[align=center][/align]

تصویر شکار پرنده توسط یک عنکبوت باعث حیرت متخصصان حیات وحش شده است. تصویر بوضوح نشان می دهد چگونه پاهای بلند عنکبوت به دور پرنده مرده درون تار پیچیده شده است .

تصویر در نزدیکی کوینزلند استرالیا گرفته شده و عنکبوت از نوع Golden Orb Weaver است که معمولا حشرات بزرگ را شکار می کنند . بزرگی این عنکبوت گاهی به اندازه دست یک انسان هم می رسد .
موزه کوینزلند پرنده ر انوعی فینچ تشخیص داده است و معتقدند احتمالا پرنده داخل تار عنکبوت افتاده و چسبیده است . تار این عنکبوت بسیار قوی است .
انها معتقدند عنکبوت تا زمانی که پرنده ضعیف نشده باشد به ان حمله نمی کند و در پایان هم فقط قسمت هایی از پرنده را می خورد نه همه انرا .

[align=center][/align]