ساخت الياف تازه: يک ده هزارم قطر موي انسان

------------------------

دانشمندان موفق شدند نوع جديدي از الياف نانو طبيعي را بسازند
که به عنوان مثال امکان استفاده از آن در آينده در بازسازي استخوانها و غضروفها وجود خواهد داشت.

پژوهشگران دانشگاه يينا در شرق آلمان اعلام کردند اين الياف بسيار ظريف رااز پروتئين فايبرونگين موجود در خون استخراج کردهاند و امکان استفاده ازاين الياف بسيار ريز براي مقاصد پزشکي از طريق ترکيب آن با بلورهاي بسيارکوچک موجود در استخوان طبيعي وجود دارد.

اين دانشمندان در مقالهاي در مجله بيوماکروموليکولز آمريکا نحوه استخراج اين الياف را تشريح کردند.

به گزارش خبرگزاري آلمان از يينا، محققان اعلام کردند قطر الياف استخراج شده از يک ده هزارم قطر موي انسان بيشتر نيست.

اينالياف راه را براي ساخت نسل جديدي از مواد قابل استفاده در پزشکي وتجهيزات الکترونيکي حساس و تجهيزات نوري که از مواد طبيعي ساخته ميشوندهموار ميکند.