علی دایی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تماشاگر ویژه بازی استقلال - برقشیراز بود که از دقایق آغازین نیمه اول جدال این دو تیم را تماشا کرد.

بهعلی دایی انتقاد می شد که چرا بازیهای استقلال و پرسپولیس را در ورزشگاهآزادی تماشا نمی کند. او هم در اولین فرصت به دنبال فراغت از بازیهای ملیامروز به ورزشگاه بزرگ تهران آمد و بازی استقلال - برق شیراز را از جایگاهویژه به تماشا نشست.

* حضور دایی تشویق گروهی از تماشاگران استقلالرا به همراه داشت اما این تشویق ها به سکوهای جانبی جایگاه VIP خلاصه میشد و دیگر هواداران آبی دوست توجهی به سرمربی تیم ملی نکردند.

* باگذشت 20 دقیقه از آغاز مسابقه کماکان هواداران تیم فوتبال استقلال برایتماشای مسابقه تیم شان مقابل برق شیراز به ورزشگاه آزادی می آمدند. جمعآنها در آغاز نیمه دوم به بیش از 50 هزار تماشاگر رسیده بود.

*تماشاگران تیم فوتبال استقلال با سوت های ممتد اعتراض خود به داور را نشانمی دادند. آنها در نیمه دوم از داور می خواستند که کم اشتباه قضاوت کند.

* اتلاف وقت بازیکنان تیم فوتبال برق شیراز اعتراض بازیکنان، مربیان و هواداران تیم فوتبال استقلال را به دنبال داشت.

*علاوه بر علی دایی، امیر رضا واعظی آشتیانی، علی انصاری و علیرضا عباسفرداز جایگاه VIP ورزشگاه آزادی بازی استقلال - برق شیراز را تماشا کردند.

*اتلاف وقت، بازی دفاعی و تاخیری برق شیراز باعث شده بود تا تماشاگراناستقلال با سردادن شعار "شیراز ضد فوتبال" اعتراض خود را به این روش بازینشان دهند.


منبع:مهر