تراز سه محوره، برای بالانس دوربین؛ و یا چه کنیم تا کج عکس نگیریممکعبتراز براندو بر روی پاشنه فلاش دوربین شما نصب می گردد و - همانگونه که ازاسمش پیداست- با آن می توانید هنگام عکاسی زاویه دوربین تان را نسبت به سهمحور اصلی بسنجید. این مکعب یک ابزار کوچک، ساده، 11 دلاری و در عین حالبسیار کاربردی است.

خب، اگر به دنبال این هستید که عکس هایتان کمیتعادل و بالانس بیشتر داشته باشند، این مکعب سه محوره دقیقا همان چیزی استکه به آن نیاز دارید. اگر کمی هم اهل عکاسی باشید، متوجه می شوید بهترینکاربرد این مکعب 20 گرمی در هنگام گرفتن عکس های پانوراما است.