هر برنامه و نرم افزارى كه خود را Antivirus ۲۰۰۹ مى نامد، يك خطر بالقوهاست؛ مراقب باشيد. استفاده از چنين برنامه اى مانند اين است كه براىمحافظت از گوسفندان خود، از يك گرگ گرسنه استفاده كنيد. انتخابى بسيارخطرناك و كاملا غلط! به گزارش برنا، اين به اصطلاح ضدويروس، پس از نصباعلام مى كند كه رايانه كاربر آلوده است؛ ادعايى كه ممكن است گزافه اى بيشنباشد. سپس در ادامه به كاربر كه با مشاهده آلودگى سيستم خود دچار وحشتشده است - پيشنهاد مى دهد نسخه اى از اين محصول را خريدارى نموده و بهوسيله آن رايانه را پاكسازى نمايد. اگر كاربر نداند كه پشت سر ماجرا يكنوع سرقت مدرنى پنهان شده و بر همين اساس، با استفاده از كارت اعتبارى خوداقدام به خريد اين ضدويروس قلابى نمايد، در واقع يك نفر ديگر به ليست بلندبالاى قربانيان جرايم دزدى هويت (identity theft scams) افزوده شده است.عملكرد اين نرم افزار كلاهبردار كه چند ماه پيش سروكله آن در اينترنت پيداشده، مشابه خطرات آنلاينى است كه اخيرا باب شده و كاركردى فراتر ازبدافزارهاى مخرب معمولى دارد.

منبع : بازياب