سرپرست تيم فوتبال استقلال تهران گفت: هنوز هيچ كدام از بازيكنان تيم براي دريافت رضايتنامه خواسته خود را مطرح نكرده اند.
علي نظري جويباري در گفت و گو با خبرنگاران درباره اين كه كدام يك ازبازيكنان اين تيم قصد جدايي از اين تيم را دارند؛ اظهار داشت: كسي برايجدايي با ما حرف نزده است. البته نظر امير قلعه نويي هم شرط است. بازيكنانتيم ما بزرگ هستند و چون در تيمي مثل استقلال بازي مي كنند مشتري خود رادارند.
وي در مورد بيك زاده عنوان كرد: فقط بيك زاده درآستانه جدايي است كهالبته ما همه چيز را به خودش واگذار كرديم. باشگاه مس هم خواهان فرهادمجيدي شده است.
سرپرست استقلال درباره اين كه اين تيم چه بازيكناني را براي خريد درنظر دارد گفت: با چند باشگاه در حال مذاكره هستيم ولي نمي توانم اسمبياورم.ما در پست هاي هفابك و مهاجم بازيكن مي خواهيم.منبع: خبرگزاری فارس