امیر قلک و نوچه‏هایشان در شهریار دستگیر شدند

سردسته‏های اصلیارذل و اوباش شاخص شهریار به نام‏های امیر-الف معروف به امیر قلک وغلام-س به همراه ۹ نفر از نوچه‏هایشان دستگیر شدند.
عبدالرضاخیرخواهان سرپرست فرمانده انتظامی شهریار با اعلام این خبر گفت: در راستایطرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش و پاکسازی سطحشهرستان از لوث وجود این افراد، دو نفر از ارذل شاخص شهرستان به نام هایغلام-ش و امیر-الف معروف به امیر قلک به همراه ۹ نفر از نوچه‏هایشاهدستگیر شدند.
وی در تشریح چگونگی دستگیری این اراذل افزود: سال گذشتهیک نفر از اراذل و اوباش معروف شهریار به نام غلام-ش به همراه سه نفر ازهمدستانشان دستگیر و روانه زندان شد و پس از یکسال حبس به قرار وثیقه درابتدای مردادماه سال جاری از زندان آزاد و به محض آزادی دوباره شروع بهشرارت ، ایجاد ناامنی و سرقت موتور سیکلت و خودرو کردند.
خیر خواهانتصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های فنی پلیس ، محل اختفای همدستانخود را لو دادکه ماموران با هماهنگی مراجع قضایی در بازرسی از داخلباغ_مخفیگاه اراذل_ سه نفر از همدستان غلام به نام های حمید-ب، رضا-ب ونصرالله-ف را دستگیر و از محل، چهار دستگاه موتور سیکلت مسروقه اوراق شده،دو عدد پلاک موتور سیکلت کشف و ضبط کردند.
سرپرست فرماندهی انتظامیشهریار اظهار کرد: در ادامه این طرح با وصول شکایت تعدادی از شهروندان ورانندگان خط آزادی -شهریار مبنی بر اینکه شروری به نام امیر-الف معروف بهامیر قلک اقدام به شرارت و تخریب اموال شخصی و زورگیری از شهروندانمی‏کند، پس از شناسایی پاتوق‏های احتمالی وی ، محل اختفایش تحت نظر قرارگرفت و با هماهنگی مقامات قضایی ، در یک عملیات غافلگیرانه در حالی کهمتهم قصد عزیمت به تهران را داشت، دستگیر شد.
امیر قلک دارای ۸ فقرهسابقه محکومیت از قبیل شرارت، تخریب اموال عمومی، شرب خمر، برهم زدن نظمعمومی است که تاکنون ۱۵ نفر از شکات شناسایی و تلاش پلیس برای شناساییدیگر شاکیان ادامه دارد.