نخستين خودرو پرنده موسوم به M200X volantor 1 در حراجي اينترنتي به فروش ميرسد.

بهگزارش سرويس فنآوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خوزستان، برايرانندگي با اين خودرو عمود پرواز لازم است تا فرد اطلاعاتي راجع به پروازداشته باشد.

اين خودرو كه در دهه 1980 چند بار پرواز كرده است، 18 هزار و 888 دلار قيمتگذاري شده است.

پل مولر، مدير عامل شركت Moller International در اين زمينه ميگويد:« خريدار اين خودرو نزد ما آموزشهاي پرواز را خواهد ديد.»

وي همچنين افزود:« در نظر داريم تا مدلهاي ديگري از خودرو به نامهاي Neuera و Firefly را تا 2009 راهي بازار كنيم.»