برای خواندن افكار چه از طريق چشم چه از طريق راههای دور بايد از علم تله پاتی كمك گرفت. حالا شما چقدر موفق به انجام اين كار ميشويد بستگی زيادی به خود شخص دارد و تمريناتش.

۱- ريلكس باشيد.
برای ريلكس شدن شما ميتوانيد آرام روی تختتان يا مبل خانه (و يا هر چيز ديگر كه راحت بتوانيد روی آن بنشينيد و يا بخوابيد) كاملا راحت باشيد اگر لباستان شما را اذيت ميكند، اگر زير شما جمع شده و حواس شما را پرت ميكند ميتوانيد آن را در بياريد و يا مشكلش را حل كنيد. موسيقی ميتواند حواس شما را پرت نمايد پس پيشنهاد به پخش موسيقی در هنگام ريلكس شدن نميكنم. (هر چقدر هم آرام باشد، آرامتر از سكوت نيست)
آرام چشمها را بسته و سعی كنيد به چيزی فكر نكنيد. ساده است هر وقت هر موضوع جديدي به ذهن شما آمد، مانند پاككن آن را پاك كنيد. اوايلش سخت است ولی قابل انجام است. زمانی كه توانستيد اين كار را برای چنديدن دقيقه انجام دهيد شما به ريلكس كامل رسيده ايد.

۲- روی فرد مرد نظر تمركز كنيد.
در اين زمان شما ميخواهيد يك مساله ای را عنوان يا درخواست كنيد. بايد فقط به آن فرد و خصوصيات مثبتش فكر كنيد. برای مثال چه آدم زيبايی چه آدم خوش صحبتی چه آدم مهربونی و الي آخر. خصوصيات منفی را اصلا داخل نكنيد. فرد مورد نظر با گرفتن امواج مثبت جواب مثبت را به شما ميدهد.

۳- پيام خود را مرور نماييد.
بعد از گرفتن چراغ سبز (شما اين امر را در درون خود حس ميكنيد مانند يك احساس خاص در شكم و يا هر چيز ديگر كه با شرايط قبلی فرق ميكند) پيام خود را پشت سر هم مرور كنيد. برای مثال فلانی داری به چی فكر ميكني؟ آنقدر اين افكار را در ذهن خود مرور كنيد تا پيام شما جواب داده شود. در ذهن خود جواب نقش ميبندد. شما چيزی نميشنويد ولی پيام از طريق دو روح دريافت و ثبت ميشود. فرقی نميكند كه طرف اصلا زبان شما را بفهمد يا نه مثلا يك نفر آلمانی مقابل شما باشد.

۴- پيام دريافت شده را تجزيه و تحليل نماييد.
روی پيام دريافت شده كمی فكر كنيد و دوباره پيام را برای شخص مورد نظر بفرستيد مانند مرحله قبل. آيا شما به اين موضوع فكر ميكنيد؟ و منتظر دريافت جواب باشيد. با گرفتن پيام ميتوانيد مطمئن باشيد كه شما ذهن طرف را خوانده ايد البته شما فكر ميكنيد كه اينكار را كرده ايد. بلكه هر دو با هم از طريق روحتان با هم صحبت كرده ايد.

تا بحال شنيده ايد كه ميگويند:
با افرادی كه مقتدرند (از نظر روحي) چنين نكنيد.!
ميدانيد چرا؟
جواب بسيار ساده است. افرادی كه نميدانند چه ميشود جواب ميدهند ولی افرادی كه ميدانند آنها ذهن شما را كنترل ميكنند و جوابی شايد غلط به شما بدهند. ولی شما ميتوانيد آن را در چهرهشان بخوانيد. يا يك دفعه بی تفاوت ميشوند و يا خشمگين و يا حالتی كه مربوط به خصلتشان است را به خود ميگيرند.

استفاده از منابع درونی بايد در راه صحيح استفاده شود. سعی نكنيد كه نيروهای خود را بيهوده هدر دهيد.

برای كسب نيرويی مضاعف شبها راحت و با ريلكس كامل بخوابيد تا بتوانيد فردا را روشنتر از امروز شروع كنيد.

خوش باشيد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] :منبع