کعبی نیامد، دایی از خبرنگاران اجازه گرفت
تمریناتتیم ملی فوتبال کشورمان روز گذشته در کمپ تیم های ملی ادامه یافت وبازیکنان تیم ملی اولین تمرین خود را پس از تورنمنت عمان انجام دادند.خلاصه ای از تمرین دیروز و حاشیه های آن را در ذیل می خوانید:
اعتراضات و استقبال دایی
پیشاز شروع تمرینات چند خبرنگاری که در محل تمرینات بودند خواستار انجاممصاحبه با علی دایی شدند که وی در ابتدا با گفتن این جمله که اجازه بدهیداز راه برسم، به شوخی درخواست خبرنگارها را رد کرد اما ثانیه هایی بعد علیدایی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پایان با این سوال که اگرخبرنگاران سوالی ندارند و اجازه می دهند، تمرینات تیم ملی شروع شود .
بدنسازی ملی پوشان
ملیپوشان در ابتدا با دقایقی دویدن دور زمین بدن های خود را گرم کردند و پساز آن مسیری را که با موانع مشخص شده بود، طی کردند. ملی پوشان کشورمان دراین تمرین ابتدا مسیری را با پریدن از موانع طی کردند و پس از آن مسیری رابه صورت زیگزاگ و مارپیچ دویدند. ملی پوشان در ادامه یک بار دور زمیندویده و به تمرینات بدنسازی خود
پایان دادند.
سر بزنید بدون پریدن
درادامه ملی پوشان کشورمان به صورت ۲ به ۲ روبه روی هم ایستاده و به ارسالپاس های عرضی، پاسکاری با روی پا به طوری که توپ به زمین نیفتد و کنترلتوپ با سینه مشغول شدند. در ادامه علی دایی از بازیکنان خواست که به زدنضربات سر مشغول شوند اما در هنگام زدن این ضربات نباید پایشان از زمینبلند شود و ضربات هم باید بسیار محکم و با قدرت نواخته می شد.
مرور کارهای تاکتیکی
بازیکنانتیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه، تمرینات تاکتیکی خود را در قالب یکتمرین هجومی مرور کردند. در این تمرین بازیکنانی که ضربات ایستگاهی میزدند پشت خط کرنر ایستاده و هافبک های کناری نیز در دو سمت محوطه جریمهقرار گرفتند و سایر بازیکنان نیز در محوطه جریمه بودند. در این تمرینبازیکنانی که در کنار خط کرنر بودند توپ را به بازیکنان کناری داده وبلافاصله خود را پشت محوطه جریمه رسانده تا پس از دریافت توپ برای شوتزنیو یا ارسال توپ به محوطه ۶ قدم اقدام کنند. پس از این تمرین بازیکنان بدنهای خود را سرد کردند و به هتل المپیک رفتند.
غایب ها و مصدوم ها
درتمرین دیروز حسین کعبی با گرفتن اجازه از علی دایی در تمرینات حاضر نشد وبازیکنانی چون محمد نوری و جمشیدیان نیز به دلیل کسالت و مصدومیت پس ازدقایقی دویدن و پیش از شروع تمرینات تاکتیکی محل تمرین را ترک کردند.
میهمان ها از تیم ملی حمایت کردند
درتمرین دیروز از حضور تماشاگران خبری نبود و مسافرانی که در هتل المپیکاقامت داشتند به دلیل نزدیکی هتل و زمین تمرین از فرصت استفاده کرده و بهتماشای تمرین تیم ملی مشغول شدند که در این میان نکته جالب تعداد هوادارانخانم بود که بیشتر از آقایان به نظر می رسید.این افراد با مساعدت مسئولانزمین توانستند چند عکس هم از بازیکنان محبوب خود گرفته و از زمین بیرونبروند.
برنامه امروز تیم ملی
تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت ۱۰ صبح امروز و تمرینات عصر هم ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در زمین کمپ آزادی انجام خواهد شد.
تیم ملی چهارشنبه پرواز می کند
ملیپوشان کشورمان روز چهارشنبه به اسپانیا رفته و روز شنبه نیز یک دیداردوستانه با تیم منتخب ایالت گالیسیا انجام خواهند داد. گفته می شود اینتیم در مقابل تیم ملی کامرون به تساوی یک بر یک رسیده است.ملی پوشانکشورمان روز یکشنبه هفته آینده به تهران برخواهند گشت.