سوراخ لايه اوزن به پنجمين ركورد بزرگي خود رسيد


خبرگزاري فارس:


سوراخ لايه اوزن امسال در منطقه آنتاركتيكا (قطب جنوب) به پنجمين ركورد بزرگي خود رسيد.


بهگزارش خبرگزاري فارس، آژانس فضايي آمريكا «ناسا» اعلام كرد: اندازه سواخلايه اوزن در ماه سپتامبر سال جاري به حدود 5/10 ميليون مايل مربع (حدود17 ميليون كيلومتر مربع) رسيده است و اندازه اين سوراخ به پنجمين ركوردبزرگي خود رسيده است.
بر اساس گزارش ناسا، در سال گذشته سوراخ لايه اوزن در 7/9 ميليون مايل مربع (6/15 كيلومتر مربع) بوده است.
لايهاوزن محافظ زمين است و اين لايه خاصيت حياتي به كره زمين بخشيده است، چونمقادير بسيار زيادي از اشعه ماوراي بنفش تابشي از سوي خورشيد را جذبميكند و مانع از رسيدن آن به زمين ميشود.
برخي از محصولات گازي بشر مانند گاز كلر و برم موجب تخريب اين لايه ميشود كه به آن سوراخ لايه اوزن ميگويند.
سوراخ لايه اوزن براي نخستين بار در سال 1985 كشف شده است.