اين روزها بحث حضور فابيو بالا در استقلال يكى ازسوژه هاى روز است. از باشگاه استقلال خبر مى رسيد كه اين بازيكن هر ۲ پاىخود را عمل كرده واحتمال اينكه بار ديگر مصدوميتش تشديد شود وجود دارد. دراين رابطه و براى روشن شدن جزئيات اين موضوع گفت وگويى با او داشتيم كه درزير مى خوانيد:
• حضور فابيو بالا حواشى زيادى را براى استقلال به وجود آورده!
- حواشى تيم از جاى ديگر است. حضور او هم در استقلال بلامانع است.
• پس موضوع آسيب ديدگى اش صحت ندارد؟
- او درحال حاضر هيچگونه مصدوميتى ندارد. ۲ سال پيش روى پايش جراحى انجام داده كه براى هر فوتباليستى اين اتفاق مى افتد.
• اگر مصدوميتش بعداز اولين بازى تجديدشد، چه؟
- اوخودش تضمين مى دهد كه مشكلى برايش پيش نيايد. البته به اين معنىنيست كه اگر او را در بازى زدند ومصدوم شد، آسيب ديدگى اش را به گذشته ربطدهند. او درحال حاضر صحيح وسالم است وهيچ مشكلى ندارد
• با اين شرايط پيش آمده، فكر مى كنيد قلعه نويى باز هم او راتاييد كند؟
- قلعه نويى ازنظر فنى او را تاييد كرده است و اين مشكلى نيست كهبخواهد نظر سرمربى را تغيير دهد. مگر براى نويدكيا چنين مشكلى پيش نيامد،يكسال از ميادين دور بود اما باز هم سپاهان با او قرارداد امضاء كرد.موضوع فابيو آن قدر مهم نيست كه همه به آن مى پردازند.
•با اين تفاسير چرا از او تست پزشكى گرفته شد؟
- بايدتست گرفته مى شد حق باشگاه است. اصلاً خودم به باشگاه گفتم اوجراحى كرده است و از او تست بگيريد. او ۴ سال پيش يك عمل جراحى داشته و ۲سال پيش هم يكى ديگر اما او در شرايط ايده آل بدنى قرار دارد. من در برزيلتمام زير وبم اين ماجرا را در آوردم وبا اطمينان او را به ايران آوردم. منبه آبروى خودم هم فكر كرده ام.
• بهتر نبود با دكتر نوروزى صحبتى مى كرديد؟
- نه من با نوروزى كارى ندارم. او كار خودش را مى كند، من هم كار خودم را!
• حالا با نظر نوروزى، فابيو در ايران ماندنى مى شود؟
- جلسه اى با اعضاى هيات مديره داشتيم كه رضايت بخش بود. نظرنهايى راامروز اعلام خواهيم كرد اما چيزى كه مسلم است او از ايران رفتنى نيست!
• مبلغ ۱۸۰ هزار دلار بر قوت خودباقى است؟
- البته براى يك سال رقم زيادى نيست.
• در رابطه با اين ماجرا حرف وحديث بسيارى در رابطه با شخص شما به وجود آمده است...!
- اصلاً چنين چيزى نيست. باشگاه مى داند من استقلالى واقعى هستم وبراىكمك به تيم آمده ام. آنهايى كه اين بحث ها را مطرح مى كنند دنبال اينهستند تا تيم نتيجه نگيرد تا براى تيم حاشيه درست كنند. نه من جايى مى رومو نه فابيو بالا مشكلى دارد.


منبع:ابرارورزشی