مدتی است با پیام Windows Genuine مواجه می شوم که مدام نمایش داده می شود. چگونه آن را غیرفعال کنم؟
کمپانیMicrosoft که تولید کننده Windows است برای مقابله با کسانی که از ویندوزهای کپی شده که در آن ها قوانین Copy Right رعایت نشده است اقدام به ارائهویندوزهای Genuine کرده است و در حقیقت ویندوزهایی توانایی Update شدن رادارند که از این دسته باشند. هنگامی که به اینترنت متصل هستید از طریقارسال فایل های Update به ویندوز شما ، این مسئله توسط Microsoft چک میشود که آیا ویندوز را خریداری کرده اید یا از CD های کپی شده استفادهنموده اید و در صورتی که از ویندوز های کپی شده استفاده کرده باشید برایشما دائماً پیام Genuine نمایش داده می شود که با پرداخت مبلغی ویندوز شمانیز قانونی شود. از آنجا که این مبلغ نزدیک به دویست دلار است و هزینهنسبتاً بالایی می باشد Cracker ها اقدام به ساخت فایلی کرده اند که ویندوزشما را Genuine می کند. کافیست این فایل را از اینجا [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دریافتکنید و سپس نصب نمائید. با اجرا شدن پنجره سیاه رنگ از شما درخواست می شودکه یک کلید کیبورد خود را به دلخواه بفشارید. این کار را انجام دهید تانصب در چند ثانیه صورت گیرد. سپس یکبار دیگر دکمه ای از کیبورد را بفشاریتا نصب پایان یابد. اکنون یکبار سیستم خود را Restart کنید.