خبرگزاري فارس: سري نوت بوك هاي جديد ASUS B51 با داشتن استحكام،ضد ضربه و ضد خش نيز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بكارگيري شاسي ساخته شده ازآلياژ منيزيوم در اين نوت بوك اسوس موجب شده است تا علاوه بر برخورداري ازوزني سبك، ازقطعات حساس بكار رفته در نوت بوك به بهترين شكل ممكن محافظتشود. علاوه براينها ضد ضربه و ضد خش بودن از ديگر خصوصيات منحصر بفرد ايننوت بوك است.
طراحي اين مدل نوت بوك اسوس بگونه ايست كه قادراست در برابر ضرباتاحتمالي كه ممكن است به نوت بوك هاي ديگر آسيب جدي برساند، مقاوم باشد.بعنوان نمونه اين نوت بوك در تستهاي مربوط به ارتفاع حتي در زماني كه ازارتفاع بيش از 75 سانتيمتري به پايين پرتاب شد نيز ازخود مقاومت نشان دادو آسيبي نديد.
همچنين به منظور حفظ يكپارچگي داده ها، هادر درايو بكار رفته در ايننوت بوك به سيستم حفاظتي اسفنجي مجهز شده است. درهمين حال صفحه كليد ايننوت بوك به نحوي طراحي شده است تا كاربران در شرايط آب و هوايي سخت و ريزشآب (120 سي سي) بتوانند به راحتي به كاركردن خود ادامه دهند. در كناراينها با بكارگيري پوششي خاص، صفحه نمايش LCD اين نوت بوك در برابر ضرباتو خش هاي احتمالي كاملا مصون است.
اسوس درطراحي اين مدل از نوت بوك هاي خود در كنار دوام و پايداريتوجه ويژه اي به سرعت و قدرت در پردازش داشته است بطوري كه كاربران حرفهاي كامپيوتر قادر خواهند بود در هر شرايط سخت محيطي از آن به راحتياستفاده نمايند.