شبکه تهران با تولید و پخش برنامههای متنوع مذهبی در ایام محرم یاد و نام شهیدان کربلا را گرامی میدارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "این عشق ارغوانی" از شب اول تا سیزدهممحرم هر شب با حضور حجج اسلام خاتمی، نقویان، رنجبر، شیخ اسلامی و... بااجرای مهیار مهرآذر پخش میشود. "خورشید انتظار" هم با حضور حجتالاسلامنیلیپور در30 برنامه 10 دقیقهای به تهیهکنندگی علیرضا هنرمند پخشمیشود.

برنامه "60 حسینیه" با هدف معرفی حسینیههای تهران و شهرستانهایاستان تهران در 60 قسمت 15 دقیقهای تهیه شده است. برنامه زنده "تا نیایش"هم به موضوع نهضت و قیام امام حسین (ع) میپردازد و "عطر عاشقی" روزهایجمعه به موضوع امام حسین (ع) و انتظار اختصاص یافته است.

"محافل حسینی" همچون سالهای گذشته با حضور در مجالس عزاداری حال وهوای این محافل را منعکس میکند. ویژهبرنامه "یاران عشق" دیگر برنامهگروه معارف شبکه تهران در ایام محرم است که به شرح حال 72 تن از اصحابسیدالشهدا (ع) میپردازد.

گروه کودک و نوجوان در برنامههای نردبان و رنگینکمان به حماسه حسینیمیپردازد. فیلم سینمایی "عاشورائیان" و پویانمایی تعزیهخوانی تولید مرکزفرهنگی هنری صبا در این ایام پخش میشود.

برنامه کاروان عاشورایی ویژه شهدای دفاع مقدس در 30 قسمت 10 دقیقهایپخش میشود و برنامههای صبح تهران، به خانه برمیگردیم و تهران 20 هم بهمحرم و قیام امام حسین (ع) میپردازند.خبرگزاري مهر