ايتنا - شركتهاي خارجي يا نمايندگان آنان از 13 كشور جهان تا كنون نسبت به ثبت نام در نمايشگاه اقدام نمودهاند.

نهمين نمايشگاه بينالمللي صنايع مخابرات و اطلاعرساني (ايران تلهكام 2008) با حضور شركتها و توليدكنندگان داخلي و خارجي ازتاريخ 2 لغايت 5 آذر ماه 1387 در فضائي به وسعت تقريبي 000/15 متر مربع درمحل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش ستاد خبررساني تلهكام، در اين نمايشگاه شركتها و توليدكنندگانمعتبر و مطرح داخلي در كنار سازمانها، ارگانها و شركتهاي دولتي درسالنهاي 9،8-11،10 و 27 و فضاي باز مربوطه حضور خواهند يافت.
شركتهاي خارجي يا نمايندگان آنان از 13 كشور جهان تا كنون نسبت به ثبت نام در نمايشگاه اقدام نمودهاند.
شركتهاي خارجي يا نمايندگان عمدتا در سالن 27 حضور خواهند يافت.
شايان ذكر است همزمان با برگزاري نمايشگاه تلهكام 2008، اولينكنفرانس فناوري اطلاعات و ارتباطات، دستاوردها و پيشرفتها در محل دائمينمايشگاهها برگزار خواهد گرديد.

همچنين آدرس وب سايت اختصاصي نمايشگاه [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ميباشد.