: لوئیس فیلیپه اسکولاری معتقد است دروگبا بعد از پرتاپ سکه به سمت تماشاگران بارنلی انگشت اشاره خود را به آنان نشان داده است.

در تصاویر تلویزیونی به وضوح حرکت زشت دروگبا در بازی چهارشنبه شب مقابل بارنلی مشخص بود.
او جمعه از سوی کمیته انضباطی جریمه شد، پیش از آنکه تحقیقات پلیس به پایان برسد.
انتظار می رود دروگبا سه جلسه محروم شود.
اسکولاری گفت: " دیدیر قدرتمند فوتبال بازی می کند. او سکه همراهش نبوده است. دیدیر این جنجال را شروع نکرده است."
" او از به ثمر رساندن گل خوشحال بود. او آمده بود فوتبال بازی کند نهاینکه با هواداران بجنگد. این را کمیته انضباطی و پلیس می داند."
" دیدیر بعد از بازی عذر خواهی کرد اما من از پلیس می خواهم که به دنبال شخصی که سکه را پرتاب کرد باشد. من قاضی نیستم."