فایلهایتان را همواره مخفی نگاه دارید


اکثرکاربران ویندوز XP با قابلیت Hidden کردن یا مخفی کردن فایلها از طریققسمت Folder Option آگاهی دارند. هنگامی که شما فایل یا فولدری را Hiddenمیکنید کافی است که از طریق View > Folder Option قابلیت دیدن فایلهایHidden را فعال کنید تا این فایلهای مخفی شده به سادگی مجدد رویت شوند.اما در این ترفند قصد داریم روشی بسیار کارآمد را به شما معرفی کنیم کههمواره فایلهایی که Hidden کرده اید را Hidden نگه میدارد! به طوریکه حتیبا فعال کردن گزینه Show hidden files and folders هم فایلها همچنان مخفیباقی خواهند ماند.


بدین منظور:
از منوی Start وارد Run شده و عبارت regedit را تایپ نموده و Enter بزنید تا ویرایشگر رجیستری باز شود.
حالا به آدرس زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/Advanced/Folder/Hidden/SHOWALL
اکنون از قسمت دیگر صفحه روی CheckedValue دوبار کلیک کنید. در پنجره باز شده Value را از 1 به 0 تغییر دهید.
حالا OK کرده و خارج شوید.

اکنوناگر در My Computer از منوی View وارد Folder Options شوید و سپس به تبView بروید ، در قسمت Hidden files and folders ، تیک گزینه Show hiddenfiles and folders را بزنید و خارج شوید در صورت بازگشت مجدد خواهید دیدکه این گزینه لغو خواهد شد و همواره فایلهای شما به حالت Hidden باقیخواهند ماند.