در بين بنگاههاي انتشاراتي جهان دونام بين سايرعناوين مي درخشد. مؤسسه انتشارات دانشگاه آكسفورد و نشر پنگوئن در زمرهمؤسساتي هستند كه هر كتابخواني بي شك نام آنها را شنيده است. انتشاراتدانشگاه آكسفورد در بريتانيا و توسط دانشگاه آكسفورد بنا نهاده شد و نشرپنگوئن در آنسوي اقيانوس اطلس، در ايالات متحده سر برآورد.

در سايت اينترنتي دانشگاه آكسفورد، زمان آغاز به كار آكسفورد همزمانبا آغاز انقلاب تكنولوژي اطلاعاتي در اواخر قرن 15 ذكر شده است . منظور ازفناوري اطلاعاتي در اينجا ظهور اولين ماشين هاي چاپ ساده است . اولين كتابمنتشره از سوي دانشگاه آكسفورد به سال 1548 باز مي گردد. اين كتاب تنها دوسال پس ازتاسيس اولين بنگاه انتشاراتي انگلستان توسط كاكستون منتشر شد .

به رغم اين شروع زود هنگام صنعت نشر آكسفورد در ساليان بعد رشدي لاكپشت وار و آرام داشت.در اين سالهاي ركود كه حدود يك قرن به طول انجاميدتنها تعدادي محدودي كتاب توسط واحد انتشاراتي دانشگاه آكسفورد منتشر شد .موسسه انتشاراتي دانشگاه اكسفورد در سال 1558 و با اخذ مجوز فعاليتانتشاراتي از كميته استار (كه نظارت بر فعاليتهاي انتشاراتي را بر عهدهداشت) آغاز به كار كرد .

با كسب نظر موافق چارلراول پادشاه انگلستان در همان سالها كه با وساطتاسقف اعظم لاود انجام شد دانشگاه آكسفورد اجازه يافت در همه زمينه ها وحيطه ها نسبت به چاپ كتاب اقدام كند. اولين هيأت اعزامي آكسفورد به خارجاز انگلستان براي بررسي چگونگي فعاليت اين مؤسسه در خارج از خاك برتانيا،در سال 1633 از لندن خارج شد .

در واقع فعاليتهاي انتشارات دانشگاه اكسفورد از قرن هفدهم ميلاديدامنه اي فرامليتي پيدا كرد. در اواسط قرن هجدهم دانشگاه آكسفورد مجوز چاپانحصاري نسخه انجيل مورد تأييد شاه جيمز را بدست آورد. انحصار چاپ اينانجيل طي دودهه بعد به منبع در آمد پر سودي براي انتشارات دانشگاه آكسفورتتبديل شد و انتشار اين انجيل بود كه موجبات گسترش انتشارات دانشگاهآكسفورد و شكل گيري زير شاخه هاي اين مجموعه را فراهم آورد .

با تمركز انتشارات آكسفورد بر توليد و عرضه كتاب هاي فرهنگي و آموزشيبا مخاطب عمومي فعاليت اين بنگاه در خارج از انگلستان به شدت گسترش پيداكرد . اولين دفتر خارجي آكسفورد در سال 1896 در ايالات متحده تأسيس شد.اين دفتر نمايندگي در ابتدا صرفا براي فروش انجيل هاي چاپ انگلستان دايرشد، اما در دهه 1920 اين شاخه نشر و عرضه كتاب را آغاز كرد .

اولين كتاب غير داستاني انتشارات دانشگاه آكسفورد در آمريكا"زندگينامه سر ويليام اوسلر" نام داشت كه در سال 1963 برنده جايزه پوليتزرشد. از آن پس شش جايزه پوليتزر ديگر و جوايز متعدد ملي و محلي نيز در زمرهافتخارات كسب شده توسط انتشارات آكسفورد شاخه ايالات متحده است. امروزشاخه آمريكاي شمالي انتشارات آكسفورد در زمينه توليد و عرضه كتاب پس ازواحد مركزي در رتبه دوم قرار دارد .

انتشارات دانشگاه آكسفورد طي سي سال گذشته تحولات بسياري به خود ديد.نمايندگي‏هاي جديدي داير شد كه از زلاند نو تا كانادا را در بر گرفت.آكسفورد وارد دنياي چاپ مدرسه و انتشار كتاب هاي ويژه آموزش زبان انگليسيشد و ديري نپائيد كه لغت نامه ها و كتاب هاي مرجع آكسفورد در تمامي جهانمورد توجه قرار گرفت .

همگام باآكسفورد مؤسسه انتشاراتي پنگوين نيز طي ساليان اخير به يكي ازمهمترين و كار آمد ترين بنگاههاي انتشاراتي جهان تبديل شد .هر چند اينمؤسسه قدمتي كمتر از دو سده دارد اما امروز به غول انتشاراتي جهان تبدلشده است. آغاز به كار پنگوئن به سال 1838 باز مي گردد. در آنسال جورجپالمرپوتنام و جان ويلي شركت كوچك انتشار و توزيع كتاب ويلي و پوتنام رادر نيويورك داير كردند .

اين همكاري يك دهه به طول انجاميد اما در سال 1848 شركت ويلي و پوتناممنحل شده و به جاي آن شركت پوتنام برادوي سر برآورد . اين شركت با انتشاركتابهاي واشنگتن ايروينگ , ادگارآلن پوو , ناتالي هاتوون, ساموئل تيلور وساير نويسندگان كار خود را آغاز كرد. كمتر از دو دهه بعد اين شركت بهپسران پوتنام تغيير نام داد .

سال 1872 جرج پوتنام مؤسس شركت در گذشت و پسرانش مديريت اين شركت رابر عهده گرفتند و در سال 1884 تئودور روز ولت جوان, كسي كه بعدها رئيسجمهور ايالات متحده شد به شركت پوتنام پيوست. او در سالهاي بعد چند كتاببراي اين شركت نگاشت كه همگي با فروش نسبتاً خوبي مواجه شد . "جنگ دريايي1812" و "غلبه بر غرب" در زمره اين كتاب ها بود. پسران پوتنام در سال 1930در موسسه انتشاراتي منتون و بالچ ادغام شد. تنها 5 سال بعد آلن لين اولجلد از مجموعه ده جلدي كتابهاي جلد مقوايي و ارزان قيمت پنگوئن را در لندنمنتشر كرد و يكسال بعد شركت پنگوئن آغاز به كاركرد. اين شركت در اولين سالفعاليت خود سه ميليون جلد كتاب فروخت .

اوايل همان سال شركت پسران پوتنام با شركت كوارد مك نان در لندن قرارداد همكاري دو جانبه امضا كرد و بر اين اساس كتاب هاي منتشره همزمان درانگلستان و ايالات متحده عرضه شد. از اين پس گروه پنگوئن كه ائتلافي ازشركتهاي بزرگ انتشاراتي انگليسي و آمريكايي است آغاز به كار كرد و نسبت بهتأسيس زير مجموعه هاي جديد اقدام كرد .
انشارت BOOK PUFFIN كه از بزرگترين ناشران كتاب هاي مخصوص كودكان استاز بطن پنگوئن زاده شد. در سالهاي بعد شعبات پنگوئن در تمامي كشور هاياروپايي, استراليا, هند وآفريقاي جنوبي داير شد . واگذاري شركت انتشاراتيبركلي هوس در سال 1965 به پسران پوتنام موجب گسترش بيش از بيش فعاليت اينشركت و گروه پنگوئن شد. با مرگ آلن لين از بزرگترين سهام داران پنگوئن درسال 1970 اين مجموعه به مالكيت مؤسسه انتشاراتي پيرسون لانگ كن در آمد. درسال 1975 گروه پنگوئن با مؤسسه انتشاراتي وايكينگ آمريكا كه ازمعتبر ترينناشران آمريكاي شمالي بود ادغام شد و گروه پنگوين امروز كه كماكان ازبزرگترين ناشران جهان است، پا به عرصه حيات گذاشت .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]