مجموعه تلویزیونی "کارآگاه علوی 2" به کارگردانی حسن هدایت از ششم آذرماه روزهای چهارشنبه از شبکه یک پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه اپیزودیک "کاراگاه علوی 2" به تهیهکنندگی حمیدرضا یراقچیان ادامه مجموعهای به همین نام به کارگردانی هدایت است که در 17 قسمت 50 دقیقهای ساخته شده است.

این مجموعه شامل داستانهای "شروع دوباره"، "جواهرات گمشده"، "جنایت در خیابان پاستور"، "نامهای به شاه"، "ترکمنها"، "قتل در چاپخانه"، "پنج گلوله برای شاه"، "جنایت در تماشاخانه"، "قتل نخستوزیر"، "فرار" و ... است.بازدید سال گذشته رئیس جمهوری از پشت صحنه "کارآگاه علوی 2"

در این مجموعه احمد نجفی، یوسف مرادیان، سمیرا سیاح، مجید مظفری، رضا فیض نوروزی، ولی اویسی، رویا خلیل آذر، محمد عباسنژاد، کوشیار کرمی و خسرو دستگیر بازی میکنند. "کارآگاه علوی 2" محصول دفتر تصویری جنوب است.

داستان قسمت اول درباره یک روزنامهنگار به نام محمد مسعود است که در یکی از روزنامههای آن دوران کار میکند و ترور میشود، کارآگاه علوی پرونده ترور را بر عهده میگیرد و...

دیگر عوامل این مجموعه عبارتند از مجری طرح: احمد نجفی، تصویربردار: محمد کاظمی و مهدی شکیبا، مدیر تولید: علی اصغر اخوان، تدوین: کاوه ایمانی، صدابردار: مرتضی دهنوی.خبرگزاري مهر