نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8

موضوع: دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

  منبع : کتاب" بعد ناشناخته" نویسنده :دکتر محسن فرشاد سال انتشار : 1361 چاپ:اول
  انگلستانکشوری است که بیش از هر جای دیگر روح در آن دیده شده و این مسئله برایمردم مطرح است. در انگلستان از هر پنج نفر یک نفر روح را دیده و با اینپدیده آشنایی دارد و به قول یکی از نویسندگان این کشور مرکز تاخت و تازارواح است .به همین دلیل آزمایشات بسیاری در این کشور , در دانشگاه ها ومراکز روحی و روانی آن در حال انجام است. یکی از مهم ترین آزمایشات برایاحضار و شناخت ارواح تله پاتی( انتقال فکر بین دو نفر از راه دور یا نهانبینی ) می باشد. از طریق تله پاتی طی آزمایشاتی که شده با ارواح تماس حاصلنموده به طوریکه امکان عقلی برای رد آن وجود ندارد . برای مثال در یکآزمایش احضار روح در لندن , پنج نفر در اتاق بودند , اما فقط چهار نفر روحرا دیده و تایید نمودند در حالیکه نفر پنجم نتوانست آن را بییند. دلیل آنفقط عدم برقراری ارتباط بین روح و نفر پنجم است.
  روابطعاطفی مثل ترس , عشق , نفرت و غیره از لحاض تله پاتیک قابل انتقال بهیکدیگر هستند. این مسئله در ملاقات های سیاسی , میدان های ورزشی , سالنتئاتر و سینما مصداق دارد . در دیدن و رابطه برقرار کردن با ارواح نیز تلهپاتی نقش عمده دارد. زیرا اگر اینرابطه به علل مسائل عاطفی بین دو وجود ( یکی از لحاظ فیزیکی مرده و دیگریزنده ) نتواند برقرار شود , شخص زنده از دیدن روح عاجز خواهد ماند. گاهینیز اشتباه در مشاهده خود انسان پدید می آید و به درستی آنچه را که دیدهنمی داند چیست و یا نمی تواند آنرا توجیه کند .مثلا" در یک جمعیت اولیسخنی در گوش دومی می گوید , دومی آنرا به سومی گفته تا آخر .مطمئنا" اینکلام به گوش نفر آخر رسیده به کلی با سخنی که اولی بیان داشته تفاوت فاحشخواهد داشت و این دلیل اشتباه حواس انسان است. به همین دلیل در بدن روحنیز ممکن است از خطای حواس انسان باشد.
  ارواحدر تمام زمان ها قابل رویت هستند و همیشه در اطراف ما پرسه می زنند ,گردشمی کنند و گاه ممکن است دست خود را روی شانه ی ما بگذارند ولی ما قادر بهدیدن آنها نیستیم .فقط با آزمایش های علمی پیشرفته تری شاید بتوان اینپدیده را درک کرد و آنها را بهتر ثابت نمود. برای آزمایش شناخت روح ازحیوانات اهلی مثل سگ و گربه نیز استفاده می کنند . زیرا سگ و گربه در دیدنارواح حساسیت بیشتری دارند .در بعضی موارد حیوان از آنچه می بیند سخت میترسد , چرا ؟ شاید دلیل آن باشد که روح به شکل انسان ظاهر می شود اما هیچبوی انسان را ندارد و همین مسئله حیوان را وحشت زده می سازد. گاهی درانگلستان سگ هایی دیده شده اند که در برابر شبح ظاهر شده به حالت غیرطبیعی دست زده , زوزه ی عجیب و غریب کشیده و مثل دیوانه ها گریخته اند .اما بسیاری موارد نیز وجود شبح را به راحتی تحمل کرده و مثل صاحب خود ازدیدن آن شاد شده اند .اما سوال مهمی که مطرح می شود اینست که روح چه شکلیاست , از چه جنسی است , چرا ظهور می کند ,کجا زندگی می کند و سرانجام بهکجا می رود ؟ ابتدا ببینیم که روح چه شکلی است :
  اینسوال جواب کلی ندارد .ممکن است شبیه انسان , حیوان یا حتی بی شکل باشد .گاهی شبیه زنی آبی پوش یا سفید پوش بوده یا مثلا" به حیوانی مانند سگ ومیمون برود . در بعضی مشاهدات ارواح درست مانند انسان با یدن فیزیکی خودبوده و در برخی فقط شبیه بخار بوده اند .گاهی مانند یک انسان تمام عیارظاهر شده و زمانی نیز مثل ستونی از مه یا بخار یا ابر سبک که حرکت می کنندبه نظر رسیده اند. اما نکته مهم این است که ارواحی دیده شده اند که دروهله اول انسان مطلقا" باور نمی کند که آنها روح هستند چون هیچ فرقی باانسان های زنده نداشته اند .فقط وقتی که از دیوار عبور کرده یا غیب شدهاند فهمیده اند که آنها "روح "می باشند.
  نویسندگان دیگری عنوان کردهاند که ارواح از نطر ما خاکیان شکل ندارند اما از نظر خود ارواح شکل دارند.آنها مانند یک شعله , یک درخشش نور یا یک جرقه اتری هستند. .رنگ آنها برحسب پاکی آنها از خاکستری پررنگ هست تا یاقوتی رنگ
  .
  امااینکه چرا به نظر بعضی ها روح به شکل انسان زنده و به چشم برخی تلالو یاجسم بخار مانند به نظر می آید به نظر عده ای ذهن ماست که آن را اینطور میبیند و به زعم عده ای دیگر اراده ارواح است که موجب ظهور چنین اشکالی میشود .ارواح شبیه بخار در دوران جنگ ( اول و دوم جهانی ) بیشتر از مواقعدیگر دیده شده اند.
  بسیاری ازافراد شبح یک دوست یا فامیل را دیده اند که در فاصله دور یا مرده یا درحال از بین رفتن بوده است. این اشباح به افرادی تعلق داشته اند که بهبیننده نزدیک بوده و هم از او چندین کیلومتر فاصله داشته اند . حتی زن وفرزندی شبح پدر در حال مرگ خود را به شکل واقعی او دیده اند . خود من درفرانسه با یک مدیوم مشهور که خوشبختانه حقه بازی در کارش نبود ملاقاتکردم. عکسی را از جلسه احضار ارواح گرفته بود. در جلسه کسی دیده نمی شداما در عکس شبح یک مردی بود که مدیوم فرانسوی (ماری) می گفت که رابطه اوستبا دنیای ارواح. روح در عکس شبیه مردی نورانی بود که چهره اش قابل تشخیصنبود. امال به وضوح انسان بودنش مشخص بود . اگر در اتاق احضار ارواح چیزینبود فیلم دوربین عکاسی طبیعتا"عکس نمی گرفت و بر روی آن اثری نمی ماند.غیر از مدیوم ها همانطوریکه گفته شد ارواح یا اشباح بر اشخاص عادی هم ظاهرمی شوند .
  علت ظهور شبح به احتمال قوی تمرکز فکری شخص در حال مرگ روی یکی از دوستان یا اعضاء خانواده ی خود است. زیراشخص هنگام مرگ ممکن است با فکر یا حتی با صدای بلند شخصی را مخاطب قراردهد یا از او کمک بخواهد. در این موارد ممکن است که شخص زنده مخاطب , شبحیا روح شخص در گذشته را به چشم می بیند.مثلا" سربازی در هنگام کشته شدن درجنگ نام مادر خود را بر زبان آورده و یا کسی در موقع تصادف داشت به زن یافرزند خود فکر می کرده که همه اینها منشاء ظهور ارواح و اشباح شده اند.

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

  نوع دیگر شبح روح یا انسان زنده است و آن در موقعی است که صاحب روح همراه با تمرکز فکر روی یک نفر نسبت به او احساسات خیلی بدی مثل خشم یا نفرت نشان بدهد. مثال این مورد در کنت انگلستان دیده شده است. در یکی از مزارع کنت شخصی یکی از همسایگانش را چند بار روی بالکن خود دیده بود که نسبت به وی به شدت فحاشی می کند. داستان از این قرار بود که زارعی سالها پیش مستاجر خانه ای بوده و نسبت به موجر خود نفرت بسیاری احساس می کرد زیرا خانه را بدون اشاره به مستاجر آن خریده بود. مستاجر در حالیکه مست بوده روی بالکن رفته و شروع به فحاشی می کند .این صحنه دو سال بعد روی همان بالکن چند بار توسط موجر و زنش دیده شد. شبح طوری شفاف بود که نرده های بالکن پشت آن دیده می شد .موجرین وقتی این قضیه را با خود مستاجر در میان گذاشتند شبح دیگر ظاهر نشد .یک مورد دیگر در ساسکس SUSSEX انگلستان اتفاق افتاده است. یک نانوایی قدیمی که چندین نسل از یک خانواده آنرا اداره می کردند فروخته شد . زن مالک جدید کمی بعد از ورود به نانوایی به شوهرش گفت که حضور یک نفر را در نانوایی می تواند احساس نماید. بلافاصله بعد از این حرف درها باز و بسته شد و ماشین های پخت نان به حرکت درآمدند و حتی زن نانوا احساس کرد که کسی او را با دست به عقب می راند . شوهر و پسر او این حالت " روح زدگی " را اجساس نمودند . این پدیده دو سال طول کشید و سر انجام با تغییر دکوراسیون نانوایی متوقف شد .این یکی از پدیده هایی بود که با وجود اینکه روحی دیده نشد اما عملیات آن انجام شد. مورد دیگر درباره ی یک معلم مدرسه بود . یک خانم معلم فرانسوی به نام امیل ساژه که در مدارس انگلستان درس می داد در یک زمان در دو مکان دیده شد . ناظرین بدن او را چند متر آن طرف تر از او دیدند اما خود امیل ساژه نمی توانست آنرا ببیند.
  صدها مورد از این قبیل در مجلات مطالعات روانی , فوق روانی و کتاب های روحی آورده شده که در اصالت و صحت آنها کوچکترین تردیدی نمی توان داشت.
  علت ظهور این پدیده ها را به چند دسته تقسیم نموده اند .بعضی ها معتقدند که علت این پدیده ها تصویر فکری است که انسان با تمرکز فکر خود از شخص در یک نقطه به وجود می آورد .(1)
  این تصویر که به وسیله ی فکر ایجاد می شود , با مغز ارتباط داشته و همانطور که در رویا ایجاد تصاویری می نماییم به طور ناخودآگاه آن را به وجود می آوریم . تصویر به وسیله ی امواج مغزی به وجود می آید که با دستگاهی موسوم به الکتروانسفالوگراف ثبت می گردد. و وقتی شخص دارد خواب می بیند می توان آنرا تشخیص داد , زیرا حرکت چشمان بیننده خواب بسیار سریع می گردد. امواج مغزی شخص در خواب به مراتب بسیار بیشتر از شخص بیدار است. نویسنده مزبور معتقد است وقتی ما با امواج مغزی در خواب می توانیم ایجاد تصویر نماییم چگونه در بیداری نباید بتوانیم این تصویر را خلق کنیم ؟
  هنگام فشارهای عصبی , مانند دردهای فیزیکی یا عصبی , امواج مغزی بسیار فعال هستند و وقتی به درجه ای از اوج خود برسند تصویر تله پاتیک از مغز ساطع می گردد. اگر کسی دارای همان ارتعاش مغزی عامل تله پاتیک باشد می تواند تصویر ایجاد شده به وسیله امواج مغز او را به چشم ببیند.
  تصویر محل تله پاتیک که به این نحو ایجاد شده است می تواند ماه ها و حتی سال ها در همان محل باقی بماند. بنابراین امکان دارد که عامل تصویر فوت کند اما تصویر ذهنی او همچنان بعد از او به بقای خود ادامه دهد . این نظر می تواند جوابی باشد برای ارواحی که از دیوارها و درهای بسته عبور نموده و ناگهان ناپدید می شوند . اگر روح در طبقه همکف یک ساختمان قدیمی دیده شود , مسلما" با این فرض با خراب شدن ساختمان و تبدیل به یک جای جدید از بین نخواهد رفت و تصویر تله پاتیک همچنان به رفت و آمد خود ادامه می دهد . ارائه وجود روح بستگی به زمان ایجاد تصویر فکری یا ذهنی در محل اول خود دارد . اگر تصویر در ساعت هشت بعد از ظهر ایجاد شود احتمال دیدنش بسیار کم است و از بین می رود , اما اگر برای اولین بار در ساعت ده صبح ایجاد شود , چون مردم مکررا" آن محل را می بینند روح ( تصویر فکری یا ذهنی ) باقی مانده و مردم او را می بینند .
  در شبکه چشم انسان حدود 100 میلیون سلول حساس نور وجود دارد که قادرند یک تصویر را به مغز انتقال دهند. اگرچه فقط یک میلیون بافت عصبی وجود دارد که به مغز منتهی می شوند. پس برای رسیدن یک تصویر به مغز لازم نیست که تمام سلول ها تحریک شوند .باید به خاطر داشت که حساسیت چشم در شب کمتر است زیرا فقط اعصاب میله ای شکل چشم کار می کنند که رنگ ها را ثبت می کنند .
  اما هر قسمتی از چشم که مسئول ثبت رنگ هاست به یک بافت عصبی خاص ارتباط دارد , و در هر بافت دسته ای عصب میله ای شکل مورد نیاز است. بنابر این هنگامیکه عمل اعصاب میله ای شکل چشم از طریق تعدادی از بافت های محدود انجام شود , حساسیت دید کم می شود .اما درباره ی عکس این عملیات چه فکر می کنید ؟ یعنی وقتی تصاویر دید بیشتر شود ما تصویری را می توانیم ببینیم که با چشم عادی نمی توانیم ببینیم .
  چشم ارتعاشات ماده را بین 380 و 760 تریلیون دفعه می تواند ببیند. پایین تر و بالاتر از آنرا نمی تواند ببیند .اگر مواد یا پدیده هایی باشند که دارای ارتعاشاتی پایین تر یا بالاتر از عدد فوق باشند چشم ما قادر به دیدن آنها نیست .(2)
  آیا ارواح و اشباح نیز دارای ارتعاشاتی هستند که چشم قادر به گرفتن آنها نیست ؟ دانشمندان معتقدند که حافظه به صورت مدار بسته است و یک حرکت الکتریکی که در اطراف سلول های مغز به جنبش در می آید مداوما" به وسیله ی عمل سدیم پتاسیم به حرکت خود ادامه می دهد . یک شارژ الکتریکی کوچک که به بافت عصبی مغز ( در آنجا که عصب باصره و سامعه می گذرد ) داده شود موجب می شود که شخص تلولویی از نور را دیده و یا صدای زنگ و یا نوعی صدای کوبیدن را بشنود. حتی ممکن است انسان را وادار به فریاد کشیدن کند , اما اگرچه این شبیه فریاد کشیدن به وسیله یک علت خارجی نیست ولی شبیه یک تکان شدید داخلی است .پس می توان گفت که زیاد کردن نیروی الکتریسیته در یک نقطه مغز موجب می شود که انسان تصاویر اشباح مانند را بیند .(1)
  گر چه امواج الکتریکی همواره در اتمسفر زمین در حال حرکت هستند و به بعضی از آناه به تصاویری بصری همانطور که در تلویزیون مشاهده می کنیم تبدیل می شوند اما این فرضیه که اشباح و ارواح محصول زیاد شدن نیروی الکتریسیته بعضی از نقاط یا سلول های مغز است چندان استوار نیست , زیرا اگر ارواح محصول الکتریسیته طبیعت بوده و فقط جنبه ذهنی داشتند , دیگر لزومی نداشت که برای زندگان پیامی بفرستند که حتی خود بیننده روح از ان کاملا" بی اطلاع باشد . من اگر با ذهن خود تصویری بیافرینم , این تصویر هر چه قدر هم زنده بوده و حقیقی جلوه کند هرگز نمی تواند راز مسئله ای را به من یا دیگری بگوید که خود من کوچکترین اطلاعی درباره آن ندارم و ارواحی دیده شده اند که رازهای بسیاری را فاش کرده اند .پس باید موجود و پدیده ای خارج از ذهن و " من " باشد که این راز را بداند . پس این فرضیه چندان به نظر ما صحیح نمی رسد.
  صاحب فرصیه فوق یکی دیگر از علل ظهور ارواح و اشباح را کم شدن درجه حرارت می داند . امواج رادیو ییاز گرما و سایر تغیییرات در فشار های اتمسفر متاثر می شود و درست قبل یا هنگام ظهور ارواح درجه حرارت آن محیط شدیدا" پایین می آید . اما امکان دارد دو موج تله پاتیک که به یکدیگر متصل می شوند یک تغییر یدر درجه حرارت ایجاد نموده , و انرژی را به شکل حرارت استخراج نمایند که باعث به وجود آمدن تصویر شود . زیرا موقع آزمایش تله پاتیک می توان از حرارت سنج استفاده کرد و فهمید که درجه حرارت در این هنگام پایین می آید .ارواحی دیده شده اند که مدت دویست و پنجاه سال در یک محل رفت و آمد کرده اند . به نظر گرین ( روح شناس انگلیسی ) این فقط به دلیل دوباره ایجاد شدن تصویر است و هر وقت درجه حرارت پاییین بیاید تصویر دوباره زنده می شود .شبح یا تصویر ذهنی که برای یک مدت دیده می شود به وسیله حرارتی که از محیط و انسان خارج می گردد دوباره شکل می گیرد. اگر حرارت محیط و انسان شبح را دوباره به وجود نیاورد , شبح کم کم محو شده و از بین می رود .
  در قرن هجدهم روح یک زن در کفش ها و دست کش های قرمز و کلاه مشکی در یکی از راهروهای یک خانه ی بزرگ قدیمی دیده شد. سال ها بعد دوباره همان روح ظاهر شد اما این بار در لباس های صورتی و کفش های صورتی و کلاه خاکستری بود. دوباره در اواسط قرن نوزدهم ظاهر شد .این بار زنی بود با دستکش سفید و موی خاکستری . باز قبل از جنگ جهانی دوم برگشت و بعد ناپدید شد . در 1971 آن محل را خراب کردند و ساختمان جدیدی ساختند , اما کارگران در هنگام کار گزارش داند که یک زن ناشناس را در کریدورهای قدیمی ساختمان دیده اند. چیزی که در این پدیده عجیب است تغییراتی است که هر بار شبح یا روح آن زن نموده است . به نظر گرین این تغییرات در ذهن افرادی است که آن شبح را با فکر ایجاد نموده اند .
  یک مورد دیگر : در یک پارک عمومی در شهر SURREY انگلستان ضجه های زنانه ای هر از گاه از گوشه خاصی از یک تپه شنی به گوش می رسید . گفته می شود که در این محیط یک راهب , راهبه ای را که حاملا بوده و از او بچه دار بود زنده زنده دفن کرده است . اما راهب آنقدر از عمل خود دچار جنون می شود که بی محابا خود را در دریاچه نزدیک محل دفن راهبه غرق می کند . به همین دلیل سالهاست که روح راهب در اطراف دریاچه دیده می شود و ضجه های راهبه ی در حال دفن به گوش می رسد .(1)
  پس به نظر نوسنده انرژیهای حاصله از فشارهای عاطفی در طبیعت باقی مانده و به صورت تصویر و یا صدا در می آیند و ما آنها را به طور واقعی دیده و یا می شنویم.
  چند سال پیش نیز یکی از روزنامه های تهران نوشت که مردی در خیابان ظهیرالدوله بالاتر از خانقاه زن و فرزندان خود را کشت و خود نیز انتحار نمود . اما آن خانه روح زده شد و هر شب سر و صدای زیادی در آنجا به گوش می رسد و تمام شیشه ها شکسته و همسایگان مجبور به نقل از آن مکان شدند . از این نوع حوادث در دنیا شاید روزی صدها بار اتفاق بیافتد. علت آن را باید اثر فشارهای عاطفی و انرژی آزاد شده ذهن انسان که تا مدت ها باقی می ماند دانست یا عمل موجودی مستقل و فنا ناپذیری به نام " روح " ؟
  (1) .Andrew Green -Ghost Hunting-Page 37.40.42
  (2) میر قطب الدین محمد عنقا - از جنین تا جنان .ص 48.

 3. #3
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

  زن ومردی در انگلستان سگی داشتند . سگ ناگهان مرد . زن و شوهر به علن علاقه زیاد به سگ سخت ناراحت شدند , به طوریکه مرد ساعت ها گوشه ای می نشست و به جای خالی سگ می نگریست و او را در آن گوشه به یاد می آورد .مدتی گذشت و آنها سگ دیگری آوردند .اما همین تصور صاحب سگ از سگ مرده ایجاد تصویر نمود , زیرا چند روز بعد همسایه به آنها گفت که روح سگ مرده را در آن گوشه دیده است. اما ایجاد شبح سگ در اثر تخیل و فکر صاحب آن بوده و یا واقعا" سگ دارای روح می باشد ؟ به نظر گرین این تصور نتیجه تفکر صاحب سگ است . و پدیده هایی مانند باز و بسته شدن درها و دیدن اشباح در آینه نشانه توهمات تله پاتیک است . در به طور فیزیکی باز و بسته نمی شود و شبحی در آینه نیست این فقط در فکر بیننده است .اگرچه در سال های اخیر ارواح برهنه نیز دیده شده اند.
  گاه به جای اینکه انسان با فکر خود تصویر بیافریند مدیوم ها سبب به وجود آمدن موجودات اکتوپلاسمی (1) می شوند . موارد بسیاری دیده شده که مدیوم ها دست و پا یا صورتی ظاهر کرده اند که می گویند روح است اما موجودات اکتوپلاسمی هستند که از مدیوم در حال خلسه به وجود آمده اند . همراه با آن عمل پسیکوکینزی ( حرکت اشیا با روان ) حادث شده و اشیا ء اتاق به حرکت در آمده اند . حرکت میز که در جلسه احضار ارواح بسیار معمول است نتیجه پسیکوکنیزی یا حرکت پسیکوکینزی می باشد. اما اینکه حرکت روانی اشیا ء چگونه عمل می شود کاملا" شناخنه نشده است .(2)
  پدیده های اکتوپلاسمی مهم ترین بخش مسایل ماوراء روانی را تشکیل می دهند , به راحتی می توان آنرا تقلید کرد و مردم را گول زد .این پدیده به سختی در چارچوب درک علوم فیزیولوژی و روان شناسی کلاسیک درمی آید .به خاطر همین دلایل است که پدیده های اکتوپلاسمی می توانند به صورت پدیده های فوق مادی جلوه گر شوند .
  معذالک انتقادات بسیاری نیز بر آن وارد نموده و نسبت به غیر عادی بودن آن شک کرده و آن پدیده را همچون فیزیولوژیکی عنوان نموده اند.(3)
  اما امروزه باید واقعیت را قبول کرد که کسانی هستند که می توانند با اراده اشیاء را به حرکت درآورند . تعاریف نیمه علمی از این پدیده تاکنون شده , اما باز دنیای علم آنرا کاملا" نپذیرفته است , ولی برای درک ناشناخته ها انسان باید علت پدیده های اکتوپلاسمی و پسیکوکینزی را بشناسد. آیا این دو به هم ارتباط دارند یا هیچ ارتباطی با هم ندارند ؟ باز معلوم نیست آیا مدیوم با روان خود پدیده های اکتوپلاسمی را به وجود می آورد که باعث حرکت اشیاء می شود . به عبارت دیگر روان مدیوم اشیاء را جا به جا می کند یا واقعا" روح انسان در اکتوپلاسم ظاهر و باعث سر و صدا و حرکت اشیاء می شود ؟
  (1) اکتوپلاسم - از لحاظ بیولوژی بخش خارجی سیتوپلاسم یک سلول اکتوپلاسم نام دارد و در روح گرایی آنچه که از بدن یک مدیوم خارج می شود به خصوص در حالت خلسه اکتوپلاسم نام داشته و موجوداتی که به این ترتیب ظاهر می شوند موجودات اکتوپلاسمی نام دارند.
  (2) Andrew Green.Ghost Hunting.Page45
  (3) Rabert Tocquet.Les Mysteres Du Paranormal

 4. #4
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

  هر دو سوال دارای موافقین و مخالفینی است که در هر حال مهم ترین آنان را بیان می نماییم :
  موافقین پسیکوکینزی معتقدند آنچه دیده می شود حرکت اشیاء به وسیله ی یک نیروی نامرئی است .ناگهان گلدان ها و آئینه ها و میز و صندلی و کتاب ها و لباس ها از یک نقطه به نقطه ی دیگر حرکت کرده و جابه جا می شوند . حتی صدای شکستن و گاه صداهای عجیب و غریب به گوش رسیده و بوهای مخصوص به مشام می خورد و نجوا و درگوشی نیز گاهی همراه با پدیده شنیده می شود .گاه در این نوع عملیات احضار ارواح که با حرکت اشیاء همراه است یک پسر بچه به سن بلوغ عامل احضار می شود .به نظر گرین روان نوجوان در سن بلوغ ریشه پدیده های پسیکوکینزی است. گاه عامل احضار یک شخص بالغ است و لباس های خواب جابه جا میشوند . در این مورد باید گفت که عقده های سرخورده جنسی عامل احضار موجب ظهور پدیده های پسیکوکینزی است. (1)
  یک محقق آمریکایی دریافت که این پدیده های وقتی اتفاق می افتد که چند دختر جوان که در دوره قاعدگی خود به سر می بردند در جلسه حضور دارند .بسیاری از مدیوم ها , به خصوص مدیوم های فیزیکی در موقع به وجود آمدن پدیده پسیکوکینزی در اوج لذت جنسی بوده و بسیاری از آنان از عقده های سرخورده جنسی رنج می برده اند.
  کمتر دیده شده مدیوم های واقعی فرزند داشته باشند و حتی کمتر وجود دارند که بیش از یک فرزند داشته باشند .وقتی می بینیم که تمرکز نیروی الکتریکی و انرژی در بدن انسان در سن بلوغ و درست قبل از دوره قاعدگی است شاید مشکل نباشد که بگوییم در این موقع است که ضمیر ناخودآگاه در اوج قدرت خویش می باشند.
  در بسیاری موارد به محض اینکه جوانان به سن رشد رسیده اند , پدیده پسیکوکینزی متوقف شده است .البته خود نوجوان به کلی ناآگاه از ایجاد چنین پدیده ایست و آنرا قویا" رد می کند .
  اگر ذهن انسان آنقدر قوی است که می تواند در ذهن دیگری ایجاد تصویر نماید , مسلما" می تواند اشیاء را نیز تکان داده و جابه جا نماید . به نظر عده ای از ماوراء روان شناسان پسیکوکنیزی ( حرکت اشیاء با روان ) پوشش لایه فرعی شعور است که در سطوح مختلف وجود دارد .
  در آزمایشی که گرین و شش نفر از دوستانش در انگلستان انجام دادند با تمرکز فکری شیشه معمولی را شکستند , به این معنی که هر هفت نفر روش شیشه تمرکز نمودند و بعد از چهارده دقیقه و نیم شکستند. اگر چه این نمی تواند به عنوان یک پدیده پسیکوکنیزی تلقی شود , زیرا تصادف و امواج رادیویی با فرکانس بالا نمی توانند علت این پدیده ها باشند , اما هر هفت نفر بعد از آزمایش از لحاظ فکری شدیدا" خسته شدند .
  در شوروی شخصی به نام آلاوینگرادوا Alavino Gradova در حضور ضهود بسیاری در حالیکه از او فیلم می گرفتند توانست یک شیئی را به وزن ده گرم تکان داده و یک لوله آلومینیومی را کاملا" خم کند .وقتی از او سوال کردند که آیا فشاری هم از لحاظ بدنی حس کرده است یا نه گفت هنگام آزمایش هیچ فشاری حس نکرده است . فقط احساس می کرد که انرژی از ناف او خارج می شود .( و آیا باز مسئله جنسی مطرح است ؟)
  به نظر وینوگرادوا هر کس با تمرین می تواند اشیاء را با فکر تکان دهد . این روس جوان همچنین اشیاء 200 گرمی را با فکر تکان می دهد . جزئیات این عملیات در روزنامه های ماورائ روان شناسی جلد 6 شماره 2 سال 1972 چاپ موسسه ماوراء روان شناسی وان تان , ویلت شایر انگلستان Wilt Shire درج شده است . (2)
  مشکلی که در عقاید گرین وجود دارد این است که او ادراکات فوق حسی مانند پسیکوکینزی را ناشی از ظهور پدیده های اکتوپلاسمی می داند , در حالیکه ادراکات فوق حسی مانند تله پاتی , روشن بینی , آینده نگری و حرکت اشیاء با روان پدیده های فوق روانی هستند که ارتباطی با پدیده های اکتوپلاسمی ندارند . ممکن است بتوان آنها را به هم ربط داد اما همه اینها ناشی از پدیده های ناشناخته ایست که علم امروزی جواب کافی برای آن ندارد .
  اولا" گرین در آنجا که گفته وقتی لباس خواب با فکر حرکت می کند نتیجه عقده های سرخورده جنسی است , دیگر نگفته که حرکت اشیاء تنها لباس خواب نیست . گلدان , آئینه , کتاب , میز و صندلی نیز حرکت می کنند .این اشیاء ارتباطی به عقده های جنسی و امور آن ندارد .پس حرکت آنها ناشی از چیست ؟
  ثانیا", انرژی زیاد فرد بالغ در دوره قاعدگی را اگر دلیل حرکت اشیاء با روان بدانیم , همه کسانی که اشیاء را با فکر حرکت داده اند نام آنها در این زمینه شنیده شده است مثل یوری گلر و ژان پیر ژیرار و دیگران بالای بیست و پنج سال بوده و در سن بلوغ نبوده اند .اما اینکه آلاوینوگرادوا از شوروی اظهار داشته که آیا باز مسئله جنسی مطرح است یا نه در جواب باید گفت خیر , زیرا بسیاری از علمای علوم نهانی و حتی فیزیو لوژیست ها ناف را به کلی از مسئله جنسی جدا کرده اند و آنرا حد فاصل بین دنیای برون و جهان درون می دانند . اشکال دیگر نظریه گرین این است که ظهور ارواح و فردیت و استقلال آنها را با ادراکات فوق حسی اشتباه نموده اند .زیرا به نظر بسیاری از روح گرایان همین ادراکات فوق حسی است که بعد از فنای بدن باقی مانده و به حیات خود ادامه می دهند , در حالیکه گرین روح و تصاویر مدیومی را نتیجه ذهن انسان و ساخته فکر او می داند .
  (1) Andrew Green-GhosT hunting-Page46
  (2) Andrew Green-Ghost Hunting-Page49

 5. #5
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

  فلاماریون و بسیاری از علمای دیگر از جمله آلن کاردک Allen Kardec پدر روح گرایی فرانسه به استقلال روح و بقای آن بعد از مرگ به صورت یک موجود آگاه و باهوش معتقدند .ذکر مثال های آنان خالی از نفع نیست :
  دکتر شارزن یکی از پزشکان فرانسوی چنین می نویسد :آقای اونوره شاوه Honore Chavee انسان شناس و زبان شناس برجسته , مولف کتاب درخشان " فرهنگ شناسی زبان هند و اروپایی " که تمام دانشمندان جهان آن را ستوده اند , اولین پایه گذار علم "هولاک" Hovelaque در زبان شناسی است . وی همراه با کامیل فلاماریون
  و چند دانشمند دیگر در سال 1866 در پاریس در یک کنفرانس علمی شرکت جستند. من در این کنفرانس با آقای شاوه Chave آشنا شدم و مودت ما تا آخر عمر ادامه پیدا کرد .آقای شاوه به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشت اما امکان ارتباط بین دنیای مردگان و زندگان را به کلی رد می کرد . در مورد ارتباطی که ارواح از طریق مدیوم ها
  با انسان های زنده برقرار می کردند تئوری جالبی داشت .او معتقد بود که القاء فکری و تجسم افکار دستیاران مدیوم ها موجب چنین پدیده هایی است .
  سرانجام اقای شاوه فوت کرد و من علاقه داشتم بدانم سرانجام او چه شد. یک روز به منزل یکی از بیمارانم رفتم . به محض اینکه وارد اتاق شدم دیدم چند تن از دوستان وی که مدیوم هستند آنجا حضور دارند و مشغول احضار ارواح می باشند از موقعیت استفاده کرده و درخواست احضار روح دوستم شاوه را نمودم .میز جواب مثبت داد و خانم "د" بیمار من حروفی را که میز پاسخ می داد جمع آوری نمود . بعد از آخرین حرف میز ایستاد و ارتباط تمام شد . خانم "د" در پائین ورقه اسم روح را اینطور نوشت Chavet ( به جای Chavee بنویسد Chavet نوشت .آنهایی که با زبان فرانسه آشنائی داشته باشند می دانند که هر دو لغت به یک شکل تلفظ می شود .)
  خانم "د" هنوز نوشتن خود را تمام نکرده بود که میز دوباره به حرکت درامد و این کلمات را دیکته کرد :
  "نام مرا اینطوری نمی نویسند."
  اولا" من در جایی قرار داشتم که به هیچ وجه نمی توانستم ببینم که خانم "د" نام شاوه را چگونه نوشته است .دیگران هم دور میز بودند از نام صحیح شاوه Chavee بی خبر بودند و هیچیک از ما نمی دانستیم نامی را که خانم "د" نوشته از لحاظ دیکته غلط است .در نتیجه مدیوم نمی دانسته اشتباه دیکته خانم "د" را از فکر اشخاص حاضر در جلسه خوانده باشد , زیرا هیچکس نمی دانست که آن خانم لغت را اشتباه نوشته است .لازم به تذکر است که زبان شناس بزرگی چون شاوه در زنده بودن خود نمی توانست تحمل کند که کسی نام او را اشتباه بنویسد. وقتی این مطلب را با بیوه او در میان گذاشتیم , با تعجب گفت کاملا" صحیح است .زیرا یکی از روزنامه های بلژیکی در مقام تجلیل از او نام کوچک وی را هانری نوشته بود .آنقدر عصبانی شد که به جای اینکه نامه بفرستد همان موقع یک تلگراف بلند بالا و اعتراض آمیز برای روزنامه بلژیکی فرستاد .(1)
  این یکی از دلایل مهم وجود و بقای انسان پس از مرگ است که برمی گردد و خودش اشتباه نام خود را توضیح می دهد . چگونه می توان این مطلب را فقط به ذهن انسان مربوط ساخت , امکان استفاده از تله پاتی هم مردود است زیرا دیگران و حتی خود پزشک حاضر در جلسه حتی چیزی نمی دانستند که مدیوم بتواند فکر آنها را بخواند .
  بهترین دلیل اینکه این پدیده از تلقین به خود ناشی نمی شود این است که چنین امری همیشه خارج از اراده ما اتفاق می افتد . و این نشانه آنست که این اتفاقات فوق عادی بوده و ارتباطی به ذهن , فکر و اراده ما ندارند .یکی از مشاهدات دیگر فلاماریون که مربوط به سال 1855 است به عنوان دلیل دیگر این نویسنده برای زندگی پس از مرگ ذیلا" درج می گردد:
  یکی از قضات مشهور آمریکایی به نام "ادموند " پدیده فوق طبیعی را در خانواده خود مشاهده نموده که آنرا برای فلاماریون کتبا" نوشته است.این اتفاق برای دختر قاضی ادموند موسوم به لورا رخ داده است .قاضی ادموند به خاطر مقام اجتماعی و موقعیت شغلی کسی نبود که بی دلیل دروغ بگوید .او رئیس سنای آمریکا در 1855 و عضو دادگاه عالی استیناف نیویورک بود .وقتی با او درباره روح گرایی صحبت می شد آنرا تحقیر می کرد و با عادت یک قاضی که همیشه نسبت به شهادت انسان ها شکاک است , مشاهدات مردم را سخت مورد تردید و ظن قرار می داد .سرانجام بعد از این اتفاقی که نقل می شود و مطالعات و پی گیری های خود قاضی ادموند , او نه تنها وجود مسائل فوق عادی و طبیعی را قبول کرد بلکه جدا" فرضیه وجود روح را پذیرفت .اعتقاد قاضی ادموند و پافشاری وی در مورد روح و روح گرائی موجب شد که طبقات اشرافی جامعه آمریکا او را از خود برانند و وی مجبور به استعفای از تمامی مشاغل خود شد .معذالک او حاضر نشد دست از عقیده خود بردارد و شغل و منافع شخصی را فدای حقیقت نمود و این فضیلت بسیار نادری است که لایق ستایش و تمجید است .او نوشته است که دخترش "لورا " تحصیلات درخشانی نمود و کاتولیک متعصبی از آب در آمد . معلم روحانی از وی خواست که دست از روح و روح گرائی بردارد.او هم چنین نمود و گاه در جمع دوستانش که به این کار پرداختند حاضر می شد. کم کم خانه ای که لورا در آن زندگی می کرد تبدیل به خانه ارواح شد. شش ماه گذشته بود و در این مدت او صداهای عجیبی می شنید و پدیده های کم و بیش حیرت انگیز به چشم می دید , بدون اینکه شخصی یا انسانی در ایجاد آنها دخالتی داشته باشد .معذالک به نظر می رسید که یک شعور یا موجود باهوش این پدیده ها را رهبری می کند . وقتی کار به اینجا رسید دختر قاضی ادموند تصمیم گرفت دوباره به جلسه احضار ارواح برود و به این کار بپردازد. پس از حضور در جلسات مکرر متوجه شد که یک عامل آگاه و باشعور همیشه در این جلسات حضور دارد بدون اینکه او بفهمد کیست .لورا شروع به صحبت کردن به زبان های خارجی مختلفی نمود که قبلا" کوچکترین اطلاعی راجع به آنها نداشت .او غیر از انگلیسی , فرانسه را نیز می دانست ,اما هیچ زبان خارجی دیگری حتی الفبای انها را نمی دانست .اما به گفته قاضی ادموند دخترش در همان موقع نه یا ده زبان خارجی را به راحتی صحبت می کرد .گاه زبان ها را مدت یک ساعت با فصاحت و بلاغت کامل حرف می زد.لورا می گفت خارجیان به وسیله من با زبان خودشان می توانستند با دوستان درگذشته خود صحبت نمایند .و قاضی ادموند چنین ادامه داد :
  "یک شب یک خارجی اهل یونان به دیدن من آمد. نام او "اوانژلیدس" Evangelides بود. او بلافاصله با لورا به زبان یونانی شروع به صحبت کرد .هنگام مکالمه بسیار ناراحت . مشوش بود و بعد شروع به گریه کردن نمود .شش یا هفت نفر حاضر بودند و یکی از آنها علت گریه او را پرسید .مرد یونانی گفت که یک مسئله خانوادگی است .فردای آنروز دوباره برگشت و دوباره به زبان مادری خود با لورا به گفت و گو پرداخت و چون غریبه ای در منزل نبود توانستم از کم و کیف قضیه باخبر شوم .مرد یونانی گفت که او از طریق لورا با یک شخصیت نامرئی صحبت می کند که دوست صمیمی او بوده و در یونان مرده است و برادر وطن پرست یونانی مارکوبوزاریس Marco Bozarris می باشد .و مارکو دوست فوت شده او خبر مرگ یکی از پسرانش را در یونان به وی داد که هنگام عزیمت مارکوبوزاریس Marco Bozarris به آمریکا از لحاظ اداری مجبور بود در یونان بماند .ده روز بعد از اولین ملاقات اونژلدیس با ما نامه ای از کشورش دریافت کرد مرگ پسرش را به اطلاع وی می رساند .وقتی مرد یونانی داشت با لورا حرف می زد این نامه در راه بود ." شما به من بگویید این پدیده را چگونه تفسیر کنم ؟ آنرا ندیده گرفته و همه چیز را انکار کنم که چنین چیزی ممکن نیست , دیگر مسئله آشکارتر از این نمی شود , درست مثل اینکه گرمای خورشید را انکار نمایم.
  این امر توهم و خواب و خیال هم نیست , زیرا در مقابل هشت تا ده نفر انسان تحصیل کرده , باهوش , منطقی که قادر به تمیز توهم از واقعیت هستند اتفاق افتاده است .اگر بگوییم این انعکاس فکر خود ماست که حرف غیر منطقی است زیرا من در عمرم این مرد را ندیده ام و به وسیله یکی از دوستان ما به ما معرفی شد.اگر فرض کنیم که فکر ما می توانسته خبر مرگ فرزند او را به ما داده باشد چه طور می شود لورا زبان یونانی را به این خوبی بفهمد و حرف بزند ؟ زبانی که در عمرش یک کلمه از آن نیز نشنیده است.
  آیا این یک روشن بینی است .یعنی ناشی از ادراکات فوق حسی دختر جوان است ؟ آیا واقعا" پدیده ای به اسم روح آگاه و باهوش وجود دارد ؟
  لورا اوانژلیدس را برای اولین بار در زندگیش می بیند و از وضع خانوادگی وی اصلا" اطلاعی ندارد .نه از اعضاء خانواده او چیزی می داند و نه برادر متوفای بوزاریس را می ناسد. پس اگر انگیزه قوی ملاک روشن بینی و ادراک فوق حسی یک شخص است , دختر جوان هیچ نفع و انگیزه قوی برای شناختن خانواده اوانژلیدس نداشته است.
  اگرچه لورا صاحب روشن بینی و ادراک فوق حسی بسیار قوی هم که باشد چه طور می توان استعداد ناگهانی او را در صحبت کردن زبان یونانی که هرگز آنرا نمی دانسته توجیه کرد ؟ منطقی نیست که استعداد زبان یونانی و خبر دادن از مرگ طفل را به دو علت مختلف نسبت دهیم .دو پدیده ( زبان و روشن بینی ) مسلما" ناشی از یک امر و یک علت بوده است .در اینجا عناصر روانی و روحی مطرح است مکه باید تعریف و تعیین شود .(2)
  (1) Camille Flammarion-La Mort Et Son Myster)1920 -paris-Page 250-251
  (2) Camille Flammarion-La Mort Et Son Myster)1920-paris -Page253-254

 6. #6
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

  یکی دیگر از دلایل استقلال روح از کتاب فلاماریون نقل می شود:
  دکتر داوی اهل انگلستان پسری داشت که او هم پزشک بود و در خارج زندگی می کرد .پسر وی می خواست به انگلستان بیاید , سوار یک کشتی انگلیسی شد تا به لندن برود .قرار شد دکتر داوی ( پسر) به جای پرداخت بلیط خدمات پزشکی خود را در اختیار مسافران کشتی قرار دهد , اما ناگهان در هنگام سفر فوت نمود .ناخدای کشتی در هنگام ورود به لندن پدر پزشک متوفی را خبر کرد و به او مبلغ 22 لیره استرلینگ تحویل داد که می گفت در جیب پسر او پیدا کرده است .ناخدا همچنین به دکتر داوی ( پدر ) گزارش کاملی از مرگ پسر وی به طور کتبی تقدیم وی نمود .دکتر داوی نیز از اقدامات ناخدای کشتی خیلی خوشش آمد و برای قدردانی به او یک یادگاری طلا داد .
  چند ماه بعد دکتر داوی ( پدر) و زنش در لندن به یک جلسه احضار ارواح رفتند . در جلسه صندلی ها از جا به طور نامنظم حرکت کردند . مدیوم که خانمی بود این پدیده را نشانه آن دانست که روح می خواهد با یکی از اعضاء حاضر در جلسه تماس برقرار کند , وقتی پرسیده شد که با چه کسی , میز از آن طرف اتاق حرکت نموده و در مقابل دکتر داوی ایستاد , سوال شد روح چه کسی حاضر است , جواب آمد که روح پسر دکتر داوی , بعد در برابر تعجب همگان اعلام کرد که او به فوت طبیعی نمرده بلکه مسموم شده است.
  دکتر داوی برای قبول این حرف از روح خواست که برای اطمینان او دلیلی بیاورد. مخاطب نامرئی یا روح گفت که پدرش یک هدیه طلا به ناخدای کشتی داده است .این مطلبی بود که هیچیک از حاضران در جلسه نمی دانستند .دکتر پرسید آیا سم دادن عمدی بوده یا در اثر بی احتیاطی اتفاق افتاده است . جواب آمد که هر دو ممکن است. بعد روح گفت که 22 لیره استرلینگ تحویلی توسط ناخدا درست نبوده و او مبلغ 70 لیره استرلینگ در جیب داشته است . و بعد جزئیات بیشتری را به اطلاع حضار رساند . ضمنا"گزارشی که توسط تجهیز کننده کشتی به دست دکتر داوی رسید با گزارش تقدیمی ناخدا به کلی تفاوت داشت .دکتر داوی از روح پسرش دریافت که آشپز کشتی در اثر بی احتیاطی او را مسموم نموده است , زیرا به جای نعنا در غذایش ادویه بادام تلخ با روغن کرچک ریخته و باعث مسمومیت او شده است و بعدا" هم معلوم شد که پسرش به جای 22 لیره استرلینگ 70 لیره داشته است .(1)
  این داستان نیز همچون بسیاری از وقایع دیگر موجب حیرت انسان شده و قویترین مادیگرایان را به فکر می اندازد. به جای هر توضیح دیگر ساده تر نیست که انسان استقلال و وجود روح را قبول نموده و از هر پدیده برای خود یک مشکل لاینحل نسازد ؟ در هر حال این تحقیقات آینده است که روشنگر رازهای نهفته ی حیات انسان می باشد .ما دلائل مخالف و موافق را بیان کردیم .اما در مورد پدیده های اکتوپلاسمی تحقیقات بیشتری صورت گرفته که مهم ترین و جدیدترین آنها را بیان می نمائیم.(2)
  پنج مدیوم هستند که موجودات اکتوپلاسمی به وجود می آورند . هوم Home , اوزاپیا Eusapia, گوزیک Guzik, کلوسکی Klusic و رودی اشنایدر Rudi Schneider.
  تا آنجا که ناظران بی طرف و محققین اعلام نموده اند این اشخاص به هیچ وجه شیاد نبوده و عمل آنها واقعا" ایجاد موجودات اکتوپلاسمی است. اکتوپلاسمی چیست؟
  از بدن مدیوم ماده یا جوهری خارج می شود که ابتدا کدر و بی رنگ بوده و بعد به خود شکل می گیرد .این ماده با اشکال مختلف خود را ظاهر می سازد که غالبا" نمایشگر اندام های بدن است .
  دو امر را در اکتوپلاسمی می بینیم :
  1- جوهر و بنیاد جوهر که به صورت ماده درمی آید.
  2-تظاهرات و نمایشات سازمان یافته.
  جوهر به شکل گاز یا بخار مجسم می شود. ممکن است به شکل مایع یا جامد باشد . اکتوپلاسم بخار بیشتر شایع و معمول است . نزدیک مدیوم نوعی بخار یا ابر مرئی تشکیل می شود که با یک ارتباط جوهری به اعضاء بدن مدیوم متصل است. این بخار یا ابر در چند نقطه غلیظ و متراکم می شود و گاه به ندرت فسفری رنگ می گردد.
  نقاط متراکم به شکل اندام های بدن درمی آیند که سریعا" کامل می شوند.
  جوهری که به صورت ماده در می آید اگر مایع یا جامد باشد بهتر می تواند مورد آزمایش قرار گیرد . شکل گرفتن جوهر غالبا" آهسته صورت می گیرد و مدت مدیدی به حالت بی شکل باقی می ماند تا انسان بتواند خوب تکوین پدیده را تماشا کند. جوهر به صورت گاز , مایع یا جامد به شکل دست , چهره و انسان کامل یا به شکل انسان و گاه حیوان در می آید . جوهری که به صورت ماده درمی آید گاه کلا" و گاه بعضا" شفاف و درخشان است.
  (1) C.Flammarion.Apres La Mort \Page256
  (2) Robert Tocquet-Les Mysteres Du Paranorma

 7. #7
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

  در اینجا عمل اکتوپلاسمی بعضی از مدیوم های مشهور که واقعا" جنبه فوق عادی و طبیعی دارد به عنوان مثال ذکر می شود :
  1-دست های شبح مانند دانیل دانگلاس هوم :
  دانیل دانگلاس هوم دستهایی به وجود می آورد که اشیاء را جابه جا می نمود .
  ویلیام کروکس فیزیکدان برجسته انگلیسی چنین می نویسد :
  "یک دست زیبا از میز ناهارخوری برخاست و به من یک گل تعارف کرد. سه بارظاهر و بعد ناپدید شد. و به من ثابت کرد که این دست مانند دست خود منواقعی است. این عمل در اتاق کار من که مثل روز روشن بود اتفاق افتاد و دراین مدت دست و پای مدیوم ( هوم ) را من گرفته بودم.
  " در وقت دیگر دستو بازوی شبیه یک طفل ظاهر شد و بالای سر زنی که کنار من نشسته بود به بازیپرداخت. بعد دست ظاهر شده به طرف من آمد و بازوی مرا گرفت و چند بار لباسمرا کشید . "
  " بار دیگر یک انگشت و یک شست دیده شد که گلبرگ های یک گلرا از گلدان کنده و در برابر مردم حاضر در جلسه گذاشت و یک دفعه در حالیکهدو دستیار دست و پای مدیوم را گرفته بودند , ظاهر شد که روی کلاویه هایآکوردئون بالا و پائین می رفت و آنرا می نواخت.
  این دست ها غالبا" درمچ و بازو به شکل بخار و گاه سرد و بی روح و گاه گرم و زنده بودند .دربعضی موارد , تکوین ناپدید شدنشان کاملا" قابل مشاهده بود .
  "
  کروکس ادامه داد:
  "دست ها و انگشت ها همیشه به نظر زنده نمی آمدند , بلکه بیشتر شبیه یک ابرمتراکم بوده و کمتر مانند دست و انگشت به نظر می رسیدند .من یک بار یک شیء را دیدم که تکان می خورد . دیدم یک ابر نورانی در اطراف آن شکل گرفته وبعد به یک دست کامل تبدیل شد . در این لحظه کلیه اشخاص حاضر در جلسه میتوانستند آن دست را ببینند .این دست بسیار شبیه دست یک انسان زنده و کاملبود . اما از مچ به بالا شبیه بخار بود که بعد در ابر نورانی ناپدید می شد. وقتی آن را لمس می کردیم مثل یخ سرد و مرده , اما گاهی گرم و زنده بود ومثل یک دوست قدیمی با من دست می داد .
  یک بار یکی از این دست ها راسفت گرفتم و آنرا رها نکردم .هیچ مقاومتی دال بر کشیدن دست به عمل نیامد.اما کم کم این دست تبدیل به بخار شد و بدین ترتیب از دست من گریخت .
  گاه افراد حاضر در جلسه از این دست ها می خواستند که پیامی بنویسند .اما به ندرت این کار را می توانستند انجام دهند ."
  (1)
  ویلیام کروکس چنین ادامه می دهد :
  "یک شب در اتاق من آقای هوم قدرت خارق العاده ای نشان داد و من درخواستکردم که دست شبح مانند پیامی بنویسد .او قبول کرد و فورا" کاغذ و قلم دروسط میز گذاشته شد .مداد بدون دخالت هیچ کس روی نوک خود بلند شد , به طرفکاغذ به راه افتاد و به لبه آن خورد و افتاد .دوباره بلند شد و افتاد.بالاخره مداد بلندی که در کنار کاغذ بود خود به خود بلند شد و به قلم کمککرد تا بتواند روی کاغذ بنویسد .سه بار مداد به کمک قلم رفت و سرانجام آنرا رها کرد و به جای اولش برگشت. قلم روی کاغذ افتاد و یک پیام الفبائیروی آن نوشت . به این شرح :
  " ما سعی کردیم خواسته شما را اجابت کنیم ولی این از توان ما خارج است ."
  امادر عوض یک جلسه با شرکت هوم در کاخ تویلری که در مقابل ناپلئون سوم وهمسرش اوژنی تشکیل شد , یک دست سفید رنگ همچون مرمر , بسیار شیک و تمیزشبیه دست ناپلئون اول چند خط نوشت که به موجب گزارش جامعه دیالکتیک لندن وخود دانیل دانگلاس هوم خط ناپلئون بناپارت بود.
  تمام حاضران دیدند کهاین دست مداد روی کاغذ را برداشت و نوشت .صدای نوشتن کاملا" به گوش رسید وسپس دست بعد از گذشتن از مقابل دانیل هوم به نزدیک ناپلئون سوم آمدوامپراطور فرانسه آن را بوسید , بعد به سوی همسرش رفت. او از وحشت خود راعقب کشید اما دست او را تعقیب کرد , امپراتور گفت :
  " اصلا" نترسید آنرا ببوسید ."
  ملکه نیز آنرا بوسید و بعد دست ناپدید شد .هوم درخواست کرد که ان را مجددا" ببیند .دست دوباره ظاهر شد و مدیوم نیز آنرا بوسید
  .
  کروکسمی نویسد که کیفیت دست نمایانگر یک دست کاملا" طبیعی بود .او به همانطبیعی و مادی بود که دست خود من. فیزیکدان انگلیسی یکی دیگر از کارهای هومرا بدین ترتیب شرح می دهد :
  " در غروب یکروز که دانیل هوم در منزل من بود از او درخواست احضار روح کردیم. او نیزپذیرفت. بعد دیدم که ناگهان پرده ای که در چند متری هوم بود تکان می خورد. یک شکل سایه دار , نامشخص , نیمه شفاف که شبیه انسان بود به وسیله تمامدستیاران مشاهده شد .این موجود با دست خود پرده را تکان داد . هنگامیکه مااو را می نگریستیم ناپدید شد و پرده آرام شد . مورد بعدی خیلی تکان دهندهتر است .
  دانیل هوم مجدداگ به صورت مدیوم ( رابط ارواح ) شروع بهاحضار روح نمود. ناگهان شبحی از گوشه اتاق شروع به حرکت کرد , رفت و یکآکاردئون که در اتاق بود برداشت و در حالیکه آنرا می نواخت به داخلآپارتمان خزید .تمام اشخاص حاضر برای چند دقیقه این شکل را دیدند و درهمان موقع نیز دانیل هوم نشسته بود .شبح به یک خانمی که حضور داشت نزدیکشد , زن از ترس جیغ کشید و شبح ناپدید گشت.
  مسئله بسیار مهمی که کروکس عنوان می کند اینست که تمام اینها نه توهم بود نه خیالات بلکه واقعیت محض بود .
  (2)
  (1)Robert Tocquet-Les Mysteres Du Paranormal.Page 13
  (2) Robert Tocquet -Les Mysteres Du Paranorma
  l.

 8. #8
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: دلایل بقای شخصیت انسان پس از مرگ

  2- کلوسکی ؛ غول مدویم های معاصر :
  مدیوم لهستانی فرانک کلوسکی با خلوص کامل و نفی هر گونه نفع پرستی قدرت خارق العاده خود را در خدمت علم گذاشته و استعداد خلق پدیده های اکتوپلاسمی یا احضار ارواح خود را در سالهای 1920 و 1921 در اختیار موسسه ماوراء روانی بین المللی گذاشت . او غول مدیوم های معاصر لقب گرفته است.
  آنچه که او در موسسه ماوراء روانی بین المللی انجام داد ظاهر کردن انسان و حیوان و موجودات نورانی و حرکت اشیاء با روان بود. دستیارانی که در کنار او می نشستند او را کنترل می نمودند . این کنترل کافی بود زیرا کلوسکی در طول جلسه احضار ارواح کاملا" بی حرکت باقی می ماند .
  دکتر گوستاوژلی رئیس موسسه ماوراء روانی بین المللی از سال 1919 تا 1924 درباره کلوسکی چنین می نویسد :
  " در ابتدای ظهور این پدیده ها انسان بوی اکسیژن متراکم به مشامش می خورد و با ناپدید شدن آنها بو نیز از بین می رفت , بعد بخارهای فسفری رنگ و نوعی مه در اطراف مدیوم , به خصوص در بالای سر او دیده می شد .بعد شعاع های نورانی از همه جا به چشم می خورد و به نظر می رسید که مناطق نورانی اندام های نامرئی هستند .به خصوص این نورها در سر انگشتان یا در قسمتی از چهره ها بیشتر بود.
  بعد از این مرحله دست ها و چهره یک انسان کامل درست می شد. این انسان ها از لحاظ قد به اندازه انسان طبیعی بودند و غالبا" یا پشت سر مدیوم قرار داشتند یا در کنار او و بلندتر از کلوسکی و دیگران که نشسته بودند قرار می گرفتند .به نظر می رسید که چهره های مرئی یک انسان است اما بدنش نامرئی بود. دستیاران معذالک توانستند نیم تنه بالای این اشباح را ببینند .
  گاهی که چهره این اشباح در نور قرمز قابل دیدن نبود آنها خودشان به طرف پرده ای از سولفور روی می رفتند تا چهره شان بهتر دیده شود و بعضی از آنها نیز دارای چهره های نورانی بودند. این چهره ها و نگاهشان خیلی زنده بود و کاملا" به حضار در جلسه خیره می شدند .
  نتیجه جلسه احضار روح 20 نوامبر 1920 بسیار درخشان و نمایانگر قدرت ارتباطی کلوسکی بود.
  دکتر ژلی درباره این چهره ها چنین اظهار عقیده می کند :
  صورت این اشباح خوب درست شده اند و من چهره جوانی را دیدم که قبلا" او را می شناختم. موی سر خود را با پارچه ای بسته , دارای سبیل بوده و چشمانی مشکی و نگاهی نافذ داشت .
  بعد سر پیر زنی با چهره ای چروک خورده نمایان شد. روی سرش روسری داشت که در روی پیشانی خود دو دفعه آنرا گره زده بود .بعد شنیدیم که نام " توماش " ( به لهستانی یعنی توماس ) را صدا می زد. بعد یک موجود نورانی کاملا" دیده می شد. یکی از حضار به نام " پوتوکی " که در آن جلسه حضور داشت می نویسد :
  " یک گلوله نورانی مقابل چهره من شکل گرفت . این گلوله دور شد و بعد آمد نزدیک صورت من , من بب تعجب و تحسین دیدم چهره خواهرم است که مانند دوران زنده بودنش دارد لبخند می زند .او خیلی جوان تر به نظرم آمد , گوئی بیست و پنج سال داشت ( او در پنجاه وچهار سالگی درگذشت .) بالای سرش را هاله ای از ابر احاطه کرده بود , ظهور چهره اش فقط چند ثانیه طول کشید . من فقط توانستم فریاد بکشم :
  " آه او خواهر من است ." بعد ناپدید شد .
  به نظر دکتر ژلی این اشباخ یا ارواح واقعا" مافوق طبیعی بودند . چهره آنها به هیچ وجه وهم و خیال نبود و هیچ حقه بازی و شیادی از طرف مدیوم در کار نبود .این چهره ها همگی زنده و باهوش بودند و با کنترل دقیق و شدیدی که می شد امکان هر گونه دوز و کلک را از میان می برد و این موجودات به همان اندازه طبیعی و انسانی بودند که حضار در جلسه .(1)
  کار خارق العاده این دو مدیوم که شرح آن گذشت و سایر مدیوم ها که برای جلوگیری از اطناب کلام از بحث درباره آنها خودداری می شود , نشانه جهان ناشناخته ایست که انسان با آن روبروست . اما در مورد پدیده های اکتوپلاسمی دو عقیده مطرح است ؛ یکی اینکه این پدیده ها نتیجه عمل ذهن و مغز مدیوم است , یعنی به آن جنبه ذهنی و شخصی داده اند و نوعی پسیکوکینزی است و دیگری اینکه این پدیده ها همان ارواح مردگانی هستند که حالا از طریق مدیوم ها با جهان زندگان ارتباط پیدا می نمایند . گرچه به راحتی نمی توان یک عقیده را پذیرفت , اما به نظر ما با تحقیق و متد علمی عقیده دوم را می توان ثابت کرد.
  مشکلی که امروزه وجود دارد این است که پدیده های روحی ماوراء روانی از لحاظ علمی قابل مطالعه و تحقیق نیستند . زیرا پدیده ای علمی است که وجود آن مسلم باشد , اما این پدیده ها در سیستم تعریف کلاسیک ما در نمی آیند .اگرچه دانشمندان زیادی روی آن کار و تحقیق می نمایند .اما ببینیم به چه دلیل این پدیده ها در تعرف و ساختار علمی سنتی ما نمی گنجد ؟ جواب ان چندان مشکل نیست , زیرا علم را خود ما انسان ها ساخته ایم , با همان خطاهای مخصوص انسان . پس اگر چیزی خارج از حدود درک و فهم و شعور انسان بود و از مرز داده های علمی او فراتر باشد و پدیده ای در چهارچوب عقل او نگنجد , برای علم نیز قابل درک و شناخت نیست . زیرا با توجه به دلائل ذکر شده و آزمایشات متعدد روانی و ماوراء روانی و روحی ما در سطح کم عمق وجود خود زیست می کنیم نه در نقاط عمیق آن . یا به عبارت بهتر ما در سطح کمی از یک شعور وسیع زندگی می کنیم . انسان کشتی کوچکی است که سطح کمی از اقیانوس حیات را پوشانده است . وجدان عادی ما بخشی ناچیز از وجود روحانی ماست که زمان و مکان را به باد استهزاء می گیرد و نشان داده است آنچه که از خواص ماده است ( مانند زمان و مکان ) در جهان روحی انسان تاثیری ندارد .
  پدیده های روحی عینی ای فیزیکی مانند حرکت اشیاء با فکر , بلند شدن از روی زمین ( به هوا رفتن ) , اکتوپلاسمی ,اطلاعاتی مانند دانشی که از برق به دست می آوریم در اختیار ما قرا می دهند که عبارتند از :
  1- دنیای ظاهری و قابل لمس ما که اینقدر برای آن ارزش قائلیم , فقط انعکاس ضعیفی از واقعیت دنیای زنده است. مقصود از دنیای زنده دنیائی است که در آن فکر و شعور نقش اساسی دارد و گرنه دنیای مرده اصلا" وجود ندارد و آنچه که هست زنده است.
  2- انرژی پرقدرت , زندگی واقعی و هوش عمیق موجودات زنده در آن چیزی است که ما " نامرئی " می نامیم . در حقیقت جهان واقعی جهان نامرئی است. در اینجاست که ریتم هائی که به ماده صور مختلف می بخشد نواخته می شود و این ریتم ها از دید ما پنهان است . شناختن ریتم ها و دست یازیدن به آنها , ثبت و ضبط و تغییر شکل دادن آنها از عوامل اساسی شناخت منابع اصلی زندگی و فکر است . این هدف مطالعه علم ماوراء روحی است که تازه در فلق آن هستیم . و این یکی از جنبش های فکری انسان می باشد .
  بر ما مسلم است که یک جو روحی جهانی وجود دارد که ما را قهرا" به وحدت گرائی روانی می کشاند . همه ما به این فکر می رسیم که ماده , زندگی و فکر فقط جنبه ها و صور مختلف همان جهانی است که در زمان و مکان آفریده شده است . با توجه به اینکه بعضی از پدیده های فوق طبیعی در انسان وجود یک دنیای روانی ماوراء تجربه را ثابت می نماید که کم و بیش از دستگاه مغزی مستقل است و حتی می تواند تظاهرات خارجی داشته باشد و دارای قدرت های فوق العاده نسبت به ماده است , می توان با فرض قاطع باور داشت که شکاف بزرگی بین روان و بدن ما وجود دارد و بعد از مرگ فیزیکی بدن انسان , این انرژی روحی و روانی استقلال خود را حفظ نموده و وجود خارجی خواهد داشت .(2)
  با امعان به این واقعیت و برای دفاع از این عقیده است که ما تجارب چند تن از دانشمندان و پزشکان مشهور را در مورد بقای روح و استقلال این انرژی پر قدرت متفکر بعد از مرگ ذکر می نمائیم. ( در تاپیک " تجارب با ارزش چند دانشمند " و " فرافکنی ستاره ای " این مطالب نوشته شده است. )
  (1) Robert Tocquet-Les Mysteres Du Paranormal-Page 36 .37
  (2) Robert Tocquet-Les Myseteres Du Paranormal-Page 234

  منبع : کتاب " بعد ناشناخته " مولف : دکتر" محسن فرشاد" پدر متافیزیک علمی ایران چاپ: اول سال 1361 فصل پنجم

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. حمام رفتن افراد مختلف و شناخت شخصیت آنان
  توسط گنجینه در انجمن تست های روانشناسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۴ اردیبهشت ۸۹, ۲۰:۲۷
 2. تاثیر شخصیت بر حیطه شغلی
  توسط موفقيت در انجمن جامعه شناسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۸۸, ۱۸:۳۸
 3. نگاهی تازه به زندگی و شخصیت ملانصرالدین
  توسط مرداویز در انجمن داستان و فیلمنامه و ...
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۸۸, ۱۸:۵۳
 4. شخصیت وظیفه شناس
  توسط M.MEDICAL در انجمن دل باختگی و وصلت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۲ آبان ۸۶, ۲۳:۳۶
 5. انواع شخصیت ها در ارتباطات
  توسط M.MEDICAL در انجمن روانشناسي و روان پزشكي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۲۹ مهر ۸۶, ۱۹:۳۱

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •