يكي از روزنامههاي عربي در يك گاف اقتصادي جالب درباره اوضاع اقتصادي ايران نوشت: در ايران بادمجان كيلويي پانصد درهم است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

به گزارش سرويس بينالملل «تابناك»، خبرنگار اين روزنامه كه بر حسب اتفاقاز يكي از ميادين تره بار تهران بازديد ميكرده، با ديدن يك گوني بادمجانكه روي نرخنامه آن نوشته شده بود، «500 درهم»، نوشت: بادمجان در ايران بهازاي هر كيلو پانصد درهم عرضه ميشود و اين به آن معناست كه در تهران، هركيلو بادمجان 125 دلار است!
اين خبرنگار مفهوم واژه درهم به معناي «درهم فروشي و سوا نفروختن» را با واژه درهم (واحد پول امارات) اشتباه گرفته است.