استرس در یادگیری شما تاثیر منفی می گذارد. با معلم و پدر و مادر با معلم رابطه خوبی برقرار کنید اگر مشکلی دارید با آنها مطرح کنید تا راهنمایی تان کنند. اجازه ندهید مشکلات ذهن شما را درگیر کنند و باعث ایجاد اضطراب و استرس شما شوند.

خواب منظم و کافی
بدن ما در هر شبانه روز به هشت ساعت خواب راحت و عمیق نیاز دارد. شب زودتر به رختخواب بروید. تکالیفتان را انجام دهید تا با آرامش یک خواب راحت داشته باشید.

کلید خانه را همراه داشته باشید تا وقتی کسی در خانه نیست پشت در نمانید. استفاده از جاکلیدی باعث می شود کلید گم نشود و راحت تر در کیفتان پیدایش کنید.

چند نکته

در کلاس با دقت به مطالب گوش کنید و هر جا سوالی برایتان پیش آمد بپرسید .

در بحث های کلاس شرکت کنید و نقطه نظرتان را بیان کنید . وقتی سوالی پرسیده می شود و جوابش را می دانید برای پاسخ دادن داوطلب شوید.

در آزمایشگاه مدرسه به دقت به صحبت های معلم و دستورالعمل کار دقت کنید. و نکات ایمنی را رعایت کنید.

بد نیست سری هم به کتابخانه مدرسه بزنید و از کتابهای آن استفاده کنید.

اخبار و اطلاعات علمی و بهداشتی و اخبار مربوط به مدارس و دانش آموزان را دنبال کنید .