نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: آشنایی با پروتكل LDAP

 1. #1
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  آشنایی با پروتكل LDAP

  آشنایی با پروتكل LDAP  نوشته: میثاق محمدیزاده
  منبع: ماهنامه شبکه -

  اشاره :
  یكیاز سرویسهایی كه روی لینوكس ارائه میشود، امكان كار با پروتكل LDAP است.این سرویس كه تا حدودی برای بسیاری از كاربران و مدیران شبكه ناآشنا است،در كنار سرویس سامبا (Samba) بستری برای ارتباط سكوی اپنسورس با دیگرسكوهای سیستمعاملی ایجاد میكند و موجب میشود بدون در نظرگیریاستانداردها و پروتكلهای سمت سرویسدهنده، با آنها سازگاری و همسانسازیداشته باشد. در این مقاله خوانندگان و علاقمندان را با مفهوم این سرویسآشنا میكنیم. در ضمن به كاركرد آن نیز نگاهی میافكنیم. به دلیل آنكهراهاندازی و پیكربندی این سرویس باید همراه با یك سرویسدهنده كاملباشد، آن را به زمان دیگری موكول مینماییم. برای كسب اطلاعات بیشتر ودریافت بستههای نصب LDAP نیز میتوانید به سایت رسمی این پروژه بهنشانی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه نمایید.  سرویس دایركتوری
  دایركتورییا فهرست راهنما، یك سرویس ویژه در شبكههای كامپیوتری یا اینترنت است كهبرای بهبود كار با بانكهایاطلاعاتی برای خواندن، جستوجو و مرور اطلاعاتبه كار میرود. با استفاده از سرویس دایركتوری میتوان محتویات بانكاطلاعاتی را دستهبندی نمود، برای آنها ویژگیها و ایندكسهایی تعریف كردو بر این اساس فایلها و اطلاعات شبكه را برای دسترسی سریع و آسانطبقهبندی نمود. برای مثال، در شبكه ممكن است یك بانك اطلاعاتی از فایلهاوجود داشته باشد. با استفاده از سرویس دایركتوری میتوان این فایلها راطبقهبندی نمود، ویژگیهای مختلفی به آنها افزود و عملیات بروزرسانی وآپلود آنها را انجام داد؛ به طوری كه دسترسی به آنها از روی شبكه برایكاربران ساده و راحت باشد.

  هر سرویس دایركتوری دارای ویژگیهای اساسی زیر است:

  ●قابلیت بهینهسازی خواندن و دسترسی به فایلها

  ● مدلی توزیع شده برای مدیریت و ذخیره اطلاعات

  ● افزایش و توسعه ویژگیها و انواع اطلاعات ذخیره شده

  ● ایجاد یك ابزار جستوجوی پیشرفته روی شبكه

  روشهایمختلفی برای راهاندازی یك سرویس دایركتوری وجود دارد. علاوه بر این،متدهای مختلفی برای مدیریت اطلاعات و ذخیرهسازی آنها براساس آپلودكردنآنها روی بانك اطلاعاتی، نحوه دسترسی، چگونگی مرجعدهی آنها برای یكسرویس دایركتوری قابل استفاده است. برخی از سرویسهای دایركتوری محلی(Local) هستند و فقط روی یك شبكه محلی یا یك ماشین سرویسدهنده اجرامیشوند. برخی دیگر از دایركتوریها عمومی (Global) هستند و روی چندینشبكه محلی یا سرویسدهنده توزیع میشوند، و امكان مدیریت و دسترسی بهاطلاعات روی شبكه را از این طریق فراهم میكنند. Domain Name System)DNS) یك مثال از سرویس دایركتوری عمومی است.


  پروتكل LDAP
  LightweightDirectory Access Protocol یك پروتكل مبتنی بر شبكه و X500 برای دسترسی بهسرویسهای دایركتوری روی شبكه است. این پروتكل دارای مستندات RFC2251 وRFC3377 است. به علت آنكه دایركتوریهای موجود روی شبكه یكتا نیستند و هریك ممكن است براساس یك سكوی سیستمعاملی و ساختار متفاوت باشند، پروتكلLDAP امكان برقراری ارتباط و مدیریت آنها را فراهم میكند. در حقیقت LDAPابزاری برای مدیریت اطلاعات شبكه، حسابهای كاربری، ماشینهای میزبان شبكهو منابع درون شبكه است. با استفاده از این استاندارد میتوان یك مدیریتمتمركز و واحد را به كل پیكره شبكه اعمال نمود و با دسترسی به تمامسرویسهای درون شبكه (سختافزاری و نرمافزاری) امكان همسانسازی وپیكربندی آسان آنها را فراهم كرد.

  در حالت كلی پروتكل LDAP وظایف زیر را بر عهده دارد:

  ●ایجاد یك زبان مشترك دسترسی دایركتوری (Directory Access) بین ماشینمیزبان و سرویسدهنده در شبكه و امكان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعاتمیان آنها فارغ از سكوی سیستمعاملی و سختافزاری.

  ● ایجاد قابلیتاستفاده از متدهای ساده رمزنگاری در پروتكل TCP/IP برای تبادل اطلاعاتكنترلی و مدیریتی مانند كنترل و مدیریت كاربران در شبكه.

  ● ایجاد یك استاندارد برای استفاده از دایركتوری در شبكه.

  ایناستاندارد قابلیت نصب و پیكربندی ساده و انعطافپذیر سرویس دایركتوری وسفارشی نمودن آن برای نیازهای گوناگون را روی شبكه فراهم میكند.

  ● پشتیبانی توابع API:
  اینپروتكل از C ،Netscape's Java SDK ،PerLDAP ،SunSoft's JNDI و Microsoft'sActive Directory Services Interface) ADSI) پشتیبانی میكند و با آنهاسازگار است. این ویژگی امكان مدیریت و كنترل دسترسی شبكههای گسترده رافراهم میكند كه دارای چندین سكوی نرمافزاری/ سختافزاری هستند.

  ●استفاده از یك استاندارد با نام LDAP Data Interchange Format) LDIF) برایتوصیف و تشریح اطلاعات دایركتوری. این استاندارد كه توسط یك ابزار با همیننام به كار گرفته میشود، تحت خط فرمان است و امكان تنظیم مجموعهای ازدایركتوریها یا آپلودكردن آنها برای استفاده در دایركتوری را در اختیارمدیر شبكه قرار میدهد.  شکل 1  شکل 2


 2. #2
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: آشنایی با پروتكل LDAP

  ساختار LDAP
  اطلاعاتی كه روی LDAP قرار میگیرد، اطلاعاتی ایندكسدار و مدخلمانند است. بدین معنی كه اطلاعات به صورت مجموعهای از ویژگیهای توزیع شده قابل دسترسی هستند كه از یكدیگر متمایزند و كاربران میتوانند از طریق ایندكسهای موجود، به اطلاعات دسترسی پیدا نمایند.

  برای مثال، عبارت میتواند یك ایندكس برای اطلاعات دستوری و برای آدرسهای ایمیل باشد. cn میتواند ارزش یك داده یا اطلاعات برای یك كاربر یا ماشین باشد (برای مثال Misagh و mail) آدرس ایمیل مرتبط با ارزش cn باشد (برای مثال misagh؛example.com).

  روی LDAP اطلاعات به صورت مدخلهای دایركتوری و سلسله مراتبی قرار میگیرند. این ساختار سلسله مراتبی انعكاسی از ساختار شبكه یا اینترنت و وضعیت جغرافیایی یا قرارگیری ماشینهای كلاینت و سرویسدهنده است.

  در شكل 1 و 2 دو ساختار سلسله مراتبی قرارگیری اطلاعات روی دایركتوری برای دسترسی LDAP نشان داده شده است.

  در شكل دو كه گویای قرارگیری اطلاعات در دایركتوری مبتنی بر اینترنت است، در بالاترین سطح از com ،net و DE كه یك پسوند دامنه اختصاصی است، تشكیل یافته است.

  اگر شاخه com را پیگیری نمایید، به سطح odyssey میرسید كه یك سرویسدهنده اختصاصی درون سازمانی است.

  در ادامه سطح odyssey به دو شاخه server و people تقسیم میشود كه روی هر یك میتواند اطلاعات مختلفی قرار گیرد و یك كاربر كه امكان دسترسی به این فهرست راهنما برایش مهیا است، میتواند با شناسه ID اختصاصی خود به فایلها و اطلاعات دسترسی داشته باشد.

  این ساختار دسترسی به اطلاعات و كنترل مجوزها، همچنین مدیریت آنها را برای سرویسدهنده اختصاصی سازمان و دیگر سرویسدهندهها كه امكان اتصال به دایركتوری را دارند، ساده مینماید. LDAP ساز و كاری برای اتصال به این دایركتوری و برقراری یك ارتباط مدیریتی در لینوكس برای مدیران شبكه فراهم میكند.

 3. #3
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: آشنایی با پروتكل LDAP

  LDAP در لینوكس
  LDAP خود یك پروتكل و استاندارد برای برقراری ارتباطبا سرویس دایركتوریهای مختلف است، اما در لینوكس برای به كارگیری ومدیریت این پروتكل ابزار OpenLDAP ارائه شده است. OpenLDAP یكی ازبنیادیترین ابزارهای لینوكس است و به همین خاطر در غالب توزیعهای لینوكسمشاهده میشود و امكان نصب و راهاندازی آن به راحتی وجود دارد. بنابرایننصب این سرویس كار چندان مشكلی نخواهد بود، اما پیكربندی LDAP برای دسترسیبه دایركتوریهای تعریف شده و تنظیمات آنها براساس مستندات شبكه، نیازمنددقت و تمرین است.  شكل 3  علاوهبر این، هر توزیع، ابزارهای متنوع مدیریتی برای كار با این سرویس ارائهنموده است. برای نمونه در توزیع SUSE، در بخش Network Service ابزار LDAPClient ارائه شده است كه میتوان با دادن آدرس سرویسدهنده LDAP و شمارهDN اختصاصی تعریف شده برای كاربر، به این سرویس متصل شد (شكل 3).

  برایتنظیمات مورد نیاز باید به سراغ پوشه /etc/openldap رفت. در این پوشهفایلهای پیكربندی ldap.conf و slapd قرار دارند. برای شروع و خاتمه سرویسLDAP نیز از دو دستور slapd start و slapd stop استفاده میشود. slapd نامدایمون ابزارOpenLDAP در لینوكس است.

 4. #4
  کاربرسایت SAREH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۳۰
  نوشته ها
  605
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: آشنایی با پروتكل LDAP

  نصب و پیكربندی LDAP روی دبیان سارژ
  دبیان بزرگترین توزیع لینوكس است كه قابلیتها و ویژگیهای آن موجب شده روی كامپیوترهای سرور و با هدف ایجاد سرویسدهنده به راحتی راهاندازی شود. سارژ یا دبیان 1/3 آخرین نسخه این توزیع است كه شامل طیف گستردهای از برنامهها و ابزارهای موردنیاز برای یك سیستم سرور است. در ادامه نصب و پیكربندی سرویسدهنده پروتكل LDAP روی این توزیع مرور میشود. برای نصب LDAP، اگر در هنگام نصب دبیان نصب نشده است، باید از دستور زیر استفاده نمود:

  apt-get install slapd ldap-utils
  با اجرای دستور فوق ابزار OpenLDAP و ابزارهای دیگر وابسته به آن نصب میشوند. اكنون از مسیر /etc/openldap فایل دایمون slapd.conf را توسط یك ویرایشگر متنی باز نمایید. دو گزینه برای دسترسی به سرویسدهنده LDAP و مدیریت آن و كه نام دامنه سرویس LDAP است، در این فایل باید تنظیم شوند. برای مثال:

  omit openLDAP server configuration? no
  DNS domain name: example.org
  Admin password: ldap
  database backend to use: BDB
  Do you want your database to be removed when slapd is purged? no
  protocol? No2Allow LDAPv

  پس از انجام دادن تنظیمات موردنیاز و اجرای سرویس LDAP، با استفاده از دستور

  ldapsearch -x -b dc=example,dc=org
  میتوانید سرویسدهنده LDAP و صحت كاركرد آن را تست نمایید. سپس باید اطلاعات پایهای اولیه سلسلهمراتبی سرویس دایركتوری شبكه یا نام دامنه مورد نظر برای OpenLDAP تعریف شوند. برای این منظور یك فایل متنی را باز كنید و نام آن را base.ldif قرار دهید. این فایل در همان پوشه openldap ذخیره میشود. همانطور كه در ضمن مثالی در بالا اشاره شد، اطلاعات یك دایركتوری ممكن است به صورت زیر باشند:

  dn: ou= People, dc= example, dc=org
  ou: People
  objectClass: top
  objectClass: organiationalUnitz
  dn: ou= Group, dc= example, dc=org
  ou: Group
  objectClass: top
  objectClass: organiationalUnitz


  اكنون برای افزودن فایل اطلاعات به دایركتوری LDAP و اجرای سرویسدهنده از فرمان زیر استفاده میشود:

  ldapadd -x -D "cn=admin,dc=example,dc=org" -W -f base.ldif
  در صورت اجرای دستور بالا و صحیح بودن كلمه عبور، خروجی مشاهدهشده در ترمینال خط فرمان باید با عبارت
  . آغاز شده باشد كه بیانگر آماده بودن سرویسدهنده LDAP برای وارد نمودن اطلاعات جدید یا مدیریت كاربران است. در گام بعد معمولاً مدیران شبكه یك گروه كاری را تعریف میكنند تا كاربرانی كه میخواهند به اطلاعات روی سرویس دایركتوری دسترسی داشته باشند عضو این گروه شوند. نام گروه میتواند group.ldap باشد. بدون اینكه بخواهیم درگیر جزئیات و پیچیدگیهای راهاندازی یك گروه كاری روی LDAP شویم، میتوان اینگونه عمل نمود:

  dn: cn= ldapusers, ou= Group, dc= example, dc=org
  objectClass: PosixGroup
  ObjectClass: top
  cn: ldapusers
  userPassword: [crypt]x
  gidNumber:9000

  اكنون LDAP برای برقراری یك ارتباط و استفاده روی شبكه آماده است. البته میتوان در ادامه سرویسهایی مانندIDIF را نیز برای كاربران و گروه كاری تعریف و تنظیم نمود.


  نتیجهگیری
  برخی از سرویسهای ارائهشده روی لینوكس ویژگیهای منحصربهفردی دارند كه توانایی و امكانات مدیران شبكه را افزایش میدهند و موجب میشوند شبكه را آسانتر مدیریت كرد و سریعتر كارهای روزمره و عادی را پیگیری نمود.
  LDAP پروتكلی است كه امكان ارتباط با سرویس دایركتوری و مدیریت اطلاعات و كاربران روی یك شبكه را فراهم میكند. این سرویس توسط ابزار OpenLDAP در لینوكس اجرا میشود و مخصوص سكوی نرمافزاری اپنسورس برای سازگاری با دیگر سكوها است. در صورت نبود این پروتكل در لینوكس، مدیران شبكه مجبور میشدند از ابزارهای شبیهسازی و مجازیسازی برای راهاندازی یك كلاستر جهت ارتباط با سرویس دایركتوری سیستمعاملهایی مانند ویندوز استفاده نماین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۵ بهمن ۸۷, ۱۶:۰۰
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۰ دی ۸۷, ۰۰:۴۸
 3. نانوتكنولوژی ،كوچك، زیباست
  توسط YAS در انجمن مقالات علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۳ شهریور ۸۷, ۱۷:۴۶
 4. : كاربرد نانوتكنولوژي در پزشكي
  توسط mina در انجمن تجهیزات پزشکی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۸۷, ۰۰:۲۱
 5. پروتكل
  توسط Unknown در انجمن هك و امنيت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۳ شهریور ۸۶, ۱۱:۲۶

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •