تلویزیونتپش که برنامه توسط سام علامه را که به بررسی مسایل سینمای ایران میپردازد را پخش می کند. ادعا کرد که حامد بهداد نیز خود را برای سفر به لسآنجلس و شرکت در فیلم های هالیوودی آماده می کند.

وی مدعی شد که حامد بهداد هم اکنون دوره فشرده زبان انگلیسی را در حال سپری کردن دارد.

گفتنی است سام علامه روزنامه نگار سابق مطبوعات اصلاح طلب و همچنینمجله سینمایی فیلم و دنیای تصویر بوده است و هم اینک نیز با بسیاری ازبازیگران ارتباط دوستانه دارد و در دوبی زندگی می کند.