موفقیت بسیار زیاد موزیکال "ماما میا!" توانسینماروهای زن را در بازار بینالمللی نشان داد که این مسئله میتواند درسیاستهای استودیوهای هالیوودی در آینده تاثیر بگذارد.
به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فروش تقریبا 16 میلیارد دلاریفیلمها در سال 2008 بازار بینالمللی نکتهای است که برای هالیوود اهمیتبسیار دارد، هرچند استودیوها متوجه تغییرات این بازار شدهاند.

این تغییرات میتواند باعث تغییر استراتژی استودیوها در توزیعفیلمها همین طور اولویتهای آنها در تولید شود. کاهش میزان افزایش جمعیتتنها یکی از عواملی است که روی سینماروها در سطح بینالمللی و اینکهچهقدر به سینما می روند و چه فیلمهایی را میبینند، تاثیر میگذارد.موفقیت "ماما میا!" در سطح بینالمللی توان تماشاگران زن را نشان داد

* آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن و کره جنوبی با کاهش جدی افزایشجمعیت روبرو شدهاند و کشورهای اروپای شرقی و روسیه نیز شاهد این کاهشهستند. در این کشورها هر سال تعداد سینماروهایی که وارد طیف تماشاگراننوجوان و جوان میشوند کاهش پیدا میکند. ضمن اینکه بسیاری از نوجوانان وجوانان بجای رفتن به سینما ترجیح میدهند فیلمها را از اینترنت دریافت وذخیره کنند.

* با توجه به این مسئله میتوان گفت بزرگسالان، بیشتر به سینما رفتنگرایش دارند. افراد 40 ساله و مسنتر بیشتر از بچههای خود به سینمامیروند که این مسئله در کشورهای مختلف از استرالیا گرفته تا فرانسه اهمیتفزاینده پیدا کرده است.

* به گواه موفقیت فیلمهایی مانند "شیطان پرادا میپوشد"، "جنسیت وشهر" و "ماما میا!"، تماشاگران زن بیش از پیش در موفقیت فیلمها درکشورهایی مانند بریتانیا تاثیرگذار بودهاند.

* هالیوود متوجه این نکته شد که برای تاثیرگذاری بیشتر بر تماشاگرانجوان به ستارههای جوانتر نیاز دارد. تماشاگران جوان در آسیا و بسیاری ازکشورهای دیگر فیلمهای داخلی را به فیلمهای خارجی ترجیح دادند که یکی ازدلایل آن حضور ستارههای همسن و سال خودشان در این فیلمها بود.

بیشتر ستارههای موفق هالیوود بالای 40 سال هستند: ویل اسمیت، کیانوریوز، تام هنکس و تام هنکس (برای نوجوانان ژاپنی بسیار دردناک است بدانندستاره مورد علاقهشان، جانی دپ 45 ساله است.)

ضمن اینکه استودیوهای هالیوود از یک دهه پیش و موفقیت جهانی لئوناردودی کاپریو با فیلم "تایتانیک" نتوانستهاند یک ستاره بینالمللی دیگرمعرفی کنند.

* تماشاگران زن در ژاپن همیشه حدود 80 درصد سینماروها را تشکلدادهاند، اما اکنون شرایط به گونهای است که موفقیت فیلمهای هالیوودی دراین کشور به شکلی فزاینده تحت تاثیر مردان بین 20 تا 60 سال است. مردان 50سال به بالا حدود 12 درصد تماشاگران فیلم "ترانسفورماتورها" را تشکیلدادند.

مردان بزرگسال در ژاپن از فیلمهای آشنا مانند "ایندیانا جونز"، "جانسخت" استقبال میکنند، اما کمتر به دیدن فیلمهایی مانند "شوالیه تاریکی"و "آیرون من" علاقه نشان میدهند.

* با وجود کاهش میزان افزایش جمعیت در آمریکای لاتین، کارتونها وفیلمهای خانوادگی در سینماهای چندسالنه مدرن تماشاگران بیشتر دارند وخیلیها در این منطقه ترجیح میدهند گروهی به سینما بروند.

در مقابل سینماروهای بازارهای در حال رشد مانند لیتوانی، چین، مالزی،روسیه و سنگاپور را بیشتر قشر نوجوان و جوان تشکیل میدهند که تماشایفیلمها در سینما برای آنها تجربهای جدید است.

11 فیلم تا جمعه پیش در بازار خارج از آمریکا بیش از 200 میلیون دلارفروش داشتند که به ترتیب عبارتند از "ایندیانا جونز 4"، "شوالیه تاریکی"،"ماما میا!"، "کنگ فو پاندا"، "هنکاک"، "مایه آرامش"، "مومیایی 3"،"وقایعنگاری نارنیا 2"، "وال - ای"، آیرون من" و "جنسیت و شهر".

این هفته نیز فیلم انیمیشن "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" به باشگاه200 میلیون دلاریهای سال 2008 اضافه شد. توان آماری بازار بینالمللیبخصوص از آن جهت اهمیت دارد که فیلمهای موفق امسال به ظاهر با یکدیگرکاملا متفاوت هستند. نمونه آن دو فیلم "کنگ فو پاندا" و "ماما میا!" استکه هر یک بیش از 400 میلیون دلار فروش داشتند.

انیمیشن "کنگ فو پاندا" با عملکرد بسیار موفق خود در تمام بازارها وجذب خانوادهها، از ظهور یک مجموعه سینمایی جدید خبر داد. این فیلم بخصوصدر بازارهای در حال رشد موفق بود که نمونه آن فروش 28 میلیون دلاری در کرهجنوبی، 26 میلیون دلاری در چین و 20 میلیون دلاری در روسیه است.

در مقابل، موزیکال "ماما میا!" با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان بافروش 132 میلیون دلاری در بریتانیا و شکستن رکورد "تایتانیک" در این کشور،توان تماشاگران زن را نشان داد.

این توان در بازارهای ثانوی نیز چشمگیر بود: سوئد با 24 میلیون دلار،نروژ با 13 میلیون دلار، سوئیس، لهستان، اتریش و هلند همه با بیش از هفتمیلیون دلار، پرتغال و دانمارک هر یک با پنج میلیون دلار و جمهوری چک با5/3 میلیون دلار.

در همین حال فیلم فانتزی "قطبنمای طلایی" با بازی دانیل کریگ و نیکولکیدمن نشان داد بازار بینالمللی میتواند یک فیلم خانوادگی نه چندان موفقرا نجات بدهد. در این مورد، فیلمی که در خود آمریکا تنها 70 میلیون دلارفروخت در بازار بینالمللی 302 میلیون دلار به دست آورد.خبرگزاري مهر