همسر جلال طالبانی رئیس جمهور عراق از «مهرانمدیری» دعوت كرد تا از منطقه كردستان این كشور بازدید كند و مهران مدیرینیز این دعوت را پذیرفته است.
در منطقه كردستان عراق، «هیرو ابراهیم احمد»، همسر جلال طالبانی رئیسجمهور عراق از «مهران مدیری» دعوت كرده است تا طی سفر به منطقه كردستانعراق با تواناییهای این هنرمند ایرانی بیشتر آشنا شوند.
بنابر این گزارش، این دعوت به منظور بهرهگیری و استفاده از تواناییهای«مهران مدیری» و همچنین ایجاد رابطه با هنرمندان این مرز و بوم و آشناییبیشتر با فرهنگ ایرانی صورت گرفته است.
شباهت فرهنگی مردم این منطقه با مردم ایران و علاقهای كه به هنرمندان وخوانندگان ایرانی دارند، نیز دلیل دیگر این دعوت از سوی «هیرو ابراهیماحمد» است.
همسر رئیس جمهور عراق پیش از مدیری هنرمندان دیگری همچون «محمدرضاشجریان»،«همایون شجریان»، «شهرام ناظری و گروه كامكاران» و گرو موزیك آوابه منطقه كردستان عراق كه از جمله مناطق امن و آرام این كشور محسوبمیشود، دعوت كرده و این دعوت از سوی آنها اجابت شده است.
بر اساس پیگیریهای خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس، مقدمات این سفر درحال انجام است. «مهران مدیری» این دعوت را پذیرفته و «هیرو ابراهیم احمد»در تدارك ارسال دعوتنامه رسمی برای مدیری است.
همچنین «مهران مدیری» نیز این روزها در حال آماده شدن برای ساخت مجموعه نوروزی شبكه سه سیما با نام موقت «مرد دو هزار چهره» است.


ksabz