نحوه استفاده از سرويس GPRS

در صورتي كه گوشي مشترك قابليت اتصال به شبكه GPRS را داشته باشد، ميتواند با استفاده از درخواست از portal "همراه اول" با آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]براي ارسال تنظيمات به گوشي خود اقدام كند كه تنظيمات به صورت خودکار توسطسيستم با استفاده از يك پيامك براي گوشي مشترك ارسال خواهد شد. پس ازدريافت پيامك و وارد كردن PIN 1234 تنظيمات را در گوشي بايد ذخيره شود.

درصورتيكه گوشي تلفن همراه مشترك قابليت انجام تنظيمات خودكار (OTA) رانداشته باشد، ميتوانيد به صورت دستي با استفاده از تنظيمات زير گوشي خودرا براي اتصال به شبكه GPRS تنظيم كند.

تنظيمات:

connection name گزينه اجرايي براي اين آيتم : mci/gprs

bearer گزينه اجرايي براي اين آيتم : gsm-gprs

apn گزينه اجرايي براي اين آيتم : mcinet

home page گزينه اجرايي براي اين آيتم: htt://mci.ir

wap proxy گزينه اجرايي براي اين آيتم: 192.168.194.73

port گزينه اجرايي براي اين آيتم: 9201

http proxy گزينه اجرايي براي اين آيتم: 192.168.194.73

port گزينه اجرايي براي اين آيتم: 8080راهنماي تنظيم گوشيهاي با سيستمعامل ويندوز

درصورتي كه سيستم عامل گوشي مشترك ويندوز است، ميتواند با استفاده از روشزير گوشي را براي استفاده از سرويسهاي GPRS و MMS تنظيم كند.

تنظيم اتصال به GPRS

به منوي "start" برويد

گزينه "setting" را انتخاب كنيد

در گزينه "connection"، "GPRS Setting" را انتخاب كنيد

در گزينه "Manage existing connections"، نام اين اتصال را MCI-GPRS قرار دهيد

گزينه next را بزنيد

براي Access point name مقدار mcinet را قرار دهيد

به connection برگرديد

گزينه "edit proxy server " را انتخاب كنيد

در گزينه advanced مقادير زير تعريف نماييد

HTTP Proxy: 192.168.194.73

oport: 8080

WAP Proxy: 192.168.194.73

port: 9201


سوالات متداول در مورد سرويس gprs همراه اول

1. گوشي P1i SonyEricsson تنظيمات GPRS را از شبكه دريافت كرده اما هنوز برقراري اتصال ممكن نميباشد. راه حل چيست؟

وارد منو اصلي شويد .

"Control panel" را انتخاب كنيد .

انتخاب كنيد "Connections" و "Internet accounts".

انتخاب كنيد "Groups" و " Internet".

"Add new account" را انتخاب كنيد.

به كاربر جديد برويد و checkbox را تيك بزنيد . "Done" را فشار دهيد.

تنظيم جديد را انتخاب كنيد . فشار دهيد "Priority" و انتخاب فرمائيد"mcci Internet" .

فشار دهيد "Done" و "save" .

تنظيمات تلفن شما انجام شده است .2. چگونه ميتوان گوشيهاي ITMCmgq9190 را براي GPRS به طور دستي تنظيم كرد؟

وارد منوي اصلي شويد .

"services" را انتخاب كنيد .

انتخاب كنيد "Data Account" ، سپس به "GPRS" برويد .

گزينه "Edit" را زده و "mcinet" = "APN" و Data name=Name را وارد كنيد .

سه مرتبه "back" زده و در منوي "services" زير منوي "wap" را انتخاب كنيد .

وارد "setting" شده به "Edit Profile" برويد .

پروفايل نشان داده شده را انتخاب كرده و آن را به عنوان "ActiveProfile" انتخاب كنيد .3. گوشي Motorola v3i تنظيمات GPRS را از شبكه دريافت كرده اما هنوز برقراري اتصال ممكن نميباشد راه حل چيست؟

وارد منو اصلي شويد .

"webaccess" را انتخاب كنيد .

به "web sessions" رفته سپس mcci internet را انتخاب كنيد .

در منوي "web" به " sessions menu" رفته و گزينه "set default" را انتخاب كنيد .

"exit" را انتخاب كنيد . گوشي شما تنظيم شده است .4. گوشي Motorola A1200 تنظيمات GPRS را از شبكه دريافت كرده اما هنوز برقراري اتصال ممكن نميباشد راه حل چيست؟

وارد منوي اصلي شويد .

گزينه "setup" را انتخاب كنيد .

به "Data Network" برويد .

از Connection پروفايل "Mcci Internet" را انتخاب كنيد و گزينه Connect را فشار دهيد .

back كنيد. تلفن شما تنظيم شده است .5. چگونه مي توان تنظيمات GPRS را به طور دستي بر روي گوشيهاي داراي ويندوز انجام داد؟

ابتدا منوي Start را باز كنيد.

گزينه Settings را انتخاب كنيد.

برگه Connections را از پايين صفحه انتخاب كنيد.

گزينه Connections را انتخاب كنيد.

برگه Advanced را از پايين صفحه انتخاب كنيد.

دكمه [select] Networks را انتخاب كنيد.

دكمه New… را از بالاي صفحه انتخاب كنيد. (دقت كنيد كه دكمه New… پايين را انتخاب نكنيد.)

در كادر بالا عبارت MCI را تايپ كنيد و سپس دكمه OK را از بالاي صفحه كليك كنيد.

دكمه Edit… را از بالاي صفحه انتخاب كنيد. (دقت كنيد كه دكمه Edit… پايين را انتخاب نكنيد.)

دكمه New… را از پايين صفحه انتخاب كنيد.

عبارتMCI-GPRS را در كادر بالا تايپ كنيد و گزينه Cellular Line) GPRS) را ازكادر پايين انتخاب كنيد و سپس گزينه Next را از پايين صفحه كليك كنيد.

عبارت mcinet را در كادر Access point name تايپ كنيد و سپس گزينه Next را از پايين صفحه كليك كنيد.

كادر هاي بالاي صفحه را خالي رها كرده و گزينه Finish را از پايين صفحه كليك كنيد.

كيبرد را غير فعال كرده و برگه Proxy Settings را انتخاب كنيد.

دو عبارت بالاي صفحه را تيك بزنيد و سپس دكمه Advanced… را انتخاب كنيد.

رويعبارت HTTP كليك كرده و در كادر Server عبارت 192.168.194.73 را تايپ كردهو در كادر Port عبارت 8080 را تايپ كنيد و سپس دكمه OK را از بالاي صفحهكليك كنيد.

روي عبارت WAP كليك كرده و در كادر Server عبارت192.168.194.73 را تايپ كرده و در كادر Port عبارت 8080 را تايپ كنيد وسپس دكمه OK را از بالاي صفحه كليك كنيد.

تمام پنجره ها را ببنديد و سپس از طريق برنامه Internet Explorer از سايت دلخواه خود بازديد كنيد.
منبع: خبرگزاري فارس