سایت خبری ایران: شبکه خبری العربیه که دفتر مرکزیآن در شهر دبی در امارات متحده عربی قرار دارد و منبع اصلی آن از کشورعربستان سعودی تامین می شود، روز گذشته با تهیه گزارشی وقیحانه سعی درمبتذل جلوه دادن چهره دختران ایرانی در جهان کرد.

به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری ایران([برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید])؛شبکه العربیه در این گزارش به شکل وقیحانه ای عکسهای مختلف از دخترانایرانی را نشان داده و برخی مطالب را به اصطلاح از زبان آنان نوشته است ودر گوشه و کنار آن نیز برخی مطالب را خود افزوده است تا بتواند هرچه بیشتراز این گزارش بهره برداری رسانه ای خود را کند و مخاطب را همانگونه که اومی خواهد به تحلیل برساند.

برای نمونه در ابتدای این گزارش عکسدختری به نام زیبا را قرار داده و نوشته: بلند کردن مو، بدن سازی، بزرگکردن......،برنزه کردن پوست و ...؛ کارها یی است که زیبا انجام داده و ایندر حالیست که در خیابان فقط دو دست و صورت وی پیداست!

در ادامه اینگزارش عکس دختری با عنوان یک همجنس باز را گذاشته و نوشته: این فرد 25ساله که دانشجوی هنر است تاکنون عمل جراحی بینی و ........را انجام دادهاست و اکنون که ما با وی ملاقات می کنیم در یکی از مطب های پزشکی در شمالتهران نشسته و می خواهد رنگ پوست خود را برنزه کند تا به قول خودش جذاب ترشود


در ادامه این گزارش وقیحانه آمده: شکوفه 35 ساله که یکدندان پزشک است و در جامعه ای زندگی می کند که زن و مرد با یکدیگر اختلاطندارند!، هر ماه حدود هزار دلار برای ظاهر خود هزینه می کند و هر جلسهحدود 11 دلار برای برنزه کردن بدنش هزینه می کند و از کرم 250 دلاری کهساخت فرانسه است برای پوست خود استفاده می کند و می گوید که می خواهد زیباباقی بماند تا بتواند به زندگی با همسر خود ادامه دهد.

در اینگزارش همچنین آمده: مهتاب ،جامعه شناس است و معتقد است که زنان برای حفظجایگاه خود در جامعه به زیبایی و ظاهر خود اهمیت می دهند!

العربیهکه قصد دارد به مخاطب خود دوری جوان ایرانی از هویت اصیل خود را دیکته کنددر این گزارش همچنین آورده : عمل زیبایی فقط توسط خانواده های ثروتمندصورت نمی گیرد، بلکه حتی معلمان که فقط 200 دلار حقوق ماهیانه دریافت میکنند نیز اقدام به چنین کارهایی می کنند، مثلا خانم هستی 30 ساله که یکخانه دار است خودروی خود را فروخت تا 5 هزار دلار بدست بیاورد و برایزیبایی خود هزینه کند.

در این گزارش همچنین نوشته شده: میترا ،جراح پوست و زیبایی می گوید که دختران و زنان ایرانی همواره مایلند پوستخود را بدون چروک نگهدارند بنابراین از آمپولهایی به نام پوتوکس استفادهمی کنند که قیمت هریک از آن 200 دلار است و پزشک دیگر که ترجیح داد نامشفاش نشود اعلام کرده که عمل بزرگکردن ...حدود 10 هزار دلار هزینه دارد وبیشتر توسط دختران خانواده های ثروتمند صورت می گیرد و من هر روز حداقل یکمشتری دارد.!در پایان این گزارش می نویسد: عمل زیباییتنها را جوان و زیبا شدن نیست بلکه با بلند کردن مو نیز که حدود 25 دلاردر آرایشگاههای زنانه تهران هزینه دارد، دختران ایرانی !می توانند خود رازیباتر و جوانتر و مانند دختران غربی نشان دهند مثلا مریم 25 ساله که دختریک تاجر است می گوید الان احساس می کنم مثل آنجلا جولی!! شده ام.

نگارندهاین گزارش هرچند سعی کرده با توجه به سیاستی که برای تهیه آن به وی دیکتهشده است مطالب خود را مستند بیان نماید اما انتخاب عکس های آن به گونه ایآماتوری از اینترنت و بعضا از عکسهای سالها پیش موجود در برخی سایت ها کذببودن آن را به صراحت نشان می دهد.

تهاجم به این شکل از سوی برخیرسانه های وابسته به جریانات ضد ایرانی ، هرچند تازگی ندارد اما در صورتکوتاهی مسئولان در برخورد با آن راه به ناکجا آباد خواهد داشت .
قطعاتوهین به دختران و پسران ایرانی بدون واکنش مسئولان به هیچ وجه قابل اغماضنیست و توقف فعالیت العربیه در ایران حداقل برخورد با اینگونه جوسازی هایرسانه ای است .