1- آشنايي با وظايف گروه امداد به هنگام ديدن نفر در آب

- وظيفه اولين فردي كه آدم را در رودخانه يا دريا مشاهده مي كند

- روش اطلاع رساني به سرپرست تيم در مورد غريق

-آشنايي با شيوه نجات فرد و انتقال آن به خشكی
آشنايي با وظايف گروه امداد به هنگام ديدن نفر در آب
وظيفه اولين نفري كه در طول رودخانه يا دريا مشاهده مي كند كه كسي در آب در حال غرق شدن قرار دارد و نمي تواند از طريق به آب زدن به او كمك كند و شاهد غرق شدن يك نفر مي باشد اولين اقدامي كه بايد انجام دهد فرستادن وسيله اي در آب به طرف نفر غريق مي باشد و ضمن انجام اين عمل با فرياد تقاضاي كمك مي كند بارها مشاهده شده كه نفربدون اطلاع خود را به آب مي زند ولي قبل از رسيدن به غريق خود را در حال غرق شدن مي بيند.

اين كار بسيار اشتباه نيز مي باشد نفرات بايد در اين مورد به نحوه كمك رساني قبل از اينكه به آب بروند آگاهي كامل داشته باشند.

- روش اطلاع رساني به سرپرست تيم
يك گروهي وقتي در جريان يك حادثه قرار مي گيرند و به صورت يك تيم عمل مي كنند و اين تيم بايد همزمان اقدام نمايند زيرا هيچ گاه كاري را بدون اطلاع سرپرست تيم انجام ندهيد. مگر اينكه اقداماتي كه از قبل آموزش داده شده باشد يكي از اين آموزشها استفاده از حلقه نجات يا وسيله اي كه بتوان نفر را در يك منطقه اي نگه داشت و به همراه تيم اقدام لازم را براي گرفتن او از آب نمائيد.

- آشنايي با شيوه نجات فرد و انتقال آن به خشكي
جهت آشنايي با شيوه نجات و انتقال نفر به خشكي چندين طريق وجود دارد اين بستگي به جريان آب و شرايط هوا و منطقه نيز دارد كه در بخش آشنايي با وسايل نجات توضيح داده مي شود.

ب) آشنايي با وسايل شناوري و طريقه استفاده از آنها

جليقه نجات: وسيله اي است براي شنا در نگاه داشتن نفر در آب اين جليقه معمولا در روي لباس پوشيده شده و توسط تسمه هايي كه به دور كمر بسته مي شوند كاملا محكم مي گردند جليقه هاي امروز به گونه اي طراحي مي گردند كه اگر شخصي آنها را پوشيده باشد و به صورت بيهوش در آب بيفتد به طور خودكار صورت شخص را به سمت بالا مي چرخاند و از خفه شدن وي جلوگيري مي نمائيد.

جليقه هاي نجات انواع مختلف دارند ولي همگي آنها كار يكساني را انجام مي دهند و آن هم افزايش شناوري فوري است كه آن را پوشيده است. جليقه هاي نجات همگي مجهز به سوت و چراغ چشمك زن مي باشند در روي كشتيها به هر نفر از خدمه كشتي يك جليقه نجات تعلق مي گيرد كه در زمان ورود به كشتي در اختيار وي گذارده مي شود . در روي شناورها معمولا تعدادي جليقه نجات اضافي وجود دارد.

حلقه نجات: حلقه هاي نجات وسايلي هستند به شكل گرد و توخالي كه از مواد شناور يا چوب ساخته مي شوند اين حلقه هاي نجات در روي عرشه كشتيها نصب مي باشند و بعضي از آنها مجهز به علامت گذار آدم بد دريا مي باشند. اين حلقه ها را به طرف شخصي كه در آب افتاده است پرتاب مي كنند و شخصي با قرار گرفتن در درون حلقه نجات مي تواند به راحتي در روي آب شناور بماند.

سطوح نجات شناوري: سطوح شناوري تشكيل شده اند از سطوح گسترده اي كه از جنس چوب ويا فايبر گلاس مي باشند از اين وسيله بيشتر در رودخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد .

قايق نجات آماده: قايقي است كه اگر از محل نگهداري آن را به دريا انداخته شود هيچگونه خسارتي به قايق و وسايل موجود در آن وارد نمي گردد امروزه اين گونه قايقها در روي كشتيها تانكر و سكوهاي نفتي به كار مي گيرند.

قايقهاي جميني: نوعي قايق از جنس لاستيك به صورت باد شونده مي باشند كه معمولا به علت سبك بودن و قابليت حمل توسط چند نفر در مواقعي كه سرعت عمل زياد در بكارگيري قايق لازم باشد مورد استفاده قرار مي گيرد. ساختمان اين قايقها به گونه اي طراحي شده است كه معمولا داراري كفي نسبتا سخت بوده و بدنه اطراف آنها از جنس لاستيك نرم و به صورت دو جداره براي باد شدن مي باشند. محفظه بادي اطراف قايق كه تمامي اطراف آن را پوشش مي دهد در واقع نيروي شناوري قايق را تامين مي نمايد. اين محفظه در راستاي جلوگيري از غرق شدن كامل قايق درصورت پنچري از داخل به چندين قسمت كاملا مجزا تقسيم شده است و در صورتي كه قسمتي از قايق سوراخ گردد شناوري مابقي قسمتها كماكان قايق را بر روي آب شناور نگه مي دارد. تمامي اين قسمتها از يك محفظه ورودي باد مي گردند ولي در مورد تخليه نمودن آنها توسط يك والو يك طرفه از درون اين قسمتها از هم مجزا مي گردند.

در راستاي تامين نيروي تحرك براي اين قايقها از موتورهاي AUTO BOARD كه به راحتي قابل نصب بر روي پاشنه قايق مي باشند استفاده مي گردد. در واقع مي توان در راستاي سهولت در جابجايي قايقها توسط دست موتور قايق را پس از به آب دادن قايق بر روي آن نصب نمود.

در اطراف قايقهاي جميني تعدادي طناب به صورت آويزان نصب مي باشد از اين طنابها براي حمل قايق توسط دست استفاده مي گردد. از اين طنابها براي شناور نگه داشتن نفرات در آب در صورتي كه تعداد نفرات بيش از گنجايش قايق باشد نيز استفاده مي گردد.

· وسايل مورد نياز در قايق جميني:

1- طناب سينه به طول 5 متر

2- طناب پاشنه به طول 5 متر

3- لنگر قايق

4-طناب حلقه نجات به طول 10 متر

5- پارو 2 عدد

6- كپسول آتش نشاني CO2كوچك

7- باك بنزين موتور قايق

8- شيلنگ رابط باك موتور

9- جعبه ابزار

10- جليقه نجات اضافي

11- حلقه نجات

12- دستگاه مخابراتي براي تماس قايق در صورت لزوم

13- پمپ دستي هوا و وسايل پنچرگيري

· نكات ايمني قايق جميني:

1- هرگز با كفش سنگين در قايق وارد نشويد، كفشهاي كتاني بسيار مناسب مي باشد.

2- در داخل قايق هرگز سيگار نكشيد.

3- كليه نفرات در قايق بايد از جليقه نجات استفاده كنند.

4- هرگز بيش از ظرفيت قايق مسافر سوار نكنيد.

5- هميشه قبل از جدا شدن از اسكله و يا شناور موتور خود را روشن و مورد آزمايش قرار دهيد.

6- نفرات در قايق بايستي هميشه به صورت نشسته باشند.

7- ازشتاب دادن سريع موتور قايق پرهيز نمائيد.


آشنايي با علائم اضطراري در روز و شب

وسايل تقاضاي كمك در روز

1- دستگاه راديويي

2- آينه مخابراتي

3- فشفشه دستي روز ( دودزا)

4- راكت منور

5- سوت- وسايل تقاضاي كمك در شب:

1- دستگاه مخابراتي

2- فشفشه دستي شب

3- راكت منور

4- سوت

5- چراغ قوه

6- چراغ بالاي قايق

هر يك از اين وسايل جهت پيدا نمودن نفر در شب يا در روز مورد استفاده قرار مي گيرد كه با شناخت و طرز استفاده از اين وسايل گروه نجات مي توانند در قسمتهاي مختلف همديگر را پيدا كنند.


شناخت انواع گره ها و كاربرد هريك از آنها

گره هيلين يا پنجه ميموني
از اين گره براي درست كردن سه هيلين استفاده مي شود.هيلين طنابي است به طول تقريبا 24 يا 25 متر كه جهت فرستادن طناب اصلي به سمت اسكله يا آن طرف رودخانه مورد استفاده قرار مي گيرد.

- گره راست ( اتصال)
براي اتصال دو سر طناب هم اندازه بكار برده مي شود بايد توجه داشت كه اين گره روي طنابهاي نايلوني مقداري سر مي خورد.

- گره كمر
گره كمر مقيدترين گره اي است كه براي درست كردن چشمي موقت در سر طنابها مورد استفاده قرار مي گيرد همچنين به عنوان گره ايمني به دور كمر نفر و بعضي مواقع جهت مهار شناور در صورت نداشتن چشمي در سر طنابها مي توان استفاده كرد و ديگر موارد استفاده آن براي كاركردن در ارتفاع و غواصان در آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

- گره پله اضطراري
از اين گره براي بالا رفتن و پائين آمدن از ارتفاع بسيار راحت است ، درست كردن آن هم بسيار ساده مي باشد.

- گره صندلي ( كمر فرانسوي)
كاربرد گره كمر فرانسوي اين گره يك گره خيلي مفيد براي قفل انتقال افراد بي هوش است يك چشم ( چشم اصلي ) شخصي را از روي بسته در بر مي گيرد و چشم جديد بزرگ ديگر در زير و پشت شخص قرار مي گيرد.


شناخت مراكز كنترل عمليات و تجسس و نجات

تجسس و نجات يكي از خدمات ويژه كمكي است كه توسط واحدهاي مشخص شده در هر زمان شامل بكارگيري واحدهاي پروازي ، شناور سطحي ، زير دريائيها ، تيمهاي ويژه نجات و تجهيزات مورد نياز براي نجات انسانهاي در خطر در روي خشكي و يا در دريا مي باشد.

در راستاي جلوگيري از به هدر رفتن تلاشهاي فراواني كه در عمليات تجسس و نجات به مورد اجرا گذارده مي شود لازم است كه روابط سازماني، مسووليتها و وظايف كاملا مشخص بوده و روشها تجسس و نجات به صورت استاندارد در دستورالعملهاي كاري گنجانده شوند. بكارگيري موثر و مفيد عوامل بسياري كه در عمليات تجسس و نجات دخيل هستند تنها با يك سازمان آموزش ديده كه قادر به طراحي هماهنگ نمودن نيروها و هدايت عمليات تا رسيدن به يك نتيجه موفقيت آميز باشد امكان پذير است.

- مراكز كنترل عمليات و تجسس و نجات
به طور كلي بنادر بزرك در سواحل جنوبي و شمالي كشور كه سازمان اداره بنادر و كشتيراني در آنها فعاليت مي نمايند مراكز عملياتي تجسس و نجات در حوزه عملياتي آنها مشخص گرديده اند . اين مركز كنترل عمليات تجسس و نجات در واقع مسووليت سازماندهي موثر نيروها و تجهيزات را براي عمليات تجسس و نجات در منطقه خود به عهده دارند . در صورتي كه نياز باشد مي توانند از يك يا چندين مركز كنترل فرعي نيز برخوردار باشند.

1- هواپيماهاي بال ثابت كه بيشترين نقش تجسس را دارند.

2- يگان هاي پروازي بال گرد كه نقش بسيار خوبي را در عملياتهاي تجسس و همچنين نجات مشروط بر اين كه بر وسايل مورد نياز مجهز باشند.

3- يگانهاي سطحي ( شناورها)

4- يگانهاي زير سطحي ( زير دريائيها ) كه تواناييهاي بسيار خوبي براي عمليات تجسس در زير درياها دارند.

تيم هاي تجسس و نجات كه با داشتن تجهيزات مناسب اغلب در مناطقي قابل دسترسي توسط يگانهاي پروازي و شناوري نباشند به كار گرفته مي شوند


آشنايي با شنا و انواع شنا جهت گروه امداد

- شناي سگي : براي كسي كه جليقه نجات و يا لباس بر تن دارد عالي ترين شناور ماندن است.

- شناي پهلو : مي توان در موقع حمل نفر مجروح از آن استفاده كرد.

- شناي پشت : جهت استراحت دادن به ماهيچه در مواقع خطر انفجارات زير آبي مناسب است.

- شناي قورباغه : عالي ترين شنا براي مسافت زياد مي باشد و سر از آب بيرون است و جلو را به خوبي مي بيند.

- شناي كرال سينه : چون اين شنا بسيار سخت و خسته كننده است به خصوص در مورادي كه لباس يا جليقه نجات به تن داريد اين شنا براي دور شدن از منطقه خطر بسيار موثر است.

درجه بندي شناگر
1) يك شناگر درجه سه بايد بتواند از ارتفاع پنج پائي به داخل آب بپرد و پنج دقيقه در آب شناور بماند و پنجاه يارد شنا كند.

2) يك شناگر درجه دو از ارتفاع ده پائي به داخل آب بپرد و براي ده دقيقه به حالت شناور بماند و صد يارد بتواند شنا كند.

3) يك شناگر درجه يك بيشترين شانس را براي نجات دارد اين شخص بايد به ديگران كمك كند و بايد بتواند مسافت 220 ياردي را با هر نوع شنا كه مايل باشد طي كند و يك نفر را به مسافت 25 ياردي در داخل آب بكشد.

emdadgr.com