خشک کني مخصوص لباس های کامواییشستنو خشک کردن لباس های کاموایی همیشه معضلی است! اگر زیاد آنها را بفشاریمشکل خود را از دست می دهند و اگر آنها را از جایی آویزان کنیم تغییر سایزمی دهند و راحت تر بگوییم که بلا استفاده می شوند. در زمستان هم که بهدلیل رطوبت هوا مشکل دو چندان می شود و ممکن است دو یا سه روز طول بکشد تاعاقبت آب از لابه لای تار و پود یک پلیور تبخیر شود.گجتیرا که امروز برایتان معرفی می کنم آنقدر کاربردیست که می تواند تمامیمشکلات بالا را برایتان پوشش دهد. این دستگاه Sweater Dryer نام دارد کهاز 8 عدد فن ساخته شده که در داخل کانالهایی تعبیه شده و دارای قابلیتچرخش دورانی هستند. این دستگاه پر تابل می تواند 75% در شرایط جوی نسبتامرطوب پروسه تبخیر آب از لباس های بافتنی را تسریع بخشیده و لباسی خشک وسایز اولیه را به شما تحویل دهد. از همه مهمتر آن است که برق مجموعه بهکمک 6 عدد باتری تامین می شود و هزینه چندانی را به دنبال ندارد. تنها باوجهی حدود 30$ می توان این گجت را در فروشگاههای وسایل خانگی به راحتیپیدا کرد.