نام خود را به فضا بفرستيد


ناسا براي يافتن سيارات همانند زمين مدار گردي را به سوي خورشيد ميفرستد. اين مدار گرد در سال 2009 با نام فضاپيماي كپلر و در چهارصدمين سالروز وضع قوانين سهگانه يوهان كپلر به قضا فرستاده خواهد شد. شما ميتوانيد با ورود به سايت زير نام خود را توسط اين فضاپيما به آنسوي جو بفرستيد و از سازمان فضايي ناسا گواهينامه با نام خود دريافت كنيد.
برای شرکت در این طرح به وب سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه کنید.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]