یك مدیر فایل خوشدست و بسیار ساده برای ویندوز كه از ویژگیها و قابلیتهایی برخوردار است كه در مدیر فایل ویندوز نمیتوانيد نمونهشان را پیدا كنید. مطمئن باشید پس از استفاده از اين مدیر فایل، تعجب خواهید كرد كه چطور تا به حال با ویندوز این قدر سخت كار میكردهاید و این برنامه تا به حال كجا بوده است.

[align=center][/align]

این نرمافزار پنج و نيم مگابایتی كه میتوانید آن را در ادامهی متن دریافت كنید، با پشتیبانی كامل از حروف فارسی تمام امورات فایلگردانی شما را به راحتی انجام خواهد داد.

[align=center][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]