ویندوزی به صورت فایل ISO دانلود کرده ام، وقتی بر روی CD رایت می کنم ، CD Boot نیست. چگونه آن را Boot کنم؟

وقتیویندوز رو به صورت فایل بسته یا فشرده CD Image یا همان ISO دریافت میکنید و سپس بر روی CD رایت می کنید Boot بودن Windows حفظ نمی شود. درحقیقت باید با استفاده از یکی از نسخه های نرم افزار UltraISO PremiumEdition این فایل فشرده از نوع ISO را Extract کنید (از حالت فشرده خارجکنید) . وقتی توسط نرم افزار UltraISO فایل ها و پوشه های فایل ISO رااستخراج کردید همه را در پوشه ای به نام Project قرار دهید. سپس بااستفاده از روش زیر یک سی دی Boot ویندوز XP ایجاد کنید. روش زیر فقط برایویندوز XP است.

ابتدا باید حتماً یکی از نسخه های نرم افزار Neroدر سیستم شما نصب باشد که گزینه Burning Rom داشته باشد.Nero از نسخه های6 به بعد ، چنین گزینه ای را دارا می باشد. فایل مورد نیاز برای شروع اینپروژه را از اینجا [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دریافتکنید. آن را از حالت فشرده ZIP خارج کنید. وقتی آن را نصب می کنید یک فایلدر Desktop شما با نام xpboot ظاهر می شود. ما با این فایل کار داریم.

نرمافزار Nero Burning Rom را اجرا کنید. در سمت چپ آن ، از میان گزینه ها ،گزینه CD-Rom Boot و یا مشابه این که در آن از واژه Boot استفاده شده استرا انتخاب کنید. در بعضی نسخه ها از عبارت Make Bootable CD استفاده شدهاست. پس از انتخاب ، یک CD خام درون CD-Writer قرار دهید و مراحل زیر رابه ترتیب دنبال کنید:

از قسمت Source of boot image data گزینهImage file را انتخاب کنید و دکمه Browse را فشرده و در پنجره باز شده ،Type of file را روی All Files قرار دهید و سپس همان فایلی که در Desktopشما هست (xpboot) را به آن معرفی کنید. کمی پائین تر ، عبارت Kind ofemulation را روی No Emulation قرار دهید. کمی پائینتر گزینه Load segmentof sectors را روی i07C0 قرار دهید. Number of loaded sectors را روی عدد4 قرار دهید.

اکنون در بالای همین پنجره ، سربرگ ISO را انتخابکنید. در این پنجره Data Mode را روی Mode 1 قرار دهید. کمی پائین ترعبارت File name length را روی Level 1 قرار دهید. گزینه Character set راروی ISO 9660 قرار دهید. همه گزینه های بخش Relax Restrictions باید دارایتیک باشند. اکنون به سربرگ Label رفته و در مقابل Disk Name کلمهWXPCCP_EN را بنویسید. هر نامی به غیر از این ، سی دی را Boot نخواهد کرد.اکنون روی دکمه More Labels کلیک کنید و در پنجره باز شده در مقابل گزینههای System identifier و Volume set و Application تایپ کنید WXPCCP_EN.در مقابل Publisher و Date preparer نیز عبارت Microsoft Corporation راتایپ کنید.

اکنون به سربرگ Burn بروید. از میان گزینه های بخشAction فقط گزینه Write را تیک بزنید. گزینه Write method را رویDisk-at-once قرار دهید. سپس در پائین روی دکمه New کلیک کنید. پنجره ایباز می شود که شما در سمت راست باید پوشه Project که درست کردید و فایل هاو پوشه های ویندوز را در آن قرار دادید باز کنید و فایل ها و پوشه هایمربوط به ویندوز را گرفته و به سمت چپ پنجره انتقال دهید. سپس دکمه Burnرا بفشارید (گاهی Ctrl+B نیز عملگر است). پنجره نهایی باز می شود و مجدداًدکمه Burn را بفشارید. سی دی Boot در حال Write شدن می باشد.