پخش کننده های صوتی دو قلو ویژه کسانی که همه چیز را با هم تقسیم می کننداینMp3 player های زیبا که از دو قسمت مجزا تشکیل شده اند، به نحوی طراحی شدهاند که وقتی به هم متصل شوند، به عنوان یک واحد عمل می کنند. در این حالتمی توانید آن را به کامپیوترتان وصل نمایید و آهنگهای مورد علاقه خود وشریکتان را روی آن بریزید. پس از آن، وقتی آنها را از هم جدا کنید در واقعدو پخش کننده موسیقی مجزا دارید که یک Play list را پخش می کنند. به اینصورت شما و شریکتان همزمان می توانید به موسیقی های مشترکی گوش کنید درحالی که در کنار یکدیگر نیستید. لازم به ذکر است که این تکنولوژی هنوز درحد ایده است و به مرحله عمل در نیامده است. ولی در هر حال از نظر من داشتنچنین Mp3 player ی خیلی رومانتیک است!