تکنولوژی پشت مصاحبه هولوگرافیک شبکه CNNسرانجامساعاتی قبل پس از ماه ها سر و صدا تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکامشخص شد و باراک اوباما نامی شد که طی چهار سال آینده آن را فراوان خواهیمشنید.

بنابراین حاشیه انتخابات و گجت هایش بیشتر برای ما جالب بودهاست. در این میان ساعاتی پس از آغاز روز رسمی رای گیری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، شبکه CNN مصاحبه ای از راه دور داشته است که با مصاحبه هایاز راه دور قبلی که تا به حال دیده اید متفاوت است.

مصاحبه بین ولفبلیتزر در نیویورک و خانم جسیکا یلین در شیکاگو انجام شد. در این مصاحبهبینندگان مشاهده کردند که برخلاف مصاحبه های از راه دور تلویزیونی دیگر کهدو تصویر کنار یک دیگر قرار میگیرد. این بار تصویری سه بعدی و 360 درجه ازخانم یلین در وسط استدیو شبکه CNN مقابل آقای پلیتزر ظاهر شد. و این طوربه نظر رسید که این دو نفر واقعا کنار هم ایستاده اند و با هم صحبت میکنند.

هر چند که این کار خیلی هم واقعی به نظر نمی رسید و بعضی ازوب سایت ها این کار CNN را مضحک تلقی کرده اند اما دیدن ایده های فیلم جنگستارگان در یک مصاحبه واقعی خیلی هیجان انگیز به نظر میرسد. به همین دلیلفکر میکنم دانستن اینکه این مصاحبه چگونه انجام شده است. خالی از لطفنباشد.


برای انجام این مصاحبه از 44 دوربین HD و 20 کامپیوتر استفاده شده است.

35دوربین HD به صورت حلقه دور تا دور خانم یلین چیده شدند. بقیه دوربین هادر زاویه های مختلف قرار گرفتند تا نمای سه بعدی بدن را ایجاد کنند. ایندوربین ها با دوربین های نیویورک به روزسانی حرکتی میشدند تا هنگام حرکتدوربین های تلویزیون زاویه آنها هم حرکت کند.

برای همزمانی حرکت هافقط از ابزارهای مکانیکی استفاده نمیشد و از اشعه مادون قرمز نیز کمکگرفته شده بود. و 20 کامپیوتر هم کار تحلیل و انتقال این اطلاعات را بهنیویورک برعهده داشتند.

نتیجه همه این ها ظاهر شدن خانم یلین بهصورت تمام قد و 360 درجه در استدیوی اصلی CNN در نیویورک بود. شاید بتوانفکر کرد که این ایده ای جهت داغ کردن تنور انتخابات بوده است. اما به هرحال به نظر من نقطه شروعی بر مصاحبه های از راه دور هولوگرافیک خواهد بود.و در آینده این نوع مصاحبه جایگزین روش فعلی مصاحبه از راه دور تلویزیونیخواهد شد.

اگر یوتیوب برایتان باز است در ادامه مطلب می توانید یک ویدیوی کوتاه از مصاحبه هولوگرافیک CNN ببینید.