ايتنا - انجمنجهادگران اینترنتی فلسطین با همکاری غرفه جنبش مقاومت فلسطین حماس مستقردر دومین نمایشگاه ملی رسانههای دیجیتال، مسابقه «هک سایتهای صهیونیستی»برگزار میکند.
ابوسرور، مسئول اطلاعرسانی و تبلیغات دفتر حماس در ایران در گفتوگو باستاد خبری دومین نمایشگاه ملی رسانههاي دیجیتال با بیان این مطلب افزود:این انجمن در نظر دارد به کسانی که پایگاههای اطلاعرسانی گروههایتروریستی-صهیونیستی همچون شاس - هاگانا- جبل الهیکل و ... را هک نمایند2000دلار جایزه اهدا کند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به غرفه جنبش مقاومت فلسطین حماس در دومین نمایشگاه رسانههای دیجیتال مراجعه کنند.
لازم به ذکراست شرکت کنندگان تا روز پایانی نمایشگاه فرصت دارند نسبت به هک سایتهای اشاره شده اقدام نمایند.