خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
دولت فرانسه تاييد كرد كه هكرها به حساب بانكي شخصي نيكولا ساركوزي، رييس جمهور اين كشور، نفوذ كرده و از آن پول برداشت كردند.
به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهگفتهي سخنگوي دولت فرانسه، هكرهاي ناشناس پس از بهدست آوردن كد دسترسيآنلاين حساب نيكولا ساركوزي، به دفعات متعدد مبالغ اندك پول از آن برداشتكردهاند.
پس از اين كه رييس جمهور فرانسه متوجه كم شدن پول از حسابش شد بهپليس شكايت كرد و تحقيقاتي در اين زمينه آغاز شده است؛ يك روزنامهيفرانسوي با انتشار اين خبر اعلام كرده بود به نظر نميرسد سرقت از حساببانكي رييس جمهور كار افراد غيرحرفهيي باشد.