◊ آقاى mojir shayan
*توصیههای جدید انجمن قلب آمریكا درباره سلامت قلب

رویترز: انجمن قلب آمریكا (AHA) این هفته توصیه های جدید خود در مورد سبك زندگی برای تشویق آمریكائیان به كاهش مصرف كالری ها و چربی های تنگ كننده عروق و ورزش بیشتر را منتشر كرد.توصیه های جدید با توصیه های سال ۲۰۰۰ از چند لحاظ متفاوت است. این گروه آمریكائیان را تشویق می كند كه مصرف چربی های ترانس و چربی های اشباع شده را كه باعث تنگی عروق می شوند بازهم بیشتر كاهش دهند، اما توصیه قبلی در مورد كاهش كلی میزان چربی ها به كمتر از ۳۰ درصد كالری های روزانه را به عنوان راهی برای كاهش وزن كنار می گذارد.در عوض توصیه های جدید بر اهمیت خوردن مواد مغذی و تعادل كالری های مصرفی و كالری های سوخته شده با ورزش تاكید دارد.
AHA می گوید كودكان و بزرگسالان لازم است به میزان بیشتری غذاهای كم كالری و غنی از مواد مغذی از جمله میوه و سبزی، غلات كامل (سبوس دار)، بنشن جات، لبنیات كم چربی و ماهی مصرف كنند. آنها همچنین بر گذراندن زمان كمتر جلوی تلویزیون یا كامپیوتر و دست كم ۳۰ دقیقه ورزش كردن در روز را توصیه می كنند.این گروه با توجه به اینكه رژیم های كاهش وزن در اغلب موارد با شكست روبه رو می شوند پیروی از یك رژیم غذایی و سبك زندگی سالم كه دست كم از افزایش وزن بیشتر جلوگیری می كند را توصیه می كند.AHA می گوید ترك سیگار یا هرگز شروع نكردن به كشیدن آن برای سلامتی قلب حیاتی است و برخی از مكمل های غذایی معین مثل روغن ماهی و استرول های گیاهی نیز ممكن است در افراد مبتلا به بالا بودن كلسترول و تری گلیسریدها سودمند باشند.