مدیر مركز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت: طرح "باروری ابرها"، از نیمه آذر امسال در شش استان كشور اجرا می شود.
بهگزارش شبكه خبر، مهدی سالاری، امروز در گفتگو با ایرنا در یزد، علت انتخاباین زمان را شرایط جوّی مطلوب اعلام كرد و افزود: این طرح در استان هاییزد، فارس، اصفهان، قم، مركزی و كرمان اجرا خواهد شد.

مدیر مركزملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها، هزینه اجرای طرح یادشده را 20میلیارد ریال اعلام كرد و اظهار داشت: این طرح با استفاده از دو فروندهواپیمای اختصاصی اجرایی می شود.

به گفته سالاری، طرح بارورسازی ابرها با مشاركت و همكاری مسئولان شش استان یاد شده در بخش مالی، پشتیبانی و اطلاعاتی انجام می شود.

مدیرمركز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها اضافه كرد: اجرای طرح با هدفایجاد بارش اضافی از ابرهای موجود در زمان تعیین شده، آغاز و تا پایان سالادامه دارد و مرحله دوم آن هم از فروردین ماه سال آینده آغاز و تا تیرماهادامه خواهد داشت.

سالاری، با بیان اینكه "باروری ابرها در جهان،قدمتی 60 ساله دارد، گفت: این طرح در ایران، در سال های 53 تا 57 در حوزهآبریز سد كرج و جاجرود انجام شد و در سال های 68 تا 75 در حوزه شیركوه یزدنیز اجرا شده است.

به گفته مدیر مركز ملی تحقیقات و مطالعات باروریابرها، برای باروری ابرها باید ارتفاع، گستردگی، تراكم، رطوبت، درجه حرارتو مقدار آب موجود در ابر و سمت و سرعت حركت آن در وضع مناسبی باشد.

سالاریاضافه كرد: زمان تاثیر مواد باروری، حدود 20 دقیقه بعد از زمان ترزیق موادباروری و دامنه آن، تا 250 كیلومتر از محل ترزیق مواد باروری است. در حالحاضر، 30 كشور دنیا از این فناوری استفاده می كنند و اجرای آن در كشور ما،نتیجه مثبت داشته است.

استان یزد، به علت واقع شدن در فلات مركزیایران، دوری از دریا، بیابانی بودن، بالا بودن دمای هوا و تبخیر زیاد، بافقر منابع آبی رو به روست.

به اعتقاد كارشناسان، تنها راه ادامه حیات در این منطقه، تامین آب مورد نیاز از خارج استان و اجرای طرح های آبخیزداری است.

متوسط بارندگی سالانه استان یزد در نواحی جلگه ای، 110 میلیمتر است.

وسعتاستان كویری یزد كه بیش از یك میلیون نفر جمعیت دارد، 131 هزار كیلومترمربع است و بخش اعظم آن، از تپه های شنی و عرصه های بیابانی تشكیل شده است.