باستر سیمکوش :
درسال 1995 به 541 کیلو وزن میرسه ولی یه رژیم لاغری شدید میگیره و میشه
97 کیلو ! نکته ی جالب اینه که 20 کیلو پوست اضافه میاره که بعد از لاغری ازش یه کت میدوزند

ادوارد مورداکسی :
هم پشت سرش صورت داشته هم جلو روش ولی اینقدر صورت پشتیه از خودش صدا در میاره که بالاخره
در سن 33 سالگیش خودکشی میکنه!!پاسکال پنتیون :
از وقتی که به دنیا میاد یه سر دیگه روی سرش هم داشته که چشمها و دهنش حرکت میکردن ولی
قابلیت دیدن و حرف زدن نداشتند !!!گروس مک تانل :
از زمانی که به دنیا اومده از نظر زشتی مقام اول رو داشته و
3 بار هم ازدواج کرده و یه پسر طبیعی و زیبا هم به دنیا آورده !!