باشگاه منچستر سيتي خواهان به خدمت گيري كاپيتان تيم ملي انگليس و باشگاه چلسي است.

به نقل از نيوز آورد ورلد، منچستر سيتي براي آينده و تشكيل تيمي قدرتمند، روي حضور جان تري حساب مي كند.

جان تري در صورتي كه به پيشنهاد چلسي پاسخ مثبت دهد و حاضر به بازي برايتيم دوم شهر منچستر نشود، از شرايط مالي بسيار خوبي برخوردار مي شود.

منچستريها به تري حقوق هفتگي بالغ بر 240 هزار يورو را پيشنهاد كردهاند. گفته ميشود سيتي براي ترغيب چلسي براي در اختيار گرفتن جان تري،رقمي بالغ بر 70 ميليون يورو براي اين مدافع با تجربه در نظر گرفته است.

اين اتفاق در حالي است كه تري با چلسي قرارداد دارد و به نظر مي رسد وضعيت انتقالش سخت باشد.