سي و نهمين المپياد جهاني شيمي با حضور تيمي از جمهوري اسلامي ايران، روز يكشنبه در مسكو آغاز بكار خواهد كرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي مركز خبري المپياد جهاني شيمي مسكو، اين المپياد را دانشكده شيمي دانشگاه دولتي مسكو با حمايت دولت و وزارت آموزش و علوم روسيه برگزار ميكند.

در المپياد جهاني شيمي مسكو بيش از ‪ ۲۷۰‬نفر از ‪ ۶۸‬كشور ازجمله روسيه، ايران، ژاپن، پاكستان، ايتاليا، ايرلند، مجارستان، عربستان، ارمنستان، مصر، سوئد، سوييس، كوبا، تاجيكستان، آمريكا، قبرس و روماني شركت دارند.

از هر كشور يك تيم چهار نفره در اين المپياد شركت خواهد كرد.

المپياد جهاني شيمي مسكو ‪ ۱۰‬روز ادامه خواهد داشت.

نخستين دوره المپياد جهاني شيمي در سال ‪ ۱۹۶۸‬در كشور چكسلواكي برگزار شد و در تاريخ ‪ ۴۰‬ساله آن مسكو دو بار در سالهاي ‪ ۱۹۷۲‬و ‪ ۱۹۹۶‬ميزبان اين المپياد بوده است.


خبرگزاري جمهوري اسلامي