دانشمندان ازكشف درازترين حشره جهان درجزيره بورنئو خبر دادند.
به گزارش "خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين گونه توسط
يك روستايي محلي پيداشده وبه يك طبيعت شناس آماتور مالزيايي به نا
"داتوك چان چي لون تحويل داده شده است .
نام اين حشره به احترام وي "فوباتيكوس چاني "يا"مگااستيك چان "انتخاب
شده است .
حشره شناسان انگليسي بامطالعه روي اين گونه اظهاركردندكه بدون شك اين
درازترين حشرهاي است كه تاكنون در دنياكشف شده است .
اندازه حشره بابه حساب آوردن پاهايش 56 / 7 سانتيمتر و بدون محاسبه آن از
نوك سر تا انتهاي شكم 35 / 7 سانتيمتراست .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]