Case کامپیوتر را مانند یک جعبه مقوایی تا بزنید و حمل کنیدشرکتASUS کیس های کامپیوتر جدیدی تولید کرده است که مشکل حمل و نقل آنها را تاحد زیادی حل میکند . همانطور که در تصویر مشاهده می کنید Case مد نظرهمانند یک جعبه کارتونی میتواند تا زده شود تا فضای کمتری را اشغال کند.هرچند هنگامی که مادربرد داخل آن نصب شد دیگر تا نمیشود. اما کیس حجیم استو حمل و نقل آن مشکل بزرگی برای فروشندگان قعطات کامپیوتر است. به همیندلیل حمل و نقل کیس های خالی هیچ گاه برای فروشنده ها خوشایند نبوده است.این طرح قرار است در مدل TA-F11 در رنگ مشکی و مدل TA-F21 در رنگ نقره ایساخته شود. مدلهای مذکور در ابعاد 433*87*434 میلیمتر خواهند بود و میتوانند به دلیل قابلیت تا شوندگی 30% فضای کمتری را نسبت به یک CASE نرمالبه خود اختصاص دهند.هنوز از قیمت تمام شده آن و زمان تولید انبوه آن خبریدر دسترس نیست که برایتان بگویم. ولی به نظر من که طرح جالبی است و میتواند طرفداران خاص خود را بین عمده فروشان داشته باشد!