فرآيندهاي كاري در روابط عمومي دیجیتال

خلاصه : براي آگاهي از ليست فعاليت هاي قابل انجام از سوي يک مدير روابط عمومي مطالعه اين نوشته را به شما توصيه مي کنيم.

متن مقاله:

ارتباط با رسانه ها و نشریات الکترونیکی:

1- توليد خبر ، گزارش ، مقاله در سایت ها و مجلات الکترونیکی

2- برگزاري مصاحبه اختصاصي – گروهي در سایت های خبری

3- پوشش خبري مراسم و رويدادهای سازمان از طریق سایت سازمان

4- برآورده كردن نيازهاي اطلاعاتي رسانه های مختلف (هماهنگي و راهنمايي هاي لازم ، ارسال عكس ، توضيحات تكميلي و ...)

6- مانيتورينگ محتواي رسانه ها

7- پاسخگويي به رسانه ها و نشریات الکترونیکی ( جوابيه ، اطلاحيه ، تكذيبيه و ...)

8- درج آگهي در رسانه های الکترونیکی

9- بانك اطلاعاتي اخبار و مقالات مربوط به سازمان و فعالیتهای آن

10- بانک اطلاعاتی مربوط به مشخصات رسانه هاي الکترونیکی مختلف، خبرنگاران ، مشخصات سازمان رسانه اي و ...)

انتشارات :

11- انتشار نشريات الکترونیکی درون سازماني و مدیریت سایت سازمانی

12- انتشار فعاليت هاي موردي ( كتاب الکترونیکی ،كتابچه، بروشور الکترونیکی، ويژه نامه و ...)

13- نظارت بر نشريات درون سازماني

اداره سمعي و بصري:

14- پوشش تصويري مراسم و رويدادها

15- تهيه آرشيو عكس و تصوير از سازمان و طرح ها و برنامه ها

16- پشتيباني رسانه ها و نشريات درون سازماني براي تهيه عكس

17- تهیه چند رسانه ای ها

مناسبت ها و مراسم :

18-برگزاري و يا مشاركت در رويدادهاي اختصاصي سازمان ( شامل نمايشگاه عادی والکترونیکی، اطلاع رسانی كنفرانس ها و همايش ها از طریق اینترنت، اطلاعرسانی مناسبت ها و مراسم خاص و ...)

19- مديريت اجرایی رويدادهاي مختلف در سطح سازمان

20- شركت در نمايشگاه هاي برون سازماني

21- تهيه اقلام تبليغاتي معمولی و الکترونیکی( پوستر، هدايا و ...)

22- مديريت و اجراي تبليغات محيطي درون و برون سازماني ( بيلبورد، سيلك، تابلو اعلانات سازمان، تراكت و ...)

برنامه ريزي و مطالعات افكارعمومي

23- تهيه، تدوين و نظارت برنامه هاي روابط عمومي در محیط وب

24- مديريت و اجراي مطالعات افكار عمومي و پژوهشي از طریق سایت سازمان ( نظر سنجي، تحليل محتوا و ...)

25- ارزيابي اثربخشي برنامههاي اجرا شده روابط عمومي با استفاده از نرم افزارهای مدیریتی و آماری

26- پشتيباني اطلاعاتي ادارات روابط عمومي، رسانه ها و بخش هاي سازماني از طريق بانك اطلاعاتي تخصصي روابط عمومي در اینترانت

27- تهيه ، تدوين و نظارت بر حسن انجام دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد عمل روابط عمومي و سازمان در بحث ارتباطات

ارتباطات مردمي و اطلاع رساني

28-پاسخگويي و راهنمايي به ارباب رجوع ( ايجاد نظام پاسخگويي به مكاتبات ،ايميل ها ، تماس هاي تلفني و پيام هاي صوتي به منظور دريافت پاسخ از واحدهاي سازماني مربوطه و ارايه راهنمايي لازم)

29- راه اندازي و اجراي سیستم انتقادات و پيشنهادها

30- بررسی و ارائه پرسش و پاسخ های معمول از از طریق سایت، راه اندازی تريبون آزاد یاMassage Board در سایت

31- ارتباط با تشكلهاي تخصصي

32- برقراري ارتباط دوسويه ارباب رجوع و همكاران با مديران

33- انعكاس نظرهاي ارباب رجوع و همكاران سازمان به کارمندان و یا مدیران مربوطه

34-اطلاع رساني به مخاطبين ( تهيه اطلاعات مورد نياز مخاطبين ، ايجادابزارهاي مناسب اطلاع رساني شامل تلفن گويا ، سايت اينترنتي و ... )

ساير:

35- مديريت و نظارت بر روابط عمومي هاي تابعه.