عوامل شغلی
عوامل معینی در خانه و یا محل کارمثل استفاده از پنبه های نسوز و یا تشعشعات رادیواکتیویته می توانند عواملایجاد سرطان ریه در فرد باشند. در حقیقت اگر در معرض این عوامل قرار گیریدریسک ابتلا به بیماری در حدود 2 تا 3 درصد افزایش پیدا می کند. این رقمزمانیکه که شما خودتان هم سیگاری باشید بالاتر خواهد رفت.


پنبهنسوز: یک ماده طبیعی است که از الیاف بسیار ریزی تشکیل شده است که میتواند باعث ایجاد بیماری های مختلفی در فرد شوند. این ماده معمولا درساختمان خانه ها، مواد عایق کاری و همچنین به عنوان بازدارنده آتش مورداستفاده قرار می گیرد. چندی پیش سازمان محافظت از محیط زیست استفاده ازچند فراورده پنبه نسوز را ممنوع اعلام کرد، اما این در حالی است که هنوزدر ساختمان خانه های قدیمی، لوله های آب، مواد عایق کاری، مقواهای قطور،رنگ های با فندگی و سایر مواد پوششی و همچنین برخی کاشی ها و موزاییک هااز این ماده استفاده می شود.


در افراد سیگاری استفاده از اینماده ریسک ابتلا به بیماری را 25/1 تا 5 بار نسبت به افراد عادی افزایش میدهد. این رقم بر اساس میزان و مدت زمان قرار گرفتن در معرض ماده فوق الذکرتغییر خواهد کرد.


رادون نوعی گاز می باشد که از طریق شکستاورانیوم آزاد می شود. معمولا در خاک، سنگ های زیر زمینی، چاه ها و مصالحساختمانی یافت می شود. در امریکا تقریبا 1 خانه از هر 15 خانه سطوح مختلفیاز این گاز را دارا هستند. به همین دلیل وزیر بهداشت و درمان و سازمانحفاظت از محیط زیست دستور آزمایش کل خانه ها را صادر کردند. آمار بدستآمده باورنکردنی بود. در تمام خانه ها مقادیر مختلفی از این گاز کشف شد.دومین عامل ابتلا به سرطان ریه بعد از سیگار چنین عواملی هستند که در حدود5 تا 15 درصد از کل سرطان های ریه از این طریق ایجاد می شوند.


وراثت
ازدیگر عوامل بروز سرطان ریه عوامل وراثتی هستند. یک فرد غیر سیگاری اگر یکفامیل ( که سیگاری بوده) داشته باشد که دارای سرطان بوده، 2 تا 4 مرتبهبیش از سایرین احتمال ابتلا به سرطان را دارد. محققان بر این باورند که ژنهای مشخصی وجود دارند که باعث ایجاد سرطان ریه می شوند. در حدود 50 تا 70درصد از سرطان های ریه در جوانان به دلیل مسائل ژنتیکی بروز می کند. شایدعوامل وراثتی و ژنتیکی توضیح قانع کننده ای برای اینکه بسیاری از جوانانغیر سیگاری به سرطان ریه مبتلا می شوند در حالیکه بسیاری از افراد سالمندسیگاری به این بیماری دچار نمی شوند، باشد.


انواع مختلف سرطان ریه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ


2 نوع مختلف سرطان ریه وجود دارد که هر یک از آنها به نوبه خود شامل زیر گروه های متفاوتی می باشند.


سلولهای غیر میکروسکوپیک سرطان زا، که از رایج ترین نوع آن می باشند و 75 تا80 درصد از کل موارد سرطان را تشکیل می دهند. زیر گروه های آن شامل ورمهای سرطانی، کارسینومای سرطانی کوچک و بزرگ می باشد. هر یک از این بیماریها بر اساس سلول های سرطانی که در تومور یافت می شوند و نظر پزشکان ازطریق مشاهده سلول در زیر میکروسکوپ نامگذاری می شوند.


سلولهای میکروسکوپیک که خود شامل 3 زیر گروه هستند و از طریق انواع متفاوتسلول ها رشد کرده و به طرق مختلف نیز در سراسر نقاط بدن منتشر می شوند.سلول های کوچک کارسینوما، سلول های بزرگ و در آخر نیز ترکیبی از این دوزیر گروه های این بیماری را تشکیل می دهند که آنها نیز بر اساس سلول هایموجود در تومور و تشخیص پزشک بر طبق آنچه که در زیر میکروسکوپ مشاهده میکند نامگذاری می شوند.


علائم سرطان ریه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
اینبیماری نشانه های متفاوت بسیار زیادی دارد که از شایع ترین علائم آن سرفههای بی پایان است. این اتفاق زمانی روی می دهد که تومور به اندازه کافیبزرگ شده و مسیر ورودی جریان هوا به درون شش ها را مسدود می کند. نشانههای دیگر سرطان ریه عبارتند از:


- تنگی نفس
- درد های دائمی قفسه سینه
- بالا آوردن خون به همراه سرفه ها
- خس خس سینه
- گرفتگی تارهای صوتی
- تورم صورت و گردن
- کاهش وزن
- خستگی
- کم اشتهایی


هنگامیکه سرطان به اندازه کافی رشد کرده و به سایر نقاط بدن نیز کشیده شود علائم زیر بروز می کنند:


- سردردهای شدید
- احساس درد
- شکستگی استخوان ها
- ضعف
- خونریزی و لخته شدن خون


تشخیص
ـــــــــــــــــــــــــــ
آزمایشهای مختلفی برای تشخیص سرطان ریه وجود دارد. پزشکان معمولا میزان رشد سلولهای سرطانی را درجه بندی می کنند. این امر به آنها کمک می کند که تشخیصدهند که آیا سرطان به سایر نقاط بدن هم کشیده شده است و یا خیر. به اینوسیله می توانند روش مناسب درمانی را مد نظر قرار داده و نتایج احتمالی راپیش بینی کنند. برای تشخیص درجه رشد می توان آزمایش های مختلفی از جملهآنچه که در زیر به آن اشاره شده است را انجام داد:


عکسبرداری از قفسه سینه توسط اشعه ايكس ، MRI، سی تی اسکن ، PET اسکن


اگرچهکاربر هر یک از این آزمایش ها متفاوت است اما همگی تصویری را که در آن رشدنا متعارف وجود دارد ارائه می دهند. عکسبرداری از طریق اشعه ایکس به اینصورت است که یک شعاع نوری به داخل بدن فرستاده می شود و تصاویر را به صورتفیلم ضبط می کند در حالیکه سایر آزمایش ها شامل تصاویر کامپیوتری هستند.


تکه برداری از ریه
دراین روش قسمتی از بافت تومور موجود در ریه برداشته می شود. سپس آنرا درزیر میکروسکوپ قرار می دهند تا بررسی شود که آیا سلول های سرطانی در آنیافت می شوند یا خیر. این کار هم از طریق وارد کردن یک سوزن به درون قفسهسینه و هم از طریق عمل جراحی امکان پذیر است. در جراحی قسمتی از کل توموربرداشته می شود که پزشکان این امکان را می دهد که نوع سرطان را نیز مشخصکنند.


Mediastinoscopy و Bronchoscopy
در این دو فرایندمجاری لوله ای شکلی به درون ریه ها هدایت می شوند و به مناطقی که سرطانآنرا فرا گرفته است فرستاده می شوند تا مناطق دارای رشد غیر طبیعی راشناسایی کنند. در این نوع آزمایش ممکن است که نمونه هایی از بافت برای تکهبرداری برداشته شود.


آزمایش سلول های موجود در خلط
خلطیکه از طریق سرفه از ریه ها بالا می آید وسیله خوبی برای آزمایش سرطان بهشمار می رود. از مزایای این روش این است که می تواند سرطانی را که از طریقاشعه ایکس شناسایی نمی شود را آشکار کند اما مکان دقیق تومور از این طریقمشخص نمی گردد و لازم است که با آزمایش های دیگر همراه شود.


اگرچهتصویر برداری و سایر آزمایش های ذکر شده خیلی سریع بیماری را مشخص می کنندولی به دلیل خطراتی که در بر دارند برای همه افراد پیشنهاد نمی شوند.بنابر این بهتر است که ابتدا با پزشک خود در مورد ریسک ابتلا به سرطان ریهمشورت کنید و بعد آزمایشات لازم را انجام دهید.


روش ها درمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اینبیماری شامل چند روش درمانی مختلف است. یکی از آنها جراحی است ( زمانی ازاین روش استفاده می شود که تومور سرطانی تنها در یک قسمت مشخص از ریه وگره های لنفاوی نزدیک به آن مشاهده شود) دیگری پرتو درمانی است ( بااستفاده از اشعه ایکس و سایر تشعشعات سلول های سرطانی کشته می شوند) شیمیدرمانی ( داروهایی که برای متوقف کردن سلول های سرطانی استفاده می شوندحال چه به طور کلی آنها را از بین ببرند و چه از تقسیم شدن آنها جلوگیریکنند)


برای بسیاری از بیماران این روش های درمانی، بیماری رابه طور کلی از بین نمی برد و فقط در رشد سلول های سرطانی وقفه ایجاد میکند و به بیمار اجازه میدهد تا مدت زمان بیشتری را زنده بماند. اما بایدهمیشه به پیشرفت های جدید علم پزشکی چشم امید دوخت. به عنوان مثال BLP25واکسنی است که در آلبرتای کانادا مورد مصرف قرار گرفت و با موفقیت بر رویسلول های غیر میکروسکوپیک سرطانی عمل کرد. بیمارانی که تحت درمان این نوعواکسن بودند 44 ماه بیشتر از بیمارانی که تحت درمان عادی بودند عمر کردند.همچنین سرطان نتوانست کیفیت زندگی این نوع بیماران را تغییر دهد.


نفس عمیقی بکشید
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

اگرچهسرطان ریه می تواند در سالم ترین افراد هم بروز کند روش های معینی وجوددارند که می توانند ریسک ابتلا به این بیماری را کاهش دهند. اولین راهقطعی در پیشگیری متوقف کردن استعمال دخانیات می باشد. روش صحیح زندگی کردنرا برگزینید و ورزش و نرمش را هیچگاه فراموش نکنید. اما اگر هنوز هم مرددهستید می توانید پیرامون این بیماری با پزشک خود مشورت کنید. او شما را باروش های متفاوت پیشگیری آگاه می کند و نصایح مفیدی را در اختیار شما میگذارد.