◊ آقاى mojir shayan

آمبولی ریوی چیست؟

آمبولی ریوی هنگامی رخ می دهد كه لخته خونی از ورید های بخش دیگری از بدن اغلب ساق پا به رگ های ریه وارد می شود.

لخته خون در شریان ریوی گیر می كند و انسدادی كه در مسیر جریان خون به وجود می آورد ممكن است به آسیب ریه ها و سایر اندام ها منجر شود.

آمبولی ریوی در بسیاری موارد مرگبار است.

مؤسسه ملی قلب، ریه و خون آمریكا می گوید كه هر سال در این كشور تقریباً ۶۰۰۰۰۰ مورد آمبولی ریوی تشخیص داده می شود كه ۶۰۰۰۰ مورد آنها به

مرگ بیماران می انجامد.

افرادی كه به علت دچار بودن به بیماری های مختلف مجبورند مدت ها در بستر دراز بكشند بیش از همه مستعد آمبولی ریوی اند.

روزنامه همشهری