به احتمال 99 درصد تا حالا اسم برنامه ریزی شهری رو شنیدید . همون عنصری که در جامعه ما بوی همه چیز میده به جز برنامه ریزی . همون چیزی مسئله ای به بی مفهومی تراکم رو مطرح می کنه و مردم رو گرفتار ماده 100 . این بلا از سر همه دور باد .
اما مبحث دیگه ای هم داریم به نام برنامه ریزی معماری که در کشور ما اصلا وجود نداره . به عبارت دیگه اسما هست اما در عمل نیست .
دوره دانشجویی یه پروژه در این زمینه تحویل دادم یه کتابی هم ترجمه کردم که قسمتهای عمومی اون پروژه و کتاب رو در این قسمت میگذارم تا بدونید چه کلاهی داره سرمون میره به خاطر اینکه در ساختمونهامون برنامه ریزی معماری نداریم

شايد به جرأت بتوان گفت،برنامه ريزی معماری مهمترين مرحله قبل از طراحی در مورد پروژههای بزرگ وکوچک است که در تعيين ارزش معماری بنا، نقش بسزايی دارد و عدم توجه کافی به اين پروسه منجر به خساراتی خواهدشد که بارزترين آنها ضررهای اقتصادی است.

واژگان برنامه ريزی و معماری برای هر شنونده عامی، آشنا هستند.برنامه_ ريزی پروسه ای است که قبل از انجام هر پروژه ای، به منظور تسريع و تسهيل و افزايش دقت امور، به آن پرداخته می شود و خود شامل جمع آوری اطّلاعات و جداسازی اطّلاعات مفيد و آناليز و سنتز(تجزيه و ترکيب) آنهاست.پروژه ای که قبل از آن به برنامه ريزی پرداخته می شود، می تواند به بزرگی ساخت يک سد يا احداث خطوط متروی بين شهری، يا به کوچکی برگزاری يک مهمانی يا خريد مايحتاج يک خانواده باشد

عناصر برنامه ریزی معماری اینا هستن :
__ فضاهای مورد نياز کاربر
__ سرانه فضاها
__ آناليز سايت: موقعيّت محل احداث، حدود قانونی، ناحيه بندی، عبور و مرور، امکانات موجود در سايت، توپوگرافی، چشم انداز سايت، سيمای ساخت و سازهای سايت، شرايط خاک، عوامل فرهنگی، ابعاد زيبايی_
شناسی، تأثيرات حسی و حيات طبيعی
__ سنتز سايت
__ اقليم : بارش برف و باران، ميزان رطوبت، باد، دما، تابش خورشيد، انرژی
__ ساختمان های موجود در سايت
__ هدف انتخاب سايت
البته چیزای دیگه ای هم هست اما اینا اصلیاشن.