مجموعه نكات كلیدی برای طراحان وب
به نظر شما چهتعداد از وب سایتهای موجود، اصول طراحی حرفه ای را رعایت كرده اند؟ بهجرات می توان گفت در بیش از ۷۰ درصد وب سایتها چنین اصولی مورد توجه قرارنگرفته است.
در این مقاله به نكاتی اشاره می شود كه توجه به آنها در بالا بردن كیفیت سایتهای اینترنتی نقش بسزایی دارند.

▪ سرعت بارگذاری (load) صفحات :
ازمهمترین نكات در طراحی وب توجه به سرعت بارگذاری (load) صفحات سایت است كهعلی رغم این اهمیت، كمتر به آن توجه می شود. با استفاده از تكنیكهایبرنامه نویسی و طراحی وب، سرعت بارگذاری صفحات را تا حد امكان افزایشدهید. دقت داشته باشید كه اكثر كاربران، تحمل زیادی ندارند.
▪ پر رنگ كردن كلمات كلیدی :
درمقالات و متون طولانی قرار گرفته در سایت، كلمات و عبارات كلیدی را پر رنگكنید. با این كار به كاربران اجازه می دهید بدون مطالعه ی كل مطلب، یك طرحكلی در مورد آن در ذهن خود ترسیم كند.
▪ استفاده از متدهای جدید :
همیشهسعی كنید از جدیدترین متدهای طراحی سایت اسفقاده كنید. بسیاری از روشهایقدیمی ساخت سایت دیگر مناسب نیست. برای مثال استفاده از فریم ها (Frames)، اكتیوایس ها (ActiveX) ، اپلتهای جاوا (JAVA Applets) و ... اگرچه دربسیاری از مواقع جوابگوی نیازهای برنامه نویسان (طراحان) سایتها است ولیاستفاده از آنها دیگر توصیه نمی شود.

▪ كد نویسی بدون اشتباه :
درنوشتن كدهای html از نرم افزارهای ساخته شده برای این منظور استفاده كنید.استفاده از نرم افزارهایی چون Macromedia Dreamweaver باعث كاهش تعدادخطاهای احتمالی در كدهای یاد شده می گردند.
▪ اعتبار سنجی سایت :
پساز كد نویسی و طراحی سایت، معتبر بودن كدهای نوشته شده را با استفاده ازنرم افزارهای مربوط به آن بررسی كنید. برای مثال برای اعتبار سنجی كدهایHTML و CSS به ترتیب از نرم افزارهای آنلاین HTML-Validator وCSS-Validator استفاده نمایید.
▪ استفاده كمتر از فایلهای فلش :
انیمیشنهای فلش بسیار جذاب و زیبا هستند ولی زیبایی آنها همیشه نمایان نمی شود.بعضی از كاربران سایت شما ممكن است به علت نصب نبودن flash player امكانمشاهده ی تمامی بخش های سایت را نداشته باشند و در این صورت در اغلب مواقعبا یك كلیك از سایتتان خارج می شوند. علاوه بر این استفاده بیش از حد ازاین انیمیشنها عملیات شناسایی سایت توسط موتورهای جستجو را با مشكلاتیروبرو می كند.
▪ استفاده كمتر از تصاویر حاوی عبارات كلیدی :
درسایت خود هیچ وقت از نوشته هایی كه به فرمت تصویری (عكس) ذخیره شده انداستفاده نكنید. موتورهای جستجو قابلیت استخراج این متون را ندارند.

▪ اطلاعات منحصر به فرد :
ازمیان معیارهای موفقیت یك وب سایت، داشتن مطالب و اطلاعات مفید از مهمتریناین معیارها به شمار می رود. داشتن سایتی با اطلاعات منحصر به فرد بهترینبرگ برنده است. لذا سعی كنید در وب سایت خود مطالب سودمند و غیر تكراریقرار دهید. منبع مطلب بودن بهتر از انبار مطالب سایتهای دیگر بودن است.
▪ عدم استفاده از موسیقی :
استفاده از موسیقی تنها در وب سایتهای مرتبط با علم موسیقی و شاخه های مرتبط با آن توصیه می شود.
▪ عدم استفاده از پنجره های popup :
استفادهاز پنجره های popup نه تنها مفید نیست بلكه باعث كم شدن تعداد بازدیدكنندگان سایتتان می شود. لذا از استفاده بی رویه از چنین پنجره هایی، جداپرهیز كنید.
▪ عدم استفاده مستقیم از فایلهای pdf :
درصورت ارائهمقالات و موارد مشابه آن، بطور مستقیم از فایلهای pdf برای نمایش اطلاعاتاستفاده نكنید. به علت پایین بودن سرعت اینترنت در ایران، توصیه می شودمطالب مورد نظر خود را به صورت متون عادی (مشابه همین مقاله) سایت قراردهید. در صورت تمایل می توانید فایل pdf مربوط به مقاله ی مورد نظر خود رابه صورت جداگانه برای دریافت (download) توسط كاربران، قرار دهید.
▪ قالب و طرح واحد :
استفادهاز قالبها و طرح های متفاوت برای قسمتهای مختلف سایت ایده جالبی نیست. درطراحی صفحات مختلف، بخشهای مشترك بین همه صفحات (مانند منوی اصلی و ...)را در محل ثابتی قرار دهید.
▪ سازگاری با همه مرورگرها :
اطمینانحاصل كنید كه سایت شما در همه مرورگرهای معروف همچون Internet Explorer ،FireFox و ... به درستی به نمایش در می آید. همه كاربران از نرم افزاریكسانی استفاده نمی كنند.
▪ سازگاری با هر رزولوشن :
طراحی صفحاتسایت را طوری انجام دهید كه با هر رزولوشنی به درستی كار كند. برای رسیدنبه این مقصود یا از مقدار دهی درصدی برای جداول استفاده كنید و یا از عرضثابت 750 پیكسل برای جدول اصلی صفحات سایت استفاده كنید. كاربران علاقه ایبه استفاده از ابزارهای scroll افقی ندارند.

▪ تمایز بین لینكها و متون عادی :
با استفاده از تكنیكهای طراحی، بین لینكها و متون دیگر تمایز ایجاد كنید. بدین منظور می توانید از كدهای CSS استفاده كنید.
▪ لینكهای صحیح :
همیشه سعی كنید از سالم بودن لینكهای موجود در وب سایتتان اطمینان حاصل كنید. وجود لینكهای خراب از نقطه ضعفهای سایت به شمار می آید.
▪ استفاده مناسب از رنگها :
به هنگام طراحی سایت از تركیب رنگهای روشن استفاده كنید. رنگهای تیره خسته كننده هستند.
▪ توضیح برای تصاویر :
برایهمه تصاویر موجود در سایت خود توضیح قرار دهید (با استفاده از مشخصه alt).بعضی مواقع به علل مختلف تصاویر استفاده شده در سایت، بارگذاری (load) نمیشوند. در این حالت بازدیدكننده سایت می تواند با خواندن توضیحات، بدونمشاهده تصویر، از موضوع آن مطلع گردد.
▪ انتخاب عنوان مناسب :
عناوینمناسب برای صفحات وب از مهمترین فاكتورها برای بهینه سازی نتایج جستجو درموتورهای جستجو به شمار می آید. عنوان هر صفحه را با توجه به موضوع آنصفحه تعیین كنید.
▪ به روز رسانی (زنده بودن سایت) :
از دیگر عواملموفقیت یك سایت به روز رسانی آن است. برای حفظ بازدید كنندگان سایت خودسعی كنید سایت خود را به محلی متروكه تبدیل نكنید. حتی اگر مطلب مهمی برایارائه كردن در سایت ندارید، با اضافه كردن یك خط نوشته به كاربران اطلاعمی دهید كه این سایت هنوز زنده است.
▪ عدم استفاده از علائم و عباراتی همچون "در دست ساخت" :
درصورتی كه بخشی از وب سایتتان آماده نیست دلیلی بر استفاده از علائم ونوشته هایی با مضمون "در دست ساخت" وجود ندارد. اكثر كاربران با مشاهدهچنین پیغامها و علائمی، تصویر نامناسبی از سایت شما در ذهن خود می سازندكه از بازدید مجدد آنها از وب سایت شما جلوگیری می كند.
▪ ارتباط بین صفحات سایت :
اگرسایتی با بیش از یك صفحه دارید (۹۹ درصد مواقع همینطور هست) ، آنها راطوری طراحی كنید كه كاربران با حداقل تعداد كلیك بتوانند به دیگر صفحاتمورد نظرشان منتقل شوند. به عبارت دیگر لینك صفحات اصلی و مرتبط را در همهصفحات سایت بگنجانید.
▪ ارتباط با سایتهای مرتبط :
با سایتهای مرتبط با زمینه ی فعالیت سایت خود ارتباط برقرار كنید. در چنین ارتباطاتی نتایج سودمندی پنهان است.
▪ امكان جستجو :
در صورت امكان قابلیت جستجو در مطالب سایت را در همه صفحات قرار دهید.
▪ خلاقیت داشته باشید :
كارها و ابتكارات نو در اغلب موارد نتیجه ی خوبی به دنبال دارند.
▪ استفاده از تجربیات دیگران :
ازسایتهای مرتبط با موضوع سایت خود ایده بگیرید. اگرچه ابتكار و نوآوری بهتراست ولی استفاده از تجربیات دیگران كار اشتباهی نیست. ضمنا توجه داشتهباشید كه نظر شما همیشه بهترین نظر نیست.
▪ انتخاب مناسب قلم :
برایمتون فارسی بهترین قلم (فونت) Tahoma بوده و اندازه مناسب برای آن ۱۰pt میباشد. استفاده از متون با اندازه بزرگتر توصیه نمی شود.